Vylaďte své emoce a uzdravte se. Pomůžou Bachovy esence!

Květinoterapie, Bachova terapie

Psal se rok 1930 a myšlenka, že zdraví člověka je nedílně spojené s jeho emocemi, byla revoluční. Dodnes budí rozporuplné reakce. Praktické zkušenosti však naznačují, že má své opodstatnění.

I dnes se říká, že veselá mysl je půl zdraví. Jenže právě dnes mnoho z nás trpí pod tlakem moderní přetechnizované společnosti nepřiměřeným stresem. Hromadně se objevují negativní emoce, které neumíme zvládat. Naši mysl zatěžuje stres, strach, úzkosti, smutek a další nepříjemné pocity více než kdy jindy. Více než kdy jindy je proto aktuální Bachova květinová terapie. Její základy přitom pocházejí již z počátku 19. století.

Jak to všechno začalo?

Souvislost mezi tělesným zdravím a psychikou, základ dnešní psychosomatické medicíny, byla stěžejním principem knihy s názvem Uzdrav se, kterou již v roce 1930 publikoval uznávaný anglický lékař Dr. Edward Bach.

Bach ve své knize i lékařské praxi pátral po pravých příčinách nemocí, a tak se zákonitě dostal až k psychice a osobnosti člověka. Zaměřoval se na člověka jako na komplexní bytost, čerpal přitom i z východních nauk a buddhismu. V duchu svého starověkého předchůdce Hippokrata chápal zdraví jako harmonii, harmonii těla, ducha i duše.

Zdraví je naším dědictvím, naším základním právem. Je to kompletní jednota mezi duší, myslí a tělem. A není to žádný těžce dosažitelný ideál, ale právě naopak tak jednoduchý a přirozený, že mnoho z nás ho jednoduše přehlíží.

Dr. Edward Bach, Uzdrav se

Rozpor mezi holistickým přístupem k člověku a metodami klasické medicíny, založenými čistě na zkoumání lidského těla a tělesných příznaků nemoci, opírající se výhradně o chemické léky z laboratoře, vedl k tomu, že Dr. Edward Bach opustil svoji lékařskou ordinaci. Přesídlil na venkov do Walesu, aby byl blíž k přírodě. Tady vytvořil systém, který je dodnes živý, systém květových esencí, tzv. květinoterapii.

Video: Bachovy esence, Bachovy květy v podání Margit Slimákové

Jak funguje květinoterapie?

Dr. Edward Bach chápal příčiny zdravotních potíží především v duševním rozpoložení člověka. V psychice viděl největší faktor ovlivňující lidské zdraví, a právě proto se také na psychiku zaměřoval. Využíval přitom léčivou sílu přírody, bioenergetické vibrace květů divokých rostlin, stromů a keřů.

Z květů sám Bach začal vyrábět tzv. květové esence. Vytvořil systém celkem 38 esencí, které odpovídají 38 negativním emocím, slabostem charakteru.

Bachovy esence nesou léčivé účinky, které aktivují životní energii, harmonizují mysl, dlouhodobě přeměňují negativní emoce na emoce pozitivní. Posilují kladné stránky osobnosti člověka.

Klíčem je harmonie

Bachovy květové esence si zakládají na harmonii psychické i fyzické stránky člověka. Díky vnitřní emoční harmonii, nedílně spojené s pozitivní myslí dochází k aktivaci samoléčivých schopností těla, a tím i uzdravení.

Dodnes se v duchu Bachovy tradice vyrábějí esence, které pomáhají vyladit emoce. Právě v současnosti, kdy negativní psychický stav ani nemusí souviset s konkrétní nemocí těla, tak pro mnohé představují efektivní způsob, jak znovu najít pocity štěstí a spokojenosti.

Bachovky - Cerato, rožec

Jak vypadá Bachova terapie v praxi?

Bachovy esence velmi jemně přetvářejí negativní emoce na pozitivní. Eliminují stres, obavy, strach, úzkosti, skleslost, přecitlivělost, smutek, nejistotu… Jsou způsobem, jak zvýšit sebedůvěru, posílit sebevědomí, věnovat se sebepoznání. 

Bachova terapie spočívá zejména v hledání příčiny potíží. V první řadě je třeba odhalit konkrétní negativní emoci, která negativně ovlivňuje emoce další, a nejenom emoce. Již výběr esence vede k prospěšnému sebepoznání a je základem k pozitivní změně. 

Možná už jenom to, že se člověk zaměří na skutečný problém, významně přispěje k samotnému řešení problému.

Strach není na místě

Definovat jednu negativní emoci a vybrat jednu esenci pochopitelně není snadné. Bachovy esence mají naštěstí schopnost přizpůsobit se konkrétnímu člověku a pomáhat tam, kde je to potřeba. Není možné vybrat špatně, zvláště tehdy, pokud se člověk řídí vlastní intuicí. Esence rozhodně nemohou ublížit. Jsou čistě přírodní, nemají kontraindikace, nehrozí ani předávkování. Nemají negativní vedlejší účinky a dobře je snáší i ti nejcitlivější jedinci.

