Bachovy květové esence 11 – 15, jedna vedle druhé: Elm – Holly

Bachova terapie sestává z celkem 38 květových esencí. Ucelený systém esencí léčivých rostlin, stromů a keřů odpovídá negativním emocím člověka. Každou z emocí lze vyladit pozitivním směrem, pro každou emoci je určena právě jedna Bachova esence.

Která esence je ta pravá? Jaké účinky jednotlivé esence nabízejí? Vždy působí příznivě na vnitřní rozpoložení člověka, harmonizují pocity, tím i mysl a tělo. Působí nenásilně, ale komplexně.

Úvodní foto: Pixabay.com

Níže najdete detailní popis pěti Bachových esencí 11 – 15 počínaje esencí Elm, konče Holly:

 

Bachova esence č. 11

Elm – jilm

Bachova esence Elm – jilm štíhlý, lat. Ulmus procera přijde vhod lidem s přehnanou odpovědností. Právě ona odpovědnost, v doprovodu možné perfekcionismu, vede k tomu, že lidé jsou přetíženi úkoly. Dostavuje se mimořádná únava, fyzická i psychická.

Příliš mnoho práce znamená příliš málo péče o své zdraví, pak se mohou objevit i zdravotní potíže, které ještě prohloubí neschopnost zvládat své úkoly i každodenní život. Pocity neschopnosti a slabosti provází pochybnosti o vlastní hodnotě. Typická je únava, přetížený stav, který může ústit až v pocity zoufalství.

Video: Ulmus procera – Jilm štíhlý (Youtube)

English elm (Ulmus procera) - buds close up - March 2018

Jak funguje jilm?

Bachova esence jilm pomáhá najít víru ve vlastní schopnosti, s ní přichází i návrat výkonnosti, sebejistota. Mizí pochybnosti, s esencí jilm lze vidět problémy v reálné perspektivě. Člověk na sebe nenavalí víc úkolů, než je schopný reálně zvládnout, současně počítá i s prostorem pro sebe. Čas si dělí na čas pracovní a čas osobní – pro sebe a svoji rodinu.

Jak užívat Bachovy esence? Esence se ředí v čisté pramenité vodě (na 30 ml stačí 2 kapky). Ředěná esence se pak užívá po 4 kapkách 4x denně, v případě potřeby častěji.

Bachova esence č. 12

Gentian – hořec nahořklý

Bachova esence Gentian – hořec nahořklý, lat. Gentiana amarella je vhodný pro ty, kdo ztrácejí odvahu. Jsou to lidé, kteří o sobě pochybují, trpí pocity sklíčenosti. Rychle se vzdávají, nedaří se jim řešit každodenní problémy života. Mají pocit, že se jim vymkly věci z rukou a nemohou s tím nic dělat. Mohou sice zaznamenat krátkodobá zlepšení situace, ale sebemenší zvrat v nich vzbuzuje pochybnosti. Esence hořec se hodí pro ty, kterým chybí důvěra. Jsou to lidé s pocity prohry. Zažívají dlouhodobě poraženecké pocity, neustále se vracejí do těch stejných problematických situací.

Video: Gentian amarella – Hořec nahořklý (Youtube)

httpv://www.youtube.com/watch?v=–vmcz9mNM0

Jak funguje hořec?

S esencí hořec přichází pozitivní přesvědčení, že všechny těžkosti života se dají překonat. Člověk s hořcem přestává mít strach ze selhání, opouští ho pochybnosti a sklíčené pocity, aby je vystřídala odvaha dělat to, co považuje za nejlepší. Konečný výsledek není tak důležitý jako pocit, že se člověk postavil svým výzvám, nezastavil se na své cestě před první překážkou.

Jak užívat Bachovy esence? Esence se ředí v čisté pramenité vodě (na 30 ml stačí 2 kapky). Ředěná esence se pak užívá po 4 kapkách 4x denně, v případě potřeby častěji.

Bachova esence č. 13

Gorse – hlodaš evropský

Bachova esence Gorse – hlodaš evropský, lat. Ulex europaeus se hodí jako pomoc při silných pocitech beznaděje. Je pro lidi trpící ve stavu zoufalství a zklamání, pro ty, kteří rezignovali a chybí jim jakákoliv motivace pohnout se z místa. Hlodaš se hodí tam, kde chybí naděje, tam, kde se problémy jeví jako neřešitelné.

Video: Ulex europaeus – Hlodaš evropský (Youtube)

Ulex europaeus - gorse

Jak funguje hlodaš?

