Kdo byl Dr. Edward Bach? Na jakých principech vznikla bachova terapie?

Bachova terapie, Bachovy esence, Bachovy kapky, celá sada květových esencí je pojmenovaná podle svého tvůrce. Nebýt britského lékaře Edwarda Bacha, nebyla by ani Bachova terapie. Dodnes se využívá jako přírodní, nenásilný, ale účinný způsob, jak se uzdravit, a to prostřednictvím hledání pravé příčiny nemoci. Přestože pochází již z počátku 19. století, plně odpovídá současné touze po návratu k přirozenosti a přírodě.

Úvodní foto: BachFoundation, CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons (koláž)

V jednoduchosti je síla

Přestože byl Edward Bach vystudovaný lékař, vždy se zaměřoval na osobnost každého jediného člověka a hledal individuální metody uzdravení. Ve své ordinaci vždy zohledňoval nejenom symptomy nemoci, ale i charakter, chování, postoje daného pacienta, jeho náladu a psychický stav. Nepodléhal krátkodobým moderním trendům, neobdivoval chemickou medicínu a její objevy, které v různých obdobích zaznamenávali vysoký věhlas, aby posléze zmizeli v nenávratnu dějin. Naopak, Edward Bach po celý život spoléhal především na sílu přírody a také samouzdravovací schopnosti lidského těla. Jeho rozpor s klasickou medicínou dokonce zašel tak daleko, že ještě za svého života požádal o vyřazení svého jména z rejstříku lékařů.

Bach Flower Remedies: The Journey to Simple Healing Part 1

Video: Bachovy esence (Youtube)

Bach pátral po pravých příčinách nemocí, které všechny pramení z nerovnováhy organismu. Ta se projevuje nejenom na fyzické, ale také na psychické úrovni. Vše vysvětluje ve své revoluční knize s názvem Uzdrav se! z roku 1930, kde také odkryl souvislosti mezi osobností, povahou a nemocemi, které se k člověku s danou povahou a osobností vážou. Nemoc je dle Bacha důsledkem nesouladu uvnitř člověka. Tento nesoulad se dá napravit právě prostřednictvím Bachovy terapie, květových esencí.

„ Zdraví je naším dědictvím, naším základním právem. Je to kompletní jednota mezi duší, myslí a tělem. A není to žádný těžce dosažitelný ideál, ale právě naopak tak jednoduchý a přirozený, že mnoho z nás ho jednoduše přehlíží.“ Dr. Edward Bach

Bachova terapie vychází z principů východní filosofie. Bach sám tyto principy popisuje jako základní pravdy. Odrážejí v sobě i zákon karmy, tedy příčiny a následku.

I buddhismus hovoří o odstranění utrpení, které léčí duši a s ní i tělo. I v buddhismu upozorňuje bolest na to, čemu je třeba věnovat pozornost. Sjednáme-li v této oblasti nápravu, dochází k odstranění bolesti, tedy uzdravení.

Foto zdroj: Pixabay.com

V duchu slavného Hippokrata

Dr. Edward Bach (1886-1936) se narodil a prožil život v Anglii, zde také vystudoval klasickou medicínu, ale věnoval se i přírodní medicíně. Přistupoval k člověku z holistického pohledu, čerpal z principů homeopatie a práce jejích zakladatele, kterým byl Samuel Hahnemann. Stal se také předchůdcem toho, co v současnosti nazýváme psychosomatickou medicínou. Ve skutečnosti však nejde o nic nového…
Již legendární Hippokrates, otec všech lékařů chápe zdraví jako harmonii mezi tělem, duší a duchem. I pro Hippokrata vzniká nemoc jako důsledek nerovnováhy a léčení znamená obnovení rovnováhy, lék tedy musí působit na úrovni těla, duše i ducha.

