DISCLAIMER

Webové stránky na adrese www.ukocouradoma.online slouží primárně jako osobní blog.

Webové stránky nemají závazný charakter. Mají pouze informativní účel a obecnou povahu, nemohou proto odrážet specifické požadavky jednotlivých uživatelů.

  • Obsah webových stránek je pouze informační. Informace si nekladou za cíl a v žádném případě nenahrazují konzultaci u odborníka. V případě konkrétních zdravotních potíží vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
  • Obsažené informace nepředstavují v žádném případě výživová a zdravotní tvrzení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006.

Jde o informační webové stránky pro širokou veřejnost s obsahem přizpůsobeným především srozumitelnosti a čitelnosti. Texty jsou vytvářeny s ohledem na přesnost a faktickou správnost, přesto autor/autoři ani provozovatel webu nenese odpovědnost za případnou škodu v důsledku nepřesných informací. Nenese a nemůže nést zodpovědnost ani za případnou škodu, která vznikla v souvislosti s užíváním webu a obsažených informací.

Na webu mohou být publikovány i subjektivní názory.

Veškeré informace se vztahují k okamžiku uveřejnění. Mohou být aktualizovány a obnovovány. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu bez předchozího upozornění. Provozovatel současně vylučuje odpovědnost za trvalost obsahu tohoto webu. Veškeré informace mohou být kdykoliv pozměněny nebo zcela odstraněny. Nenese zodpovědnost ani za případné výpadky webu.

Provozovatel vynakládá maximální úsilí, aby zajistil spolehlivost a správnost informací umístěných na těchto webových stránkách, přesto však může dojít k nepřesnostem či typografickým chybám. Obsah vznikl na základě osobních názorů, know-how, zkušeností, rešerše adekvátním zdrojů, přesto provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu.

Všechna autorská práva vyhrazena. Veškerý obsah je autorským dílem a jako takový je chráněný autorským zákonem.

Externí odkazy

Provozovatel neodpovídá za závazky třetích osob, publikované na webu jako obchodní nabídka, reklama či inzerce. Neúčastní se právních vztahů, které uživatel navazuje s třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za obsah a formu komerční reklamy na webu, ani za obsah webu a internetových prezentací třetích stran, na které odkazuje prostřednictvím externích odkazů.

Tyto webové stránky mohou obsahovat externí odkazy na jiné webové stránky, nad kterými nemá Provozovatel kontrolu. Provozovatel neřídí ani neovlivňuje obsah externích webových stránek a neodpovídá za zabezpečení ochrany osobních údajů těchto jiných webových stránek. Přístup na jiné webové stránky a využití jejich obsahu je na vlastní riziko internetového uživatele.

Více v dokumentu Podmínky použití webu.