Bachovy květové esence 6 – 10 detailně, Cherry Plum – Crab Apple

Představujeme kompletně všechny Bachovy květové esence, základ Bachovy terapie. Celkem jde o systém 38 esencí, které pocházejí z divoce rostoucích léčivých rostlin, stromů a keřů.

Přestože jsou divoké, dokážou zklidnit divoké emoce. Každá esence harmonizuje jednu základní emoci, tu klíčovou, která negativně ovlivňuje nejenom emoce další, ale celkový emocionální, psychický i fyzický stav. Bachovy esence harmonizují emoce, vnitřní harmonie je přitom základem zdraví.

Úvodní foto: Pixabay.com

Jaké účinky slibují Bachovy esence? Níže najdete detailní popis pětice Bachových esencí 6 – 11, jejich využití i účinky:

 

Bachova esence č. 6

Cherry Plum – slíva třešňová

Bachova esence Cherry Plum – Slíva třešňová, slivoň myrobalán, lat. Prunus cerasifera je pro ty, kteří se bojí ztráty sebekontroly. Tito lidé mají strach, že přestanou ovládat své chování, začnou se chovat hystericky, zraní svými útoky své nejbližší, udělají něco zlého. S tímto strachem roste vnitřní tlak, dostavují se pocity bezmoci a hlubokého zoufalství, přichází nervové vyčerpání, neschopnost ovládat se.

Foto zdroj: Pixabay.com

Jak funguje slíva třešňová?

S esencí Cherry Plum se dostavuje vnitřní klid a schopnost ovládat své chování. Lidé se dokážou vnitřně uvolnit, přichází vnitřní klid a uvolnění. Slíva třešňová zajistí sebedůvěru, naučí lépe zacházet i s těmi negativními emocemi jako je zlost nebo vztek, pomůže nezadržovat své pocity a přece je zvládnout v míru a lásce.

Bachova esence slíva třešňová je účinná proti hysterii, výbuchům hněvu a zuřivosti, stavům zoufalství, které mohou provázet i sebevražedné myšlenky. I proto je jednou z esencí, které tvoří krizové kapky Rescue Remedy.

Jak užívat Bachovy esence? Esence se ředí v čisté pramenité vodě (na 30 ml stačí 2 kapky). Ředěná esence se pak užívá po 4 kapkách 4x denně, v případě potřeby častěji.

Bachova esence č. 7

Chestnud Bud – jírovec, kaštan koňský

Bachova esence Chestnud bud, květ jírovce, lat. Aesculus hippocastanum pomáhá těm, kteří neustále opakují ty stejné chyby. Je určena pro lidi, kteří se bohužel neumí poučit ze svých zkušeností, neustále tak hledají ten stejný typ partnerů, neustále si nechávají ubližovat od stejného typu přátel, neustále se nechávají zaměstnat tam, kde jim není dobře. Dokonce je mohou trápit i stále dokola ty stejné nemoci. Esence jírovec, kaštan koňský pomůže člověku k tomu, aby se vymanil ze špatných vzorců a v životě uskutečnil pokrok, pomůže najít základní příčinu situací, které se opakují stále dokola.

Aesculus hippocastanum

Video: Aesculus hippocastanum – kaštan koňský (Youtube)

Jak funguje jírovec?

Květ jírovce nám dává nadhled, umožňuje vystoupit ze svých kruhů tak, že na ně nahlédneme zvenčí. Jírovec poskytuje změnu k lepšímu, protože konečně uvidíme své chyby a dokážeme se z nich poučit. S touto esencí přichází důležité poznání a moudrost, která člověku umožní posunout se vpřed.

Jírovec dává člověku schopnost vidět, pozorovat a učit se z chyb, dává i sílu k jejich nápravě.

Jak užívat Bachovy esence? Esence se ředí v čisté pramenité vodě (na 30 ml stačí 2 kapky). Ředěná esence se pak užívá po 4 kapkách 4x denně, v případě potřeby častěji.

Bachova esence č. 8

Chicory – čekanka obecná

Bachova esence Chicory – čekanka obecná, lat. Cichorium intybus je pro lidi, kteří mají silnou vůli. Se silnou vůlí přichází i silná kritika ostatních, výčitky, vměšování se do života jiných, snaha podřídit si lidi kolem sebe. Čekanka je tak esencí pro dominantní partnery, matky nebo otce neschopné dát prostor svým dospělým dětem. Hodí se pro lidi, kteří se k druhým chovají příliš majetnicky. Tito lidé vyžadují neustálou pozornost, bojí se samoty a i přes vnitřní sílu snadno podlehnou pocitům sebelítosti. Bývají urážliví, strnulí ve svých názorech, hádaví a výřeční.

Čakanka obyčajná liečivá rastlina (Cichorium intybus L)

Video: Cichorium intybus – Čekanka obecná

Jak funguje čekanka?

