Vylaďte své emoce a uzdravte se. Pomůžou Bachovy esence!

Psal se rok 1930 a myšlenka, že zdraví člověka je nedílně spojené s jeho emocemi, byla revoluční. Dodnes budí rozporuplné reakce. Praktické zkušenosti však naznačují, že má své opodstatnění.

I dnes se říká, že veselá mysl je půl zdraví. Jenže právě dnes mnoho z nás trpí pod tlakem moderní přetechnizované společnosti nepřiměřeným stresem. Hromadně se objevují negativní emoce, které neumíme zvládat. Naši mysl zatěžuje stres, strach, úzkosti, smutek a další nepříjemné pocity více než kdy jindy. Více než kdy jindy je proto aktuální Bachova květinová terapie. Její základy přitom pocházejí již z počátku 19. století.

Úvodní foto: Pixabay.com

Jak to všechno začalo?

Souvislost mezi tělesným zdravím a psychikou, základ dnešní psychosomatické medicíny, byla stěžejním principem knihy s názvem Uzdrav se, kterou již v roce 1930 publikoval uznávaný anglický lékař Dr. Edward Bach.

Bach ve své knize i lékařské praxi pátral po pravých příčinách nemocí, a tak se zákonitě dostal až k psychice a osobnosti člověka. Zaměřoval se na člověka jako na komplexní bytost, čerpal přitom i z východních nauk a buddhismu. V duchu svého starověkého předchůdce Hippokrata chápal zdraví jako harmonii, harmonii těla, ducha i duše.

Zdraví je naším dědictvím, naším základním právem. Je to kompletní jednota mezi duší, myslí a tělem. A není to žádný těžce dosažitelný ideál, ale právě naopak tak jednoduchý a přirozený, že mnoho z nás ho jednoduše přehlíží.

Dr. Edward Bach, Uzdrav se

Rozpor mezi holistickým přístupem k člověku a metodami klasické medicíny, založenými čistě na zkoumání lidského těla a tělesných příznaků nemoci, opírající se výhradně o chemické léky z laboratoře, vedl k tomu, že Dr. Edward Bach opustil svoji lékařskou ordinaci. Přesídlil na venkov do Walesu, aby byl blíž k přírodě. Tady vytvořil systém, který je dodnes živý, systém květových esencí, tzv. květinoterapii.

Video: Bachovy esence, Bachovy květy v podání Margit Slimákové (Youtube)

Jak funguje květinoterapie?

Dr. Edward Bach chápal příčiny zdravotních potíží především v duševním rozpoložení člověka. V psychice viděl největší faktor ovlivňující lidské zdraví, a právě proto se také na psychiku zaměřoval. Využíval přitom léčivou sílu přírody, bioenergetické vibrace květů divokých rostlin, stromů a keřů.

Z květů sám Bach začal vyrábět tzv. květové esence. Vytvořil systém celkem 38 esencí, které odpovídají 38 negativním emocím, slabostem charakteru.

Bachovy esence nesou léčivé účinky, které aktivují životní energii, harmonizují mysl, dlouhodobě přeměňují negativní emoce na emoce pozitivní. Posilují kladné stránky osobnosti člověka.

Klíčem je harmonie

Bachovy květové esence si zakládají na harmonii psychické i fyzické stránky člověka. Díky vnitřní emoční harmonii, nedílně spojené s pozitivní myslí dochází k aktivaci samoléčivých schopností těla, a tím i uzdravení.

Dodnes se v duchu Bachovy tradice vyrábějí esence, které pomáhají vyladit emoce. Právě v současnosti, kdy negativní psychický stav ani nemusí souviset s konkrétní nemocí těla, tak pro mnohé představují efektivní způsob, jak znovu najít pocity štěstí a spokojenosti.

Bachovky - Cerato, rožec

reklama

Jak vypadá Bachova terapie v praxi?

Bachovy esence velmi jemně přetvářejí negativní emoce na pozitivní. Eliminují stres, obavy, strach, úzkosti, skleslost, přecitlivělost, smutek, nejistotu… Jsou způsobem, jak zvýšit sebedůvěru, posílit sebevědomí, věnovat se sebepoznání.

