Bachovy květové esence 1 – 5, jedna vedle druhé: Agrimony – Cerato

Bachovy květové esence jsou základem Bachovy terapie, poeticky označované také jako květinoterapie. Jedná se o ucelený soubor 38 esencí z léčivých rostlin, stromů a keřů.

Každá esence odpovídá určité negativní emoci, která člověka negativně ovlivňuje a může se odrážet i na fyzické úrovni v podobě konkrétní nemoci. Bachovy esence mají schopnost vyladit emoční nerovnováhu, harmonizují emoce a tím přispívají k celkové psychické i fyzické pohodě. Každá esence přitom nese specifické účinky.

Úvodní foto: Pixabay.com

Jaké účinky nesou Bachovy esence? Níže najdete jednotlivé Bachovy esence 1 – 5, jejich popis, účinky, využití:

 

Bachova esence č. 1

Agrimony – Řepík lékařský

Esence Agrimony – řepík lékařský, lat. Agrimonia eupatoria je určena pro zdánlivě veselé osoby. Možná vypadají vesele, ale jejich radostný postoj má jenom zakrýt vnitřní smutek, skryté obavy a strach. Své vnitřní útrapy se tito lidé snaží před ostatními tajit.

Esence Agrimony přijde vhod těm, kdo záměrně ignorují tmavé stránky života, nechtějí je vidět, snaží se je rozptýlit ve společnosti ostatních. Lidé, pro které je určena esence Agrimony potlačují své vnitřní potíže, nezřídka alkoholem a jinými drogami, často hledají uspokojení v jídle a mají sklony k přejídání. Jejich vnitřní nepokoj se tak může projevit jen v noci, zpravidla je pak trápí nepokojný spánek.

Video: Agrimoni eupatoria – řepík lékařský (Youtube)

Common agrimony (Agrimonia eupatoria) - 2013-07-13

Jak funguje řepík lékařský?

Lidé se otevírají ostatním, dokážou sdělit své skutečné pocity a přiznat, že život má i své stinné stránky. Tak se stanou skutečně společenskými a radostnými. Radost totiž pramení z upřímnosti a přijetí vlastní osobnosti. Dojde k přehodnocení problémů. Jiná perspektiva přinese pocity spokojenosti a vnitřního míru. Řepík přináší skutečný optimismus, pomáhá relativizovat problémy.

Jak užívat Bachovy esence? Esence se ředí v čisté pramenité vodě (na 30 ml stačí 2 kapky). Ředěná esence se pak užívá po 4 kapkách 4x denně, v případě potřeby častěji.

Bachova esence č. 2

Aspen – Topol osika

Esence Aspen – topol osika, lat. Populus tremula je určena pro ty, které trápí strach, obavy a úzkosti. Lidé, kteří mají tendence podléhat nenadálým strachům, bývají nervózní a úzkostliví, mohou hledat úlevu právě pomocí květů aspenu.

Strachy mohou přicházet bez zjevného důvodu, jejich původ je nejasný. Jsou to neznámé strachy, které člověka přepadají bez vysvětlení. Tyto strachy může pomoci zahnat květ topolu. Pomůže i při probuzení ze špatného snu, v situacích, kdy člověka sužují noční můry.

Video: Populus tremuloides – Topol osika v podzimním lese (Youtube)

Field Notes: Pike National Forrest Fall Aspens (Populus tremuloides) | University of Denver (2012)

Jak funguje topol osika?

Po užití esence Aspen se dostavuje stav vnitřního klidu. Lidé zažívají místo strachu pocity jistoty, stávají se odvážnějšími. Úzkostlivé stavy nahrazuje touha po nových prožitcích. Dobrodružství se stane lákavé bez ohledu na možná rizika, nebezpečí a těžkosti.

Jak užívat Bachovy esence? Esence se ředí v čisté pramenité vodě (na 30 ml stačí 2 kapky). Ředěná esence se pak užívá po 4 kapkách 4x denně, v případě potřeby častěji.

Bachova esence č. 3

Beech – buk lesní

Esence beech – buk lesní, lat. Fagus sylvatica je vhodná pro ty, kteří se nechávají příliš ovládat kritickým hodnocením. Jsou to lidé, kteří jiné neustále kritizují, na všech a na všem hledají chyby a nejsou schopni připustit nedokonalosti.

Lidé, kteří nedělají ústupky, chybí jim pochopení k nedostatkům jiných, postrádají toleranci – to jsou lidé, kterým se bude hodit květinová esence buk. Tato esence dokáže zvládnout aroganci, podrážděnost a neschopnost vyjít s jinými lidmi. Pomáhá tlumit pocity vlastní převahy a nadřazenosti, respektovat zmatené či problematické chování jiných. Pomáhá připustit, že i člověk sám se někdy mýlí a pravdu může mít i někdo jiný.