Bachova esence čekanka pomáhá mezilidským vztahům, zlepšuje vztahy rodičů a dětí, ale i nevyvážené partnerské vztahy. S esencí čekanka lidé dokážou snáze vyjít vstříc ostatním, respektovat názory druhých, nezištně se o ně starat a dávat lásku. S čekankou lidé umějí dávat bez toho, aby za to něco čekali. Přichází díky tomu pocity vnitřního naplnění a také sebejistota, kterou již není třeba potvrzovat u jiných. Lidé opouštějí myšlenku, že lásku je třeba si zasloužit.

Jak užívat Bachovy esence? Esence se ředí v čisté pramenité vodě (na 30 ml stačí 2 kapky). Ředěná esence se pak užívá po 4 kapkách 4x denně, v případě potřeby častěji.

Bachova esence č. 9

Clematis – bílá lesní réva

Bachova esence Clematis vitalba, český plamének plotní je určena pro ty, kteří nejsou šťastní. Jsou to lidé, kteří neustále touží po štěstí, ale nedokážou pro to nic udělat. Neustále přemýšlejí, jak změnit život k lepšímu, ale své nápady nikdy nerealizují, místo toho raději sní a stavějí své vzdušné zámky. Lidé, kterým jistě prospěje klematis, sní za bílého dne, mají špatnou paměť a nedbají na detaily. Bývají uzavřeni v sobě a svých myšlenkách, dávají přednost samotě, nedokážou vycházet s jinými, neřeší své vztahové problémy. Chybí jim také koncentrace, bývají duševně nepřítomni. Trápí je únava, ospalost, špatná paměť.

Old man's beard (Clematis vitalba) - 2014-08-08

Video: Clematis vitalba – Plamének plotní (Youtube)

Jak funguje bílá lesní réva?

Bachova esence bílá lesní réva pomáhá lidem vrátit se zpátky na zem. Uzemňuje v přítomné realitě. Podporuje koncentraci, přináší radost a zájem o okolní svět. Lidé s esencí Clematis mohou snáze kontrolovat své myšlenkové pochody, lépe se zaměřují na svůj vnitřní cíl, pochopí, že budoucnost vytváří přítomnost.

Bílá lesní réva může pomoci ženám otěhotnět. Často jde o ženy, které touží po dítěti natolik, že již žijí v tom, až se jejich dítě narodí. Nejsou dostatečně přítomné, aby mohly otěhotnět.

Bachova esence Clematis vitalba pomáhá zvládnout situace, kdy člověka přepadají mdloby, odstraňuje pocity na omdlení i bezvědomí, proto je také součástí krizové esence Rescue Remedy.

Jak užívat Bachovy esence? Esence se ředí v čisté pramenité vodě (na 30 ml stačí 2 kapky). Ředěná esence se pak užívá po 4 kapkách 4x denně, v případě potřeby častěji.

Bachova esence č. 10

Crab Apple – plané jablko

Bachova esence Crab Apple se hodí pro perfekcionisty. Je určena pro lidi s přehnaným smyslem pro pořádek, přílišnými požadavky na čistotu, nutkavými potřeby hygieny. Tito lidé většinou mají nízké sebevědomí, nevěří si, nejsou spokojeni se svým vzhledem. Mohou je trápit zdravotní problémy, jako jsou kožní potíže, akné apod. Původ potíží většinou pramení z nějakého prožitého traumatu, se kterým se neumějí vypořádat. Neumějí se srovnat s prožitkem v minulosti, minulost je tíží a znemožňuje prožívat přítomnost bez této zátěže. Crab Apple je esencí, která nese očistné účinky. Čistí tělo i duši, čistí minulost.

Foto zdroj: Pixabay.com

Jak funguje plané jablko?

S esencí plané jablko přichází schopnost přijetí sebe sama, svého těla, svého vzhledu i své minulosti. Člověk se s pomocí planého jablka naučí mít rád sám sebe a své tělo, snáze přijme své nedokonalosti. Tato esence přináší pozitivní obraz sebe sama a také trpělivost. Umožňuje lépe zvládnout i nedokonalosti svého okolí.

Jak užívat Bachovy esence? Esence se ředí v čisté pramenité vodě (na 30 ml stačí 2 kapky). Ředěná esence se pak užívá po 4 kapkách 4x denně, v případě potřeby častěji.

Foto zdroj: Pixabay.com

Jak si vybrat konkrétní esenci?

Při výběru konkrétní Bachovy esence spoléhejte na svoji intuici, řiďte se citem, vždyť právě o city a pocity jde. Snažte se odhalit klíčovou příčinu vašeho aktuálního stavu. Nejde o minulost ani o fyzické příznaky, jde o současné emoce. Vybrat první esenci nebývá snadné, naštěstí existují terapeuté, kteří s tím mohou pomoci.

Existují také kombinované esence, které se zaměřují na konkrétní problém.

38 Bachových květových esencí

Kompletně všechny Bachovy květové esence popisujeme jednotlivě, v našich článcích najdete jejich detailní popis, účinky i využití.

Agrimony – řepík, Aspen – topol osika, Beech – buk lesní, Centaury – zeměžluč, Cerato – rožec Celý článek…

Cherry Plum – slíva třešňová, Chestnud Bud – jírovec, kaštan koňský, Chicory – čekanka obecná, Clematis – bílá lesní réva, plamének, Crab Apple – plané jablko Celý článek…

Elm – Jilm štíhlý, Gentian – hořec nahořklý, Gorse – hlodaš evropský, Heather – vřes obecný, Holly – cesmína ostrolistá Celý článek…
Honeysuckle – zimolez kozí list, Hornbeam – habr, Impatiens – netýkavka žláznatá, Larch – modřín opadavý, Mimulus – kejklířka skvrnitá Celý článek…

Literatura

  • Bach, E. Dvanáct léčitelů a další léčivé esence. Konečné vydání z roku 1941 s poznámkami z roku 2011. Mount Vernon: The Bach Centre, 2011.
  • Armbruster, U., Bergmann, H.: Léčivé byliny v květináči a na zahradě: Jak je pěstovat a sklízet. Praha: grada, 2020. ISBN: 978-80-271-1005-6
  • Germann, G., Germann, P.: Rostliny pro aromaterapii. 90 vonných rostlin, jejich znaky a způsob využití. Praha: Grada, 2013. ISBN: 978-80-247-4672-2

Internetové zdroje

/1/ Co jsou Bachovy esence a na jakém principu fungují? MOJE ZDRAVÍ.cz [online]. CZECH NEWS CENTER, 26. ledna 2018 [cit. 2018-02-13]. Dostupné z: https://www.mojezdravi.cz/prirodni-medicina/co-jsou-bachovy-esence-a-na-jakem-principu-funguji-1454.html

/2/ SAMKOVÁ, L. Dr. Bach. Bachovky.cz [online]. Bachovky.cz, 2019 [cit. 2018-02-13]. Dostupné z: http://www.bachovky.cz/kvetove-esence/dr-bach

/3/ SNĚHULOVÁ, P. Květinoterapie má stále více přívrženců! Bachovy esence mohou pomáhat při bolestech nebo při závislosti na tabáku. Frekvence 1 [online]. Active Radio ČR, 6. červenec 2017 [cit. 2018-02-13]. Dostupné z: https://www.frekvence1.cz/clanky/kvetinoterapie-ziskava-stale-vice-privrzencu-bachovy-esence-mohou-pomahat-pri-bolestech-nebo-prekonani-zavislosti-na-tabaku.shtml

/4/ Bachova květová terapie: Placebo nebo malý zázrak? Prima Žena.cz [online]. FTV Prima, 21. září 2017 [cit. 2018-02-13]. Dostupné z: https://zeny.iprima.cz/zdravi/bachova-kvetova-terapie-placebo-nebo-maly-zazrak

/5/ PROCHÁZKOVÁ, S. Toužíte po harmonizaci těla i duše? Zkuste Bachovy květové esence. Dáma.cz [online]. CZECH NEWS CENTER, 5. listopadu 2012 [cit. 2018-02-13]. Dostupné z: https://www.dama.cz/clanek/touzite-po-harmonizaci-tela-i-duse-zkuste-bachovy-kvetove-esence

/6/ Co jsou Bachovy esence? CENTRUM ZDRAVÍ nejen BIO-BACHOVKY. Bio-Bachovky.cz [online]. AMC RATIO, 2019 [cit. 2018-02-13]. Dostupné z: https://www.bio-bachovky.cz/content/23-co-jsou-bachovy-esence

/7/ Bachovy květové esence – účinná přírodní terapie pro děti i dospělé. Bachovy květové esence. Bachovy-esence.com [online]. Bachovy-esence.com, 2019 [cit. 2018-02-13]. Dostupné z: https://www.bachovy-esence.com/

/8/ TAUBROVÁ, M. Bachovy esence. Bachovyesence.cz [online]. Bachovyesence.cz, 2019 [cit. 2018-02-13]. Dostupné z: http://www.bachovyesence.cz/

…a vlastní poznatky a zkušenosti

Bachovy květové esence 6 – 10 detailně, Cherry Plum – Crab Apple

Bachova terapie pracuje s 38 esencemi. Přinášíme jejich kompletní přehled, popis, účinky, využití. Jde o esence: Cherry Plum – slíva třešňová, Chestnud Bud – jírovec, kaštan koňský, Chicory – čekanka obecná, Clematis – bílá lesní réva, Crab Apple – plané jablko.

Redakce U KOCOURA DOMA

Vyznáváme šťastné doma, přinášíme tipy na vrnivou spokojenost a harmonii. Hledáme inspiraci pro útulné bydlení, kde mají své místo domácí mazlíčci nebo pokojové rostliny. Jsme milovníci zvířat a přírody. Více…

5/5 - (2 votes)