S esencí hořec přichází pozitivní přesvědčení, že všechny těžkosti života se dají překonat. Člověk s hořcem přestává mít strach ze selhání, opouští ho pochybnosti a sklíčené pocity, aby je vystřídala odvaha dělat to, co považuje za nejlepší. Konečný výsledek není tak důležitý jako pocit, že se člověk postavil svým výzvám, nezastavil se na své cestě před první překážkou.

Jak užívat Bachovy esence? Esence se ředí v čisté pramenité vodě (na 30 ml stačí 2 kapky). Ředěná esence se pak užívá po 4 kapkách 4x denně, v případě potřeby častěji.

Bachova esence č. 14

Heather – vřes obecný

Bachova esence Heather – vřes obecný, skotský vřes, lat. Calluna vulgaris se hodí pro ty, kteří vyžadují pozornost druhých. Tito lidé potřebují být neustále středem pozornosti, své problémy vyzdvihují nad problémy jiných, svůj život vidí jako důležitější než život ostatních. Mají sklony přehánět, běžné situace dělají situacemi extrémními. Vyznačují se výrazným projevem, rychlou mluvou. Tito lidé neumějí být sami, ale často bývají. Druhým totiž nejsou příjemní, často jsou označováni za energetické upíry.

Video: Calluna vulgari – Vřes obecný (Youtube)

Calluna vulgaris - (Common Heather)

Jak funguje vřes?

S esencí vřes mizí sobeckost a vyzdvihování své osoby. Přichází pocity porozumění, empatie, zájem o problémy druhých. Lidé se naučí poslouchat a vnímat potřeby druhých, tak se stanou druhým přáteli, přestanou být sami. Člověk se najednou umí vcítit do situace jiných, přestože jeho vlastní situace nemusí být zrovna jednoduchá.

Jak užívat Bachovy esence? Esence se ředí v čisté pramenité vodě (na 30 ml stačí 2 kapky). Ředěná esence se pak užívá po 4 kapkách 4x denně, v případě potřeby častěji.

Bachova esence č. 15

Holly – cesmína ostrolistá

Bachova esence Holly – cesmína ostrolistá, lat. Ilex aquifolium přijde vhod lidem, kteří jsou plní vnitřní nejistoty. Ta se pak navenek odráží v negativním jednání a emocích jako je zářlivost, bezcitnost, zášť, vztek až agresivita. S esencí Holly nemají prostor majetnické slony, zářlivost na partnera, ale třeba i sourozence. Holly je Bachova esence pro ty, kteří se nedokážou otevřít lásce, pak se kvůli tomu zlobí na lidi kolem sebe, přichází žárlivost, zlost až agresivita.

Video: Ilex aquifolium – Cesmína ostrolistá (Youtube)

Jak funguje cesmína?

Bachova esence cesmína podporuje čistou lásku, lásku, kdy člověk dokáže dávat bez toho, aby za to něco čekal. Je to esence lásky bez požadavků, soucitu a laskavosti. Mizí žárlivost i panovačnost. Člověk nemusí být zrovna úspěšný, přesto se dokáže radovat z úspěchů druhých.

Jak užívat Bachovy esence? Esence se ředí v čisté pramenité vodě (na 30 ml stačí 2 kapky). Ředěná esence se pak užívá po 4 kapkách 4x denně, v případě potřeby častěji.

Foto zdroj: Pixabay.com

Jak vyladit své emoce?

V první řadě je třeba odhalit příčinu emoční nerovnováhy, najít tu emoci, která negativně ovlivňuje emoce další. Je potřeba zjistit, co člověka skutečně trápí, k tomu může pomoci otázka: „Jak se cítím právě teď?“

Pojmenovat negativní emoci, kterou právě cítím je základem pro výběr konkrétní Bachovy esence. Výběr esence spočívá především na aktuálním emocionálním stavu, nikoliv minulosti. Nejde ani o fyzický problém či tělesný symptom, jde opravdu zejména o emoci, právě prožívaný pocit.

Člověk se ve svých pocitech nemusí vždycky vyznat. Výběr Bachovy esence může být pro začátečníka značně obtížný. Vyplatí se však řídit vlastní intuicí, Bachovy esence se přizpůsobí dané situaci, pomůžou tam, kde je potřeba. Na místě je i pomoc odborného terapeuta, který výběr Bachovy esence může podstatně ulehčit. Ten také může namíchat několik esencí na míru pro daného člověka.

Existují i hotové kombinované esence, které jsou určeny pro konkrétní potíže. Synergicky spojují účinky jednotlivých esencí.

38 Bachových květových esencí

Kompletně všechny Bachovy květové esence popisujeme jednotlivě, v našich článcích najdete jejich detailní popis, účinky i využití.