Video: Fagus sylvatica – Buk lesní (Youtube)

Beech - Fagus sylvatica

Jak funguje buk lesní?

S esencí beech přichází tolerance, soucit, respekt k názorům druhých. Beech probouzí v lidech tu lepší stránku, na povrch se dostvávají pozitivní lidské vlastnosti. Díky nim dokáže člověk vidět i pozitivní vlastnosti druhých, a to i přes lidské nedostatky.

Jak užívat Bachovy esence? Esence se ředí v čisté pramenité vodě (na 30 ml stačí 2 kapky). Ředěná esence se pak užívá po 4 kapkách 4x denně, v případě potřeby častěji.

Bachova esence č. 4

Centaury – Zeměžluč lékařská

Bachova esence Centaury – zeměžluč lékařská, zeměžluč okolíkatá, lat. Centaurium erythraea souvisí s asertivitou. Je pro ty, kteří neumějí říkat ne, ale i pro ty, kteří neumí požádat o pomoc. Jsou to lidé, kteří se nechají využívat ostatními, ostatní je také nepřiměřeně komandují.

Lidem, kterým budou prospěšné květy zeměžluče se kvůli nedostatku vlastní sebeúcty neumí prosadit. Potřeby druhých povyšují nad své vlastní potřeby. Ačkoliv jsou nespokojení, potlačují svá vnitřní přání a touhy. To vede k pocitům frustrace. Dostavuje se ztráta energie, slabost a únava.

Video: Centaurium erythraea – Zeměžluč okolíkatá (Youtube)

Zeměžluč okolíkatá - Centaurium erythraea

Jak funguje zeměžluč?

I po užívání esence Centaury jsou lidé ochotni dělat něco pro druhé, ale již přitom nepotlačují své vlastní potřeby. V lidech se probouzí schopnost vyjádřit svá vlastní přání, dokážou uhájit své potřeby před ostatními a přitom s nimi stále dobře vycházet.

S pomocí zeměžluče lidé poznají svou vlastní životní cestu, bez ohledu na názory jiných, tak najdou i vnitřní spokojenost.

Jak užívat Bachovy esence? Esence se ředí v čisté pramenité vodě (na 30 ml stačí 2 kapky). Ředěná esence se pak užívá po 4 kapkách 4x denně, v případě potřeby častěji.

Bachova esence č. 5

Cerato – rožec, rohovec, olověnec

Bachova esence Cerato, označovaná jako rožec, botanicky rohovec, olověnec Willmotův, lat. Ceratostigma willmottiana je určena pro lidi s nedostatkem sebedůvěry. Mají problémy s rozhodováním, pochybují o svých schopnostech správného odhadu, a tak neustále potřebují rady ostatních. Přestože lidé vnitřně znají své potřeby a touhy, nechybí jim vnitřní moudrost, chybí jim rozhodnost. Postrádají jistotu v sebe sama. Místo aby důvěřovali ve svou intuici, spoléhají na ostatní a nechají se vést jejich radami.

Video: Ceratostigma willmottianum – Rožec (Youtube)

Ceratostigma plumbaginoides Growing Guide (blue-flowered leadwort) by GardenersHQ

Jak funguje rožec?

S pomocí esence Cerato lidé začnou důvěřovat vlastní intuici a získají i odvahu ji následovat. Lidé se naučí spoléhat sami na sebe, důvěřovat vlastní pravdě. Najdou jistotu a rozhodnost, tak budou moci s radostí kráčet po své vlastní cestě.

Jak užívat Bachovy esence? Esence se ředí v čisté pramenité vodě (na 30 ml stačí 2 kapky). Ředěná esence se pak užívá po 4 kapkách 4x denně, v případě potřeby častěji.

Jak se cítím právě teď?

Tato otázka je klíčová pro výběr Bachovy esence z celkem 38 esencí. Je třeba odhalit tu pravou emoci, která je pak nositelem emocí dalších. Je třeba pojmenovat svoje aktuální rozpoložení a také problém, který je třeba vyřešit k tomu, aby se zlepšil i emocionální stav.

Výběr esence spočívá především na aktuálním emocionálním stavu, nikoliv minulosti. Nejde o fyzické potíže, ale o psychický stav – emoce.

Je pochopitelné, že si člověk neví rady, v tom případě je na místě pomoc odborného terapeuta. Pro konkrétní potíže existují i kombinované esence, které synergicky spojují účinky jednotlivých esencí.

38 Bachových květových esencí

Kompletně všechny Bachovy květové esence popisujeme jednotlivě, v našich článcích najdete jejich detailní popis, účinky i využití.

