ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel webu U KOCOURA DOMA věnuje pozornost GDPR a ochraně osobních údajů dle svých možností, standardními postupy a technologiemi. Z hlediska kategorií osobních údajů zpracovává zejména soubory cookies a další technologie, především za účelem vytváření uživatelsky zajímavého obsahu.

Tento dokument poskytuje informace o právech uživatelů webu souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a jejich ochranou. Tento dokument je pravidelně aktualizován. Správce osobních údajů – provozovatel webu: Radka Křivánková, IČ: 75436698, Čučice 88, 664 91 Ivančice (dále jen Správce).

OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje správce zpracovává korektně a v souladu s právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR – Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018, a zákonem o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje zásadně nepředává třetím stranám, s výjimkou případů, kdy má souhlas, ukládá to nebo k tomu opravňuje právní předpis nebo oprávněný zájem – především poskytování kvalitního obsahu.

Správce zavedl a udržuje přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku.

Příjemci dat

V rámci zpracování dat o návštěvnosti webu a vyhodnocení činnosti využívá provozovatel webu tzv. cookies soubory a systémy třetích stran pro zpracování sbíraných dat. Data jsou přitom anonymní a předávání se týká pouze dat zjištěných měřícími kódy daných systémů. Někteří poskytovatelé přitom mohou mít sídlo ve třetích zemích.

Příjemci dat:

  • Statistické a analytické systémy (Google Analytics)
  • Reklamní systémy (Google Adwords, Sklik, Facebook)

Práva subjektů údajů

Jakékoli osobní údaje, které správce zpracovává výlučně na základě souhlasu, zpracovává pouze do okamžiku doručení písemného odvolání souhlasu, popř. využití některého automatizovaného nástroje na webu (např. odhlášení zasílání newsletteru).

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat. Ty pak budou vymazány nebo anonymizovány. Subjekt údajů má také právo kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracování svých osobních údajů nebo požadovat vysvětlení či nápravu v případě, že se domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů. Dle legislativy má právo na opravu, výmaz (právo být zapomenu), právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů (pouze při automatizovaném zpracování).

Pro uplatnění svých práv kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové adrese info@ukocouradoma.cz. Obrátit se můžete i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

COOKIES

Používáním webu současně udělujete informativní souhlas s využitím cookies podle Evropské směrnice č. 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, resp. podle její novelizace směrnicí č. 2009/136/ES, v ČR transponované zákonem č. 468/2011 Sb., který s účinností od 1. ledna 2012 novelizoval zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nebo používáním webu.

Co to jsou cookies?

Cookies představují malé datové soubory používané jako jedinečné identifikátory v komunikaci aplikací s webovým prohlížečem koncového uživatele. Soubory obsahují anonymní informace. Identifikují konkrétní prohlížeč, buď po dobu trvání vaší návštěvy (za použití relačních cookies), nebo pro opakované návštěvy (za použití trvalých cookies).

Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek. Jsou využívány webovými stránkami přímo, nebo mohou být nastaveny nepřímo, organizací, která není vlastníkem webových stránek, jež si právě uživatel prohlíží – cookies třetích stran.

Soubory cookies se uplatňují jako nástroj pro zlepšení uživatelských zkušeností s webem. Slouží také pro behaviorálně cílenou reklamu. Jde o reklamu relevantní danému uživateli, ta je tak pro něho více přínosná než obtěžující.

Na webových stránkách se využívají tyto typy cookies:

  • Technické – krátkodobé, které zajišťují základní technickou funkčnost webu, např. zapamatování si nastavení, využívání služeb apod.
  • Statistické a diagnostické (např. Google Analytics) – dlouhodobé, které slouží ke generování anonymních statistik o používání webu.
  • Reklamní – pro behaviorální cílení reklamy podle zájmů konkrétního uživatele.

Jak cookies nepoužívat, resp. vypnout?

Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Cookies můžete zablokovat nebo vymazat ty, které již byly nastaveny. Všechny podrobnosti ohledně správy cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů najdete tady:

Nastavení, blokace a vymazání cookies pro konkrétní prohlížeče:

Mějte však na paměti že pokud zablokujete nebo vymažete cookies, můžete znemožnit samotné využívání webových stránek. Některé cookies jsou totitž nezbytně nutné pro jejich využívání a/nebo zajišťují funkčnost webu.

Google Analytics

Google Analytics je služba společnosti Google, Inc. (dále jen „Google“), která využívá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souborů je společností Google zpracováván na serverech ve Spojených státech. Google využívá těchto dat pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě. Tato data pak poskytuje provozovatelům webu jako statistiky, také pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může tyto informace poskytnout třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li to třeba pro zpracování dat.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

  • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
  • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
  • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Jak zakázat sledování Google Analytics?

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Cookies Reklamních partnerů

Google

Díky souboru cookieDoubleClick může společnost Google a její partneři zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na našich stránkách a dalších stránkách internetu. Můžete si používání souboru cookieDoubleClick pro zájmově orientované reklamy odhlásit prostřednictvím Správce nastavení reklam.

Při zobrazování reklam ze sítě Google mohou být také použity soubory cookie dalších dodavatelů či reklamních sítí třetích stran (seznam). Můžete weby těchto třetích stran navštívit a odhlásit si na nich používání souborů cookie pro zájmově orientovanou reklamu (pokud dodavatel nebo reklamní síť tuto možnost nabízí).

Facebook

Facebook dodržuje samoregulační principy pro online behaviorální reklamy (Self-RegulatoryPrinciples for Online BehavioralAdvertising) a je zapojen v programech, které nabízejí možnost tento typ reklam odmítnout. Nesouhlas s používáním cookies můžete vyjádřit pro všechny zúčastněné společnosti přes tyto weby:

Seznam.cz

Společnost Seznam.cz využívá cookie pro behaviorální cílení reklamy, která pracuje se soubory cookies.

Vypnutí zájmových reklam v desktopových zařízeních

Úroveň ochrany před cookies lze nastavit v prohlížeči:

Vypnutí zájmových reklam v mobilních zařízeních

V iPhonu, iPadu nebo Androidu můžete změnit nastavení zařízení a upřesnit, zda chcete vídat online reklamy založené na zájmech.

Na iPhonu nebo iPadu:
1. Přejděte do Nastavení.
2. Klepněte na Soukromí.
3. Klepněte na Reklamy a zapněte Omezit sledování reklam.

Na Androidu (verze 2.2 a novější) a ve službách Google Play (verze 4.0 a novější):
1. Přejděte na Nastavení Google.
2. Klepněte na Reklamy.
3. Klepněte na Odhlásit ze zájmově orientované inzerce a vyberte OK.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Správce je oprávněn tyto podmínky měnit. Aktuální verzi dokumentu najdete na těchto webových stránkách. Zásady v současné podobě byly zveřejněny dne 28.1.2022.