Agrimony – řepík, Aspen – topol osika, Beech – buk lesní, Centaury – zeměžluč, Cerato – rožec Celý článek…

Cherry Plum – slíva třešňová, Chestnud Bud – jírovec, kaštan koňský, Chicory – čekanka obecná, Clematis – bílá lesní réva, plamének, Crab Apple – plané jablko Celý článek…

Elm – Jilm štíhlý, Gentian – hořec nahořklý, Gorse – hlodaš evropský, Heather – vřes obecný, Holly – cesmína ostrolistá Celý článek…
Honeysuckle – zimolez kozí list, Hornbeam – habr, Impatiens – netýkavka žláznatá, Larch – modřín opadavý, Mimulus – kejklířka skvrnitá Celý článek…

 

Literatura

  • Bach, E. Dvanáct léčitelů a další léčivé esence. Konečné vydání z roku 1941 s poznámkami z roku 2011. Mount Vernon: The Bach Centre, 2011.
  • Armbruster, U., Bergmann, H.: Léčivé byliny v květináči a na zahradě: Jak je pěstovat a sklízet. Praha: grada, 2020. ISBN: 978-80-271-1005-6
  • Germann, G., Germann, P.: Rostliny pro aromaterapii. 90 vonných rostlin, jejich znaky a způsob využití. Praha: Grada, 2013. ISBN: 978-80-247-4672-2

Internetové zdroje

/1/ Co jsou Bachovy esence a na jakém principu fungují? MOJE ZDRAVÍ.cz [online]. CZECH NEWS CENTER, 26. ledna 2018 [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: https://www.mojezdravi.cz/prirodni-medicina/co-jsou-bachovy-esence-a-na-jakem-principu-funguji-1454.html

/2/ SAMKOVÁ, L. Dr. Bach. Bachovky.cz [online]. Bachovky.cz, 2019 [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: http://www.bachovky.cz/kvetove-esence/dr-bach

/3/ SNĚHULOVÁ, P. Květinoterapie má stále více přívrženců! Bachovy esence mohou pomáhat při bolestech nebo při závislosti na tabáku. Frekvence 1 [online]. Active Radio ČR, 6. červenec 2017 [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: https://www.frekvence1.cz/clanky/kvetinoterapie-ziskava-stale-vice-privrzencu-bachovy-esence-mohou-pomahat-pri-bolestech-nebo-prekonani-zavislosti-na-tabaku.shtml

/4/ Bachova květová terapie: Placebo nebo malý zázrak? Prima Žena.cz [online]. FTV Prima, 21. září 2017 [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: https://zeny.iprima.cz/zdravi/bachova-kvetova-terapie-placebo-nebo-maly-zazrak

/5/ PROCHÁZKOVÁ, S. Toužíte po harmonizaci těla i duše? Zkuste Bachovy květové esence. Dáma.cz [online]. CZECH NEWS CENTER, 5. listopadu 2012 [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: https://www.dama.cz/clanek/touzite-po-harmonizaci-tela-i-duse-zkuste-bachovy-kvetove-esence

/6/ Co jsou Bachovy esence? CENTRUM ZDRAVÍ nejen BIO-BACHOVKY. Bio-Bachovky.cz [online]. AMC RATIO, 2019 [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: https://www.bio-bachovky.cz/content/23-co-jsou-bachovy-esence

/7/ Bachovy květové esence – účinná přírodní terapie pro děti i dospělé. Bachovy květové esence. Bachovy-esence.com [online]. Bachovy-esence.com, 2019 [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: https://www.bachovy-esence.com/

/8/ TAUBROVÁ, M. Bachovy esence. Bachovyesence.cz [online]. Bachovyesence.cz, 2019 [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: http://www.bachovyesence.cz/

…a vlastní poznatky a zkušenosti

Bachovy květové esence 11 – 15, jedna vedle druhé: Elm – Holly

Bachova terapie pracuje s 38 esencemi. Přinášíme jejich kompletní přehled, popis, účinky, využití. Jde o esence: Elm – jilm štíhlý, Gentian – hořec nahořklý, Gorse – hlodaš evropský, Heather – vřes obecný, Holly – cesmína ostrolistá.

Redakce U KOCOURA DOMA

Vyznáváme šťastné doma, přinášíme tipy na vrnivou spokojenost a harmonii. Hledáme inspiraci pro útulné bydlení, kde mají své místo domácí mazlíčci nebo pokojové rostliny. Jsme milovníci zvířat a přírody. Více…

Hvězdičkujeme...