Moderní medicína se bohužel od původních hippokratových principů odchýlila a Bach na to upozorňuje:. „Moderní medicína svými mylnými doktrínami a svým zaměřením na hmotnou stránku problému dopad nemocí dokonce zhoršuje: zaprvé tím, že odvádí pozornost nesprávným směrem a znemožňuje, abychom chorobě vhodně čelili. Za druhé ji lokalizuje v těle a tím přináší řadu dalších psychických problému – strachů a obav.“

Bach měl mimořádnou schopnost vnímat nejenom lidské potíže, souvislosti mezi hmotnou a nehmotnou stránkou lidského těla, ale také energetické vibrace přírody a jednotlivých rostlin. Údajně mu stačilo položit jazyk na konkrétní rostlinu a ihned rozpoznal její léčivé schopnosti. Bachovy esence využívají také principu podobnosti, který známe z tradičního lidového léčitelství. Princip podobnosti využíval i Samuel Hahnemann, otec homeopatie.

V lidovém léčitelství je známo, že bylina, která svým tvarem připomíná určitý orgán lidského těla, tento orgán dokáže také uzdravovat. Potíže s ledvinami tak například dle lidového léčitelství pomáhá léčit fazole, protože má podobný tvar. To platí i pro proskurník s plody – tvrdkami ledvinovitého tvaru anebo tužebník jilmový, jehož listy tvarem připomínají močový měchýř.

Foto zdroj: Pixabay.com

V Bachově terapii najdeme například cesmínu (holly). Cesmína je charakteristická svými velmi tuhými, ostrými bodavými listy. Jako esence pomáhá cesmína proti ostrým a bodavým emocím jako jsou nenávist, hněv, zuřivost nebo žárlivost. Topol osika (aspen) je zase synonymem chvění. Jeho chvějící se listy jsou paralelou pro emoce jako je nervozita, bázlivost, vnitřní nejistota. Esence z osiky tyto emoce pomáhá zvládnout.

Bachovy esence odpovídají také principům, které prosazoval středověký lékař Paracelsus. Ten na rostliny pohlížel i z pohledu jejich výskytu. I prostředí, ve kterém rostlina roste, odpovídá tomu, jaké má schopnosti. Například rostliny osídlující znečištěná místa nesou čistící schopnosti, čistí půdu, ale mají také detoxikační účinky na lidský organismus. Typickým zástupcem takových rostlin je kopřiva.

V souladu s přírodou

Dr. Edward Bach byl od mládí velkým milovníkem přírody. Za svůj život prošel od práce v otcově slévárně přes lékařské působení v nemocnici jako bakteriolog, vakcinolog či imunolog, přes soukromou lékařskou ambulanci až po klidný život na vesnici ve Walesu, aby byl přímo u zdroje přírodních léčebných prostředků. V domě v Mount Vernon nepřestával ve zkoumání léčivých účinků rostlin. Jeho zásadním objevem bylo, že energetické vibrace rostlin odpovídají emocím, náladám, postojům a chování člověka.
Dodnes tyto myšlenky žijí. V této tradici dodnes pokračují přátelé a žáci Bacha. Přímo v jeho domě v současnosti existuje Bachovo centrum, kde se vzdělávají zájemci o Bachovu terapii. V okolí domu se také dodnes sbírají rostliny, ze kterých se vyrábějí slavné Bachovy esence, dle původní tradice, na principech čistoty, jednoduchosti a úplnosti Bachova systému.

Sada Bachových esencí

Sám Bach definoval 38 různých emočních rozpoložení, které odpovídají esencím získaným z rostlin. Tyto esence negativní emoce dokážou velmi jemně uvádět zpět do rovnováhy. Tak vznikla sada Bachových esencí a základ Bachovy terapie. Všechny emoční stavy Bach rozdělil do sedmi základních skupin Strach, Nejistota, Nedostatečný zájem o přítomné okolnosti, Osamělost, Přecitlivělost na vlivy a myšlenky, Skleslost a zoufalství, Přílišná péče o dobro druhých. To jsou první známky toho, že je člověk v nerovnováze, první možné příčiny hlubších zdravotních problémů, první signály o tom, že je třeba své emoce řešit. Kdo z nás je však opravdu řeší?