Agrimony – řepík, Aspen – topol osika, Beech – buk lesní, Centaury – zeměžluč, Cerato – rožec Celý článek…

Cherry Plum – slíva třešňová, Chestnud Bud – jírovec, kaštan koňský, Chicory – čekanka obecná, Clematis – bílá lesní réva, plamének, Crab Apple – plané jablko Celý článek…

Elm – Jilm štíhlý, Gentian – hořec nahořklý, Gorse – hlodaš evropský, Heather – vřes obecný, Holly – cesmína ostrolistá Celý článek…
Honeysuckle – zimolez kozí list, Hornbeam – habr, Impatiens – netýkavka žláznatá, Larch – modřín opadavý, Mimulus – kejklířka skvrnitá Celý článek…

 

Literatura

  • Bach, E. Dvanáct léčitelů a další léčivé esence. Konečné vydání z roku 1941 s poznámkami z roku 2011. Mount Vernon: The Bach Centre, 2011.
  • Armbruster, U., Bergmann, H.: Léčivé byliny v květináči a na zahradě: Jak je pěstovat a sklízet. Praha: grada, 2020. ISBN: 978-80-271-1005-6
  • Germann, G., Germann, P.: Rostliny pro aromaterapii. 90 vonných rostlin, jejich znaky a způsob využití. Praha: Grada, 2013. ISBN: 978-80-247-4672-2

Internetové zdroje

/1/ Co jsou Bachovy esence a na jakém principu fungují? MOJE ZDRAVÍ.cz [online]. CZECH NEWS CENTER, 26. ledna 2018 [cit. 2018-12-09]. Dostupné z: https://www.mojezdravi.cz/prirodni-medicina/co-jsou-bachovy-esence-a-na-jakem-principu-funguji-1454.html

/2/ SAMKOVÁ, L. Dr. Bach. Bachovky.cz [online]. Bachovky.cz, 2019 [cit. 2018-12-09]. Dostupné z: http://www.bachovky.cz/kvetove-esence/dr-bach

/3/ SNĚHULOVÁ, P. Květinoterapie má stále více přívrženců! Bachovy esence mohou pomáhat při bolestech nebo při závislosti na tabáku. Frekvence 1 [online]. Active Radio ČR, 6. červenec 2017 [cit. 2018-12-09]. Dostupné z: https://www.frekvence1.cz/clanky/kvetinoterapie-ziskava-stale-vice-privrzencu-bachovy-esence-mohou-pomahat-pri-bolestech-nebo-prekonani-zavislosti-na-tabaku.shtml

/4/ Bachova květová terapie: Placebo nebo malý zázrak? Prima Žena.cz [online]. FTV Prima, 21. září 2017 [cit. 2018-12-09]. Dostupné z: https://zeny.iprima.cz/zdravi/bachova-kvetova-terapie-placebo-nebo-maly-zazrak

/5/ PROCHÁZKOVÁ, S. Toužíte po harmonizaci těla i duše? Zkuste Bachovy květové esence. Dáma.cz [online]. CZECH NEWS CENTER, 5. listopadu 2012 [cit. 2018-12-09]. Dostupné z: https://www.dama.cz/clanek/touzite-po-harmonizaci-tela-i-duse-zkuste-bachovy-kvetove-esence

/6/ Co jsou Bachovy esence? CENTRUM ZDRAVÍ nejen BIO-BACHOVKY. Bio-Bachovky.cz [online]. AMC RATIO, 2019 [cit. 2018-12-09]. Dostupné z: https://www.bio-bachovky.cz/content/23-co-jsou-bachovy-esence

/7/ Bachovy květové esence – účinná přírodní terapie pro děti i dospělé. Bachovy květové esence. Bachovy-esence.com [online]. Bachovy-esence.com, 2019 [cit. 2018-12-09]. Dostupné z: https://www.bachovy-esence.com/

/8/ TAUBROVÁ, M. Bachovy esence. Bachovyesence.cz [online]. Bachovyesence.cz, 2019 [cit. 2018-12-09]. Dostupné z: http://www.bachovyesence.cz/

…a vlastní poznatky a zkušenosti

Bachovy květové esence 1 – 5, jedna vedle druhé: Agrimony – Cerato

Bachova terapie pracuje s 38 esencemi. Přinášíme jejich kompletní přehled, popis, účinky, využití. Jde o esence: Agrimony – řepík, Aspen – Topol osika, Beech – Buk, lesní, Centaury – Zeměžluč lékařská, Cerato – Rožec

Redakce U KOCOURA DOMA

Vyznáváme šťastné doma, přinášíme tipy na vrnivou spokojenost a harmonii. Hledáme inspiraci pro útulné bydlení, kde mají své místo domácí mazlíčci nebo pokojové rostliny. Jsme milovníci zvířat a přírody. Více…

Hvězdičkujeme...