I v Česku jsou k dispozici také vyškolení odborníci Bachovy terapie, kteří právě s výběrem konkrétní esence dokážou pomoci. Mohou pomoci i zkombinovat několik esencí tak, aby byly maximálně prospěšné.

Esence pro všechny případy

Pro nejčastější potíže existují také kombinované esence, které se sestávají z několika základních Bachových esencí. Již názvy kombinovaných esencí definují případy, ve kterých jsou prospěšné. 

BACHOVY KOMBINOVANÉ ESENCE

Která Bachova esence je ta pravá?

Každá z 38 esencí je zaměřena na konkrétní emoci, kterou je třeba vyladit. Každá přitom náleží do jedné ze sedmi skupin negativních emočních stavů, které definoval Dr. Edward Bach. Jsou to strach, nejistota, nezájem o okolí, osamělost, přecitlivělost na cizí vlivy, skleslost a zoufalství, přílišná péče o druhé.

Pro případy krize, šoku, náročných životních zkoušek a zátěžových situací je určena Bachova krizová esence Rescue Remedy. Tu sestavil přímo Dr. Edward Bach a doplnil tak svých 38 esencí o jednu kombinovanou. Dodnes Bachova krizová esence slouží jako první pomoc pro zvládání nejrůznějších krizí. Mezi esencemi patří k těm nejvyhledávanějším.

BACHOVY ESENCE. KOMPLETNÍ PŘEHLED

Bachovy květové esence 1 – 5, jedna vedle druhé: Agrimony – Cerato

Bachovy květové esence 1 – 5, jedna vedle druhé: Agrimony – Cerato

Bachovy květové esence jsou základem Bachovy terapie, poeticky označované také jako květinoterapie. Jedná se o ucelený soubor 38 esencí z…

To mě zajímá!

Bachovy květové esence 6 – 10 detailně, Cherry Plum – Crab Apple

Bachovy květové esence 6 – 10 detailně, Cherry Plum – Crab Apple

Představujeme kompletně všechny Bachovy květové esence, základ Bachovy terapie. Celkem jde o systém 38 esencí, které pocházejí z divoce rostoucích…

To mě zajímá!

Bachovy květové esence 11 – 15, jedna vedle druhé: Elm – Holly

Bachovy květové esence 11 – 15, jedna vedle druhé: Elm – Holly

Bachova terapie sestává z celkem 38 květových esencí. Ucelený systém esencí léčivých rostlin, stromů a keřů odpovídá negativním emocím člověka.…

To mě zajímá!

Bachovy květové esence 16 – 20, jedna vedle druhé: Honeysuckle – Mimulus

Bachovy květové esence 16 – 20, jedna vedle druhé: Honeysuckle – Mimulus

Bachovy květové esence tvoří ucelený systém, který Dr. Edward Bach sestavil tak, aby za všech okolností dokázal harmonizovat emoce. S…

To mě zajímá!

Každá hvězdička je dobrá! Ušlo to.Bylo to fajn, ale...Článek se líbil.Super článek.Super článek, chválím. (Hvězdičkujte!)

Loading…

Zdroje: vlastní poznatky a zkušenosti, literatura, internetové zdroje, více…

Internetové zdroje a další informace: 

/1/ SNĚHULOVÁ, P. Květinoterapie má stále více přívrženců! Bachovy esence mohou pomáhat při bolestech nebo při závislosti na tabáku. Frekvence 1 [online]. Active Radio ČR, 6. červenec 2017 [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: https://www.frekvence1.cz/clanky/kvetinoterapie-ziskava-stale-vice-privrzencu-bachovy-esence-mohou-pomahat-pri-bolestech-nebo-prekonani-zavislosti-na-tabaku.shtml

/2/ Bachova květová terapie: Placebo nebo malý zázrak? Prima Žena.cz [online]. FTV Prima, 21. září 2017 [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: https://zeny.iprima.cz/zdravi/bachova-kvetova-terapie-placebo-nebo-maly-zazrak

/3/ PROCHÁZKOVÁ, S. Toužíte po harmonizaci těla i duše? Zkuste Bachovy květové esence. Dáma.cz [online]. CZECH NEWS CENTER, 5. listopadu 2012 [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: https://www.dama.cz/clanek/touzite-po-harmonizaci-tela-i-duse-zkuste-bachovy-kvetove-esence

/4/ FRKOVÁ, L. Bachovy esence pro zvířata PESWEB.cz [online]. PESWEB.cz, 25. únor 2014 [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: https://www.pesweb.cz/cz/145.bachovy-esence-pro-zvirata