Bachova terapie sice nenahrazuje odbornou lékařskou péči, zvláště v případě závažných a dlouhodobých zdravotních potíží. Je to však přírodní metoda, která vhodně doplňuje jakýkoliv způsob léčby. Nemá žádné kontraindikace, nemá vedlejší účinky, je vhodná i pro nejcitlivější jedince, seniory i děti. Je tak nenásilná, že se využívá i jako Bachova terapie pro zvířata.

Foto zdroj: Pixabay.com

Bach nakonec došel ke způsobu léčby, který sice neodpovídá postupům klasické medicíny, ale je naprosto logický. Vnitřní štěstí a spokojenost má dle Bacha takovou sílu, že samo vede k uzdravení. Pro uzdravení je tak třeba především usilovat o spokojenost a emoční rovnováhu. Rovnováha emoční zajistí i rovnováhu fyzickou. Právě rovnovážný stav je stav, kdy je člověk zdravý.

„Především bychom měli žít stále v dobrém rozpoložení a odhánět všechny deprese a pochybnosti.
Je třeba si připomínat, že tohle do naší bytosti nepatří, protože přirozeností lidské duše je radost a štěstí.“

Literatura

  • Bach, E. Dvanáct léčitelů a další léčivé esence. Konečné vydání z roku 1941 s poznámkami z roku 2011. Mount Vernon: The Bach Centre,2011.
  • Armbruster, U., Bergmann, H.: Léčivé byliny v květináči a na zahradě: Jak je pěstovat a sklízet. Praha: Grada, 2020. ISBN: 978-80-271-1005-6
  • Germann, G., Germann, P.: Rostliny pro aromaterapii. 90 vonných rostlin, jejich znaky a způsob využití. Praha: Grada, 2013. ISBN: 978-80-247-4672-2>

Internetové zdroje

/1/ SNĚHULOVÁ, P. Květinoterapie má stále více přívrženců! Bachovy esence mohou pomáhat při bolestech nebo při závislosti na tabáku. Frekvence 1 [online]. Active Radio ČR, 6. červenec 2017 [cit. 2018-02-13]. Dostupné z: https://www.frekvence1.cz/clanky/kvetinoterapie-ziskava-stale-vice-privrzencu-bachovy-esence-mohou-pomahat-pri-bolestech-nebo-prekonani-zavislosti-na-tabaku.shtml

/2/ Bachova květová terapie: Placebo nebo malý zázrak? Prima Žena.cz [online]. FTV Prima, 21. září 2017 [cit. 2018-02-13]. Dostupné z: https://zeny.iprima.cz/zdravi/bachova-kvetova-terapie-placebo-nebo-maly-zazrak

/3/ PROCHÁZKOVÁ, S. Toužíte po harmonizaci těla i duše? Zkuste Bachovy květové esence. Dáma.cz [online]. CZECH NEWS CENTER, 5. listopadu 2012 [cit. 2018-02-13]. Dostupné z: https://www.dama.cz/clanek/touzite-po-harmonizaci-tela-i-duse-zkuste-bachovy-kvetove-esence

/4/ Co jsou Bachovy esence? CENTRUM ZDRAVÍ nejen BIO-BACHOVKY. Bio-Bachovky.cz [online]. AMC RATIO, 2019 [cit. 2018-02-13]. Dostupné z: https://www.bio-bachovky.cz/content/23-co-jsou-bachovy-esence

/5/ Bachovy květové esence – účinná přírodní terapie pro děti i dospělé. Bachovy květové esence. Bachovy-esence.com [online]. Bachovy-esence.com, 2019 [cit. 2018-02-13]. Dostupné z: https://www.bachovy-esence.com/

