4 základní pravdy Dr. Edwarda Bacha, na kterých stojí štěstí i zdraví

Dr. Edward Bach, zakladatel Bachovy terapie, tvůrce systému využívajícího čisté přírodní výtažky z květů a dalších částí rostlin nazývané jednoduše Bachovy esence, vycházel z principů přírodní medicíny a východních nauk. Přestože vystudoval klasickou medicínu, působil jako lékař v nemocnici i soukromé ambulanci, posléze moderní medicínu opustil.

Bach vyznával léčení silou přírody, neseděla mu klasická chemická léčba ani důraz na tělesnou stránku člověka. Chápal člověka holisticky, za zdraví považoval stav, kdy je v souladu tělo, mysl a duše. Kladl důraz na emoční rovnováhu, právě s ní mají pomáhat Bachovy esence.

Úvodní foto: Pixabay.com

Bachova terapie odpovídá principům, které vyznávali věhlasní lékaři středověku i antiky. Potvrzuje poznatky lidového léčitelství, také homeopatie, ale i duchovního učení jako je buddhismus. Právě buddhismus a učení Buddhy silně připomínají základní pravdy, které Bach popsal ve své revoluční knize Uzdrav se! Vyšla v roce 1930, avšak dodnes z ní můžeme čerpat, a také čerpáme…

1. Pravda je…

1. Pravda je, že každý člověk má uvnitř duši. Duše člověka je jeho skutečným já. Duše je vnitřní bohatství člověka. Je to síla a moc, díky které člověk může tvořit. Právě díky duši se člověk stává tvůrcem všech věcí, i věcí jako je tělo. Tělo je pozemským chrámem duše, je pouze jejím chvilkovým odrazem.

Duše je božská. Duše v každém z nás sídlí jako část Boha. Přijmeme-li duši za svou, dáme-li jí souhlas, aby se projevila, povede nás v našem životě. Bude nás vždy ochraňovat. Bude nás povzbuzovat. S laskavou a hřejivou pozorností nám naše duše bude v životě ukazovat směr, kterým se máme vydat, protože duše, naše vyšší já, je jiskrou Všemocného. Jako taková je duše nepřekonatelná a nesmrtelná.

Foto zdroj: Pixabay.com

2. Pravda je…

2. Pravda je, že každý z nás