/5/ Co jsou Bachovy esence? CENTRUM ZDRAVÍ nejen BIO-BACHOVKY. Bio-Bachovky.cz [online]. AMC RATIO, 2019 [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: https://www.bio-bachovky.cz/content/23-co-jsou-bachovy-esence

/6/ Bachovy květové esence – účinná přírodní terapie pro děti i dospělé. Bachovy květové esence. Bachovy-esence.com [online]. Bachovy-esence.com, 2019 [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: https://www.bachovy-esence.com/

/7/ Co jsou Bachovy esence a na jakém principu fungují? MOJE ZDRAVÍ.cz [online]. CZECH NEWS CENTER, 26. ledna 2018 [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: https://www.mojezdravi.cz/prirodni-medicina/co-jsou-bachovy-esence-a-na-jakem-principu-funguji-1454.html

/8/ SAMKOVÁ, L. Dr. Bach. Bachovky.cz [online]. Bachovky.cz, 2019 [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: http://www.bachovky.cz/kvetove-esence/dr-bach

/9/ TAUBROVÁ, M. Bachovy esence. Bachovyesence.cz [online]. Bachovyesence.cz, 2019 [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: http://www.bachovyesence.cz/

Obrázky:

Zdroj ilustračních obrázků: Pixabay.com

Upozornění: žádné informace na tomto webu nemají odborný charakter…

Pečlivě studujeme všechny dostupné zdroje, hledáme na internetu, v herbářích a další literatuře, v odborných časopisech. Čerpáme z rad veterinářů i zkušenějších chovatelů, a nejenom jich. Přesto nejsme (ani nemůžeme být) náhradou odborné péče.

Náš web má pouze informativní charakter. Nemůžeme nahradit lékařskou či veterinární péči. V případě zdravotních potíží vás musíme odkázat na odborníky, v jejich rukou by měla být i léčba zvířat. Samozřejmě chápeme, že nejvíce pro své miláčky může udělat zejména jejich majitel.

Nejsme a nechceme se tvářit jako odborníci. Jsme jenom nadšení chovatelé, milovníci přírody a bylinek, co se snaží sdílet zkušenosti a získané informace s ostatními.

Jsme pisálci, fotografové a designéři života. Chceme se podělit o své poznatky, zkušenosti a zážitky ze života s chlupáči. Chceme sdílet svoji radost. Více…

Naší smečce vládne černý kocour. Máme i kočičku a nechybí nám ani pes.

  • Černý kocour se svým sametově něžným kožíškem přímo vybízí k pohlazení. Jen si ho pohlaďte! Jen se podívejte do jeho magických očí a nechte všechny starosti zmizet.
  • Máme i kočičku. Je to potvora, ale hlavně je to radost!
  • Největší mazel sice vypadá jako pes baskervillský, ale jenom vypadá, opravdu. Náš pes, tedy fenka je doslova ten největší mazel.:-)

Hledáme inspiraci pro útulné bydlení, vrnivou spokojenost a harmonii. Náš web U KOCOURA DOMA má být útočištěm pro všechny milovníky zvířat a přírody. Jsme tady pro všechny vyznavače šťastného domova, věčné hledače krásy, i pro ty, kterým voní bylinky nebo jim přirostla k srdci zahradaVíce…

Buďte s námi v kontaktu na sítích:  Facebook instagram pinterest youtube 

Kontaktujte nás na emailu ukocouradoma/zavináč/seznam.cz anebo využijte kontaktní formulář.

Jsme otevřeni různým formám spolupráce.

© 2016 – 2019 U KOCOURA DOMA Všechna práva vyhrazena. Pokud čerpáte z našeho obsahu, nezapomeňte nás uvést jako zdroj. Spolupráci se nebráníme.

 

Stojíme si za svým.

Aby tento web za něco stál.

Píšeme o tom, co se nás týká. Jsme osobní. Jsme chovatelé, ale nejsme odborníci. V případě zdravotních potíží vás musíme odkázat na odbornou pomoc, ať již lékařskou či veterinární v případě, že půjde o zvíře.

Nejsme eshop. Pouze doporučujeme, doporučujeme produkty, které známe, máme rádi a sami používáme. Naše tipy jsou skutečně naše tipy. Představujeme to, co se nám fakt líbí, nejenom na oko.

Affiliate Disclaimer

Když něco doporučujeme, tak to doporučujeme z vlastní vůle, nikoli proto, že nám za to někdo zaplatil.

Náš web má pouze informativní charakter, nejsme a netváříme se jako odborníci. Nemůžeme nahradit odbornou lékařskou či veterinární péči. V případě zdravotních potíží vás musíme odkázat na odborníky. Nedáváme odborná ani obchodní doporučení. Tím však nevylučujeme partnerskou spolupráci.

NĚCO PRO PANIČKY A PÁNÍČKY

Udělejte něco pro spokojenost svých mazlíčků, dopřejte jim spokojené paničky a páníčky. Inspirujte se u chlupáčů, radujte se ze života, relaxujte, nedejte šanci stresu.