Bachova terapie spočívá zejména v hledání příčiny potíží. V první řadě je třeba odhalit konkrétní negativní emoci, která negativně ovlivňuje emoce další, a nejenom emoce. Již výběr esence vede k prospěšnému sebepoznání a je základem k pozitivní změně.

Možná už jenom to, že se člověk zaměří na skutečný problém, významně přispěje k samotnému řešení problému.

Strach není na místě

Definovat jednu negativní emoci a vybrat jednu esenci pochopitelně není snadné. Bachovy esence mají naštěstí schopnost přizpůsobit se konkrétnímu člověku a pomáhat tam, kde je to potřeba. Není možné vybrat špatně, zvláště tehdy, pokud se člověk řídí vlastní intuicí. Esence rozhodně nemohou ublížit. Jsou čistě přírodní, nemají kontraindikace, nehrozí ani předávkování. Nemají negativní vedlejší účinky a dobře je snáší i ti nejcitlivější jedinci.

I v Česku jsou k dispozici také vyškolení odborníci Bachovy terapie, kteří právě s výběrem konkrétní esence dokážou pomoci. Mohou pomoci i zkombinovat několik esencí tak, aby byly maximálně prospěšné.

Esence pro všechny případy

Pro nejčastější potíže existují také kombinované esence, které se sestávají z několika základních Bachových esencí. Již názvy kombinovaných esencí definují případy, ve kterých jsou prospěšné.

BACHOVY KOMBINOVANÉ ESENCE

Spánek anti-stress Deprese komunikace koncentrace Vyčerpání sebedůvěra sebepoznání Detox Strach štíhlá linie přestat kouřit esence pro ženy rozhodnost dospívající menopauza senior Bachova krizová esence Rescue Remedy

Která Bachova esence je ta pravá?

Každá z 38 esencí je zaměřena na konkrétní emoci, kterou je třeba vyladit. Každá přitom náleží do jedné ze sedmi skupin negativních emočních stavů, které definoval Dr. Edward Bach. Jsou to strach, nejistota, nezájem o okolí, osamělost, přecitlivělost na cizí vlivy, skleslost a zoufalství, přílišná péče o druhé.

Pro případy krize, šoku, náročných životních zkoušek a zátěžových situací je určena Bachova krizová esence Rescue Remedy. Tu sestavil přímo Dr. Edward Bach a doplnil tak svých 38 esencí o jednu kombinovanou. Dodnes Bachova krizová esence slouží jako první pomoc pro zvládání nejrůznějších krizí. Mezi esencemi patří k těm nejvyhledávanějším.

Literatura

  • Bach, E. Dvanáct léčitelů a další léčivé esence. Konečné vydání z roku 1941 s poznámkami z roku 2011. Mount Vernon: The Bach Centre, 2011.
  • Armbruster, U., Bergmann, H.: Léčivé byliny v květináči a na zahradě: Jak je pěstovat a sklízet. Praha: grada, 2020. ISBN: 978-80-271-1005-6
  • Germann, G., Germann, P.: Rostliny pro aromaterapii. 90 vonných rostlin, jejich znaky a způsob využití. Praha: Grada, 2013. ISBN: 978-80-247-4672-2

Internetové zdroje

/1/ SNĚHULOVÁ, P. Květinoterapie má stále více přívrženců! Bachovy esence mohou pomáhat při bolestech nebo při závislosti na tabáku. Frekvence 1 [online]. Active Radio ČR, 6. červenec 2017 [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: https://www.frekvence1.cz/clanky/kvetinoterapie-ziskava-stale-vice-privrzencu-bachovy-esence-mohou-pomahat-pri-bolestech-nebo-prekonani-zavislosti-na-tabaku.shtml

/2/ Bachova květová terapie: Placebo nebo malý zázrak? Prima Žena.cz [online]. FTV Prima, 21. září 2017 [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: https://zeny.iprima.cz/zdravi/bachova-kvetova-terapie-placebo-nebo-maly-zazrak

/3/ PROCHÁZKOVÁ, S. Toužíte po harmonizaci těla i duše? Zkuste Bachovy květové esence. Dáma.cz [online]. CZECH NEWS CENTER, 5. listopadu 2012 [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: https://www.dama.cz/clanek/touzite-po-harmonizaci-tela-i-duse-zkuste-bachovy-kvetove-esence