/6/ Co jsou Bachovy esence a na jakém principu fungují? MOJE ZDRAVÍ.cz [online]. CZECH NEWS CENTER, 26. ledna 2018 [cit. 2018-02-13]. Dostupné z: https://www.mojezdravi.cz/prirodni-medicina/co-jsou-bachovy-esence-a-na-jakem-principu-funguji-1454.html

/7/ SAMKOVÁ, L. Dr. Bach. Bachovky.cz [online]. Bachovky.cz, 2019 [cit. 2018-02-13]. Dostupné z: http://www.bachovky.cz/kvetove-esence/dr-bach

/8/ TAUBROVÁ, M. Bachovy esence. Bachovyesence.cz [online]. Bachovyesence.cz, 2019 [cit. 2018-02-13]. Dostupné z: http://www.bachovyesence.cz/

…a vlastní poznatky a zkušenosti

Kdo byl Dr. Edward Bach? Na jakých principech vznikla Bachova terapie?

Jak užívat Bachovy esence? Jak se podávají? Jak se ředí Bachovy kapky? Jaké podoby má praktická Bachova terapie? Nemusí to být jenom kapky, k dispozici jsou také spreje, pastilky, Bachovy parfémy, krémy, přírodní kosmetika…

Redakce U KOCOURA DOMA

Vyznáváme šťastné doma, přinášíme tipy na vrnivou spokojenost a harmonii. Hledáme inspiraci pro útulné bydlení, kde mají své místo domácí mazlíčci nebo pokojové rostliny. Jsme milovníci zvířat a přírody. Více…

BACHOVY ESENCE. KOMPLETNÍ PŘEHLED

Bachovy esence - Beech - buk,

Bachovy květové esence 1 – 5, jedna vedle druhé: Agrimony – Cerato

Bachovy květové esence jsou základem Bachovy terapie, poeticky označované také jako květinoterapie. Jedná se o ucelený soubor 38 esencí z léčivých rostlin, stromů a keřů. Každá esence odpovídá určité negativní emoci, která člověka negativně ovlivňuje a může se odrážet i na fyzické úrovni v podobě konkrétní nemoci. Bachovy esence mají schopnost vyladit emoční nerovnováhu, harmonizují…

Bachovy esence - Clematis

Bachovy květové esence 6 – 10 detailně, Cherry Plum – Crab Apple

Představujeme kompletně všechny Bachovy květové esence, základ Bachovy terapie. Celkem jde o systém 38 esencí, které pocházejí z divoce rostoucích léčivých rostlin, stromů a keřů. Přestože jsou divoké, dokážou zklidnit divoké emoce. Každá esence harmonizuje jednu základní emoci, tu klíčovou, která negativně ovlivňuje nejenom emoce další, ale celkový emocionální, psychický i fyzický stav. Bachovy esence…

Bachovy esence - Holly - cesmína

Bachovy květové esence 11 – 15, jedna vedle druhé: Elm – Holly

Bachova terapie sestává z celkem 38 květových esencí. Ucelený systém esencí léčivých rostlin, stromů a keřů odpovídá negativním emocím člověka. Každou z emocí lze vyladit pozitivním směrem, pro každou emoci je určena právě jedna Bachova esence. Která esence je ta pravá? Jaké účinky jednotlivé esence nabízejí? Vždy působí příznivě na vnitřní rozpoložení člověka, harmonizují pocity,…

Bachovy esence - Mimulus - zimolez

Bachovy květové esence 16 – 20, jedna vedle druhé: Honeysuckle – Mimulus

Bachovy květové esence tvoří ucelený systém, který Dr. Edward Bach sestavil tak, aby za všech okolností dokázal harmonizovat emoce. S harmonizací emočního stavu dochází k harmonizaci celého organismu. S psychickou pohodou přichází i pohoda tělesná. Bachovy esence probouzejí samoléčící a regenerační schopnosti lidského těla tím, že léčí emoce. Každá esence je přitom určena pro konkrétní…

Hvězdičkujeme...