Bachovy květové esence 16 – 20, jedna vedle druhé: Honeysuckle – Mimulus

Bachovy květové esence tvoří ucelený systém, který Dr. Edward Bach sestavil tak, aby za všech okolností dokázal harmonizovat emoce. S harmonizací emočního stavu dochází k harmonizaci celého organismu. S psychickou pohodou přichází i pohoda tělesná.

Bachovy esence probouzejí samoléčící a regenerační schopnosti lidského těla tím, že léčí emoce. Každá esence je přitom určena pro konkrétní typ emoce.

Úvodní foto: Pixabay.com

Jaké účinky nabízejí Bachovy esence? Jaké emoce napravují konkrétní Bachovy esence? Níže najdete detailní popis, využití při konkrétní emoci, resp. účinky esencí:

Bachova esence č. 16

Honeysuckle – zimolez kozí list

Bachova esence Honeysuckle – zimolez kozí list, lat. Lonicera caprifolium je pro ty, kteří nežijí v přítomnosti. Přítomnost pro ně bývá příliš bolestná, zatímco minulost je naplňuje štěstím. Lidé pak žijí jen ve vzpomínkách, kdy se cítili lépe. Tato esence pomáhá lidem, kteří zažili velkou bolest nebo ztrátu. S tím se neumějí vyrovnat a tak se raději orientují do doby před touto ztrátou. Je to esence vhodná pro starší osamělé osoby, ale třeba i podnikatele, kteří zkrachovali, nezaměstnané po ztrátě pracovního místa nebo pro ty, kteří zažili ztrátu

Video: Lonicera caprifolium – Zimolez kozí list (Youtube)

LONICERA CAPRIFOLIUM L – zimolez kozí list

 

Jak funguje zimolez?

Esence Honeysuckle podporuje žití v přítomnosti. Člověk nezatracuje minulost, považuje ji za cennou zkušenost, ale uvědomí si, že minulost je pryč a to jediné, co existuje, je přítomnost. Člověk přijme stárnutí jako přirozený proces, přijme i negativní stránky života.

Jak užívat Bachovy esence? Esence se ředí v čisté pramenité vodě (na 30 ml stačí 2 kapky). Ředěná esence se pak užívá po 4 kapkách 4x denně, v případě potřeby častěji.

Bachova esence č. 17

Hornbeam – habr obecný

Bachova esence Hornbeam – habr obecný, lat. Carpinus betulus je vhodná při vyčerpání, buď tělesném, častěji duševním. Toto vyčerpání totiž nezmizí s tělesným odpočinkem, spánek nepřináší úlevu a regeneraci sil. Únava je všudypřítomná a dostavují se i pochybnosti o zvládání každodenního života. Povinnosti všedního dne se stávají příliš náročné. Lidé většinou sice všechno zvládají, ale cítí se tím nadměrně vyčerpání, nemají dost prostoru pro sebe, cítí se pod tlakem.

Bachova esence Hornbeam je vhodná při stavech vyčerpání a přepracovanosti, ale může pomoci i při pocitech lenost, neochotě k životním změnám, neschopnosti pohnout se z místa. Pomůže, když lidé neřeší své problémy, resp. řeší je tím, že je jen odkládají.

Video: Carpinus betulus – Habr obecný (Youtube)

Hornbeam - Carpinus betulus

Jak funguje habr?

Bachova esence Hornbeam aktivuje vnitřní sílu, probouzí přesvědčení o vlastních schopnostech čelit všem výzvám. Dochází k znovuobnovení vitality. Člověk dokáže naplno využít svůj potenciál, mentální i duševní schopnosti. Mizí únava a vyčerpání, aby ji nahradila energie, jasná mysl, radost ze života. Člověk dokáže zvládat všechny úkoly a vyhradit si čas i na dostatečný odpočinek.

Jak užívat Bachovy esence? Esence se ředí v čisté pramenité vodě (na 30 ml stačí 2 kapky). Ředěná esence se pak užívá po 4 kapkách 4x denně, v případě potřeby častěji.

Bachova esence č. 18

Impatiens – netýkavka žláznatá

Bachova esence Impatiens – netýkavka žláznatá, též netýkavka Royleova, lat. Impatiens glandulifera se pojí s vlastností netrpělivost. Je pro ty, kteří jsou ovládáni vnitřním napětím. Jejich netrpělivost je nutí chtít všechno a hned, jsou popudlivý, mají sklony k podrážděnosti. Jsou to lidé výkonní, ale frustrovaní z nižší výkonnosti ostatních. Proto s ostatními nevycházejí, upřednostňují individuální úkoly, samotu. Vyznačují se rychlou mluvou, skákáním do řeči, ukvapeností. Ta může vést až k nehodám.

Video: Impatiens glandulifera – Netýkavka žláznatá (Youtube)

Himalayan Balsam - Impatiens glandulifera

Jak funguje netýkavka?

S esencí Impatiens se člověk stává rozhodný a spontánní, ale mizí ukvapenost a netrpělivost. Vnitřní napětí střídá uvolněnost, dobrá nálada a pozitivní přístup ke svému okolí. Přichází trpělivost, porozumění k druhým, tolerance k chybám ostatních i schopnost řešit problémy diplomaticky a v klidu.

Jak užívat Bachovy esence? Esence se ředí v čisté pramenité vodě (na 30 ml stačí 2 kapky). Ředěná esence se pak užívá po 4 kapkách 4x denně, v případě potřeby častěji.

Bachova esence č. 19

Larch – modřín opadavý

Bachova esence Larch – modřín opadavý, též modřín evropský, lat. Larix decidua je pro ty, kteří jednají pod vlivem svých komplexů. Pro tyto lidi je charakteristické nízké sebevědomí, strach, neschopnost převzít odpovědnost. Vyznačují se pocity méněcennosti, ačkoliv nemusejí být zcela neschopní. Své schopnosti však lidé popírají proto, aby se vyhnuli odpovědnosti. Příliš se bojí selhání a nezdaru.

Bachova esence Larch přijde vhod v situacích, kdy potřebujeme sebedůvěru. Dodává sebevědomí u všemožných zkoušek, ať již školních, řidičských, pracovním pohovoru apod.

Video: Larix decidua – Modřín opadavý (Youtube)

Jak funguje modřín?

S esencí Larch přichází odhodlání a reálná sebedůvěra. Esence eliminuje strach z neúspěchu, posiluje sebevědomí. Lidé si uvědomí svůj potenciál a snaží se ho využít. Dostavuje se energie, ochota riskovat. Člověk dokáže využívat i kritické schopnosti.

Jak užívat Bachovy esence? Esence se ředí v čisté pramenité vodě (na 30 ml stačí 2 kapky). Ředěná esence se pak užívá po 4 kapkách 4x denně, v případě potřeby častěji.

Bachova esence č. 20

Mimulus – kejklířka skvrnitá

Bachova esence Mimulus – kejklířka skvrnitá, lat. Mimulus guttatus je na místě tam, kde je strach a fóbie. Je jedno, zda člověka trápí strach o své zdraví, strach z nemoci, strach ze smrti, ztráty životních jistot, přátel, lásky nebo třeba pracovního místa… může to být i strach z lékařů, strach z výšek, uzavřených prostorů… vždy přijde vhod Bachova esence Mimulus. Pomáhá i s nervozitou, červenáním, koktáním a dalšími projevy strachu.

Video: Mimulus guttatus – Kejklířka skvrnitá (Youtube)

Common Monkey-Flower (Mimulus Guttatus) - 2012-07-02

Jak funguje kejklířka?

Bachova esence Mimulus přináší odvahu a sebedůvěru. Bázliví lidé se stávají statečnými. Dokážou se postavit svému strachu, čelit všem potížím s důvěrou v sebe sama, s nadsázkou či humorem. Lidé s esencí Mimulus dokáží zvládat své strachy, mají pod kontrolou vlastní emoce, umí je obhájit a nenechají se jimi ovládat. Mají tak svůj život ve svých rukou, bez strachu.

Jak užívat Bachovy esence? Esence se ředí v čisté pramenité vodě (na 30 ml stačí 2 kapky). Ředěná esence se pak užívá po 4 kapkách 4x denně, v případě potřeby častěji.

Foto zdroj: Pixabay.com

Jak vybrat tu pravou?

Výběr konkrétní Bachovy esence, která přinese celkovou emoční rovnováhu není jen tak. Je nutné jít do hloubky a odhalit skutečně tu emoci, která negativně ovlivňuje všechny další. Negativně ovlivňuje nejenom psychický stav, ale i stav fyzický, celkové zdraví, život.

Bachovy esence se mezi sebou dají také kombinovat, ačkoliv se nedoporučuje míchat příliš mnoho esencí. S výběrem i kombinováním esencí pomůže zkušený terapeut.

K dispozici jsou také již hotové kombinované esence, sestavené tak, aby řešili konkrétní problém.

38 Bachových květových esencí

Kompletně všechny Bachovy květové esence popisujeme jednotlivě, v našich článcích najdete jejich detailní popis, účinky i využití.

Agrimony – řepík, Aspen – topol osika, Beech – buk lesní, Centaury – zeměžluč, Cerato – rožec Celý článek…

Cherry Plum – slíva třešňová, Chestnud Bud – jírovec, kaštan koňský, Chicory – čekanka obecná, Clematis – bílá lesní réva, plamének, Crab Apple – plané jablko Celý článek…

Elm – Jilm štíhlý, Gentian – hořec nahořklý, Gorse – hlodaš evropský, Heather – vřes obecný, Holly – cesmína ostrolistá Celý článek…
Honeysuckle – zimolez kozí list, Hornbeam – habr, Impatiens – netýkavka žláznatá, Larch – modřín opadavý, Mimulus – kejklířka skvrnitá Celý článek…

 

Literatura

  • Bach, E. Dvanáct léčitelů a další léčivé esence. Konečné vydání z roku 1941 s poznámkami z roku 2011. Mount Vernon: The Bach Centre, 2011.
  • Armbruster, U., Bergmann, H.: Léčivé byliny v květináči a na zahradě: Jak je pěstovat a sklízet. Praha: grada, 2020. ISBN: 978-80-271-1005-6
  • Germann, G., Germann, P.: Rostliny pro aromaterapii. 90 vonných rostlin, jejich znaky a způsob využití. Praha: Grada, 2013. ISBN: 978-80-247-4672-2

Internetové zdroje

/1/ Co jsou Bachovy esence a na jakém principu fungují? MOJE ZDRAVÍ.cz [online]. CZECH NEWS CENTER, 26. ledna 2018 [cit. 2018-02-01]. Dostupné z: https://www.mojezdravi.cz/prirodni-medicina/co-jsou-bachovy-esence-a-na-jakem-principu-funguji-1454.html

/2/ SAMKOVÁ, L. Dr. Bach. Bachovky.cz [online]. Bachovky.cz, 2019 [cit. 2018-02-01]. Dostupné z: http://www.bachovky.cz/kvetove-esence/dr-bach

/3/ SNĚHULOVÁ, P. Květinoterapie má stále více přívrženců! Bachovy esence mohou pomáhat při bolestech nebo při závislosti na tabáku. Frekvence 1 [online]. Active Radio ČR, 6. červenec 2017 [cit. 2018-02-01]. Dostupné z: https://www.frekvence1.cz/clanky/kvetinoterapie-ziskava-stale-vice-privrzencu-bachovy-esence-mohou-pomahat-pri-bolestech-nebo-prekonani-zavislosti-na-tabaku.shtml

/4/ Bachova květová terapie: Placebo nebo malý zázrak? Prima Žena.cz [online]. FTV Prima, 21. září 2017 [cit. 2018-02-01]. Dostupné z: https://zeny.iprima.cz/zdravi/bachova-kvetova-terapie-placebo-nebo-maly-zazrak

/5/ PROCHÁZKOVÁ, S. Toužíte po harmonizaci těla i duše? Zkuste Bachovy květové esence. Dáma.cz [online]. CZECH NEWS CENTER, 5. listopadu 2012 [cit. 2018-02-01]. Dostupné z: https://www.dama.cz/clanek/touzite-po-harmonizaci-tela-i-duse-zkuste-bachovy-kvetove-esence

/6/ Co jsou Bachovy esence? CENTRUM ZDRAVÍ nejen BIO-BACHOVKY. Bio-Bachovky.cz [online]. AMC RATIO, 2019 [cit. 2018-02-01]. Dostupné z: https://www.bio-bachovky.cz/content/23-co-jsou-bachovy-esence

/7/ Bachovy květové esence – účinná přírodní terapie pro děti i dospělé. Bachovy květové esence. Bachovy-esence.com [online]. Bachovy-esence.com, 2019 [cit. 2018-02-01]. Dostupné z: https://www.bachovy-esence.com/

/8/ TAUBROVÁ, M. Bachovy esence. Bachovyesence.cz [online]. Bachovyesence.cz, 2019 [cit. 2018-02-01]. Dostupné z: http://www.bachovyesence.cz/

…a vlastní poznatky a zkušenosti

Bachovy květové esence 16 – 20, jedna vedle druhé: Honeysuckle – Mimulus

Bachova terapie pracuje s 38 esencemi. Přinášíme jejich kompletní přehled, popis, účinky, využití. Jde o esence: Honeysuckle – zimolez kozí list, Hornbeam – habr obecný, Impatiens – netýkavka žláznatá, Larch – modřín opadavý, Mimulus – kejklířka skvrnitá.

Redakce U KOCOURA DOMA

Vyznáváme šťastné doma, přinášíme tipy na vrnivou spokojenost a harmonii. Hledáme inspiraci pro útulné bydlení, kde mají své místo domácí mazlíčci nebo pokojové rostliny. Jsme milovníci zvířat a přírody. Více…

Hvězdičkujeme...