/4/ Co jsou Bachovy esence? CENTRUM ZDRAVÍ nejen BIO-BACHOVKY. Bio-Bachovky.cz [online]. AMC RATIO, 2019 [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: https://www.bio-bachovky.cz/content/23-co-jsou-bachovy-esence

/5/ Co jsou Bachovy esence a na jakém principu fungují? MOJE ZDRAVÍ.cz [online]. CZECH NEWS CENTER, 26. ledna 2018 [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: https://www.mojezdravi.cz/prirodni-medicina/co-jsou-bachovy-esence-a-na-jakem-principu-funguji-1454.html

/6/ SAMKOVÁ, L. Dr. Bach. Bachovky.cz [online]. Bachovky.cz, 2019 [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: http://www.bachovky.cz/kvetove-esence/dr-bach

/7/ TAUBROVÁ, M. Bachovy esence. Bachovyesence.cz [online]. Bachovyesence.cz, 2019 [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: http://www.bachovyesence.cz/

…a vlastní poznatky a zkušenosti

Vylaďte své emoce a uzdravte se. Pomůžou Bachovy esence!

Objevte květinoterapii Dr. Bacha! Bachovy květové esence si zakládají na harmonii psychické i fyzické stránky člověka. Díky vnitřní emoční harmonii, nedílně spojené s pozitivní myslí dochází k aktivaci samoléčivých schopností těla, a tím i uzdravení.

Redakce U KOCOURA DOMA

Vyznáváme šťastné doma, přinášíme tipy na vrnivou spokojenost a harmonii. Hledáme inspiraci pro útulné bydlení, kde mají své místo domácí mazlíčci nebo pokojové rostliny. Jsme milovníci zvířat a přírody. Více…

BACHOVY ESENCE. KOMPLETNÍ PŘEHLED

Bachovy esence - Beech - buk,

Bachovy květové esence 1 – 5, jedna vedle druhé: Agrimony – Cerato

Bachovy květové esence jsou základem Bachovy terapie, poeticky označované také jako květinoterapie. Jedná se o ucelený soubor 38 esencí z léčivých rostlin, stromů a keřů. Každá esence odpovídá určité negativní emoci, která člověka negativně ovlivňuje a může se odrážet i na fyzické úrovni v podobě konkrétní nemoci. Bachovy esence mají schopnost vyladit emoční nerovnováhu, harmonizují…

Bachovy esence - Clematis

Bachovy květové esence 6 – 10 detailně, Cherry Plum – Crab Apple

Představujeme kompletně všechny Bachovy květové esence, základ Bachovy terapie. Celkem jde o systém 38 esencí, které pocházejí z divoce rostoucích léčivých rostlin, stromů a keřů. Přestože jsou divoké, dokážou zklidnit divoké emoce. Každá esence harmonizuje jednu základní emoci, tu klíčovou, která negativně ovlivňuje nejenom emoce další, ale celkový emocionální, psychický i fyzický stav. Bachovy esence…

Bachovy esence - Holly - cesmína

Bachovy květové esence 11 – 15, jedna vedle druhé: Elm – Holly

Bachova terapie sestává z celkem 38 květových esencí. Ucelený systém esencí léčivých rostlin, stromů a keřů odpovídá negativním emocím člověka. Každou z emocí lze vyladit pozitivním směrem, pro každou emoci je určena právě jedna Bachova esence. Která esence je ta pravá? Jaké účinky jednotlivé esence nabízejí? Vždy působí příznivě na vnitřní rozpoložení člověka, harmonizují pocity,…

Bachovy esence - Mimulus - zimolez

Bachovy květové esence 16 – 20, jedna vedle druhé: Honeysuckle – Mimulus

Bachovy květové esence tvoří ucelený systém, který Dr. Edward Bach sestavil tak, aby za všech okolností dokázal harmonizovat emoce. S harmonizací emočního stavu dochází k harmonizaci celého organismu. S psychickou pohodou přichází i pohoda tělesná. Bachovy esence probouzejí samoléčící a regenerační schopnosti lidského těla tím, že léčí emoce. Každá esence je přitom určena pro konkrétní…

5/5 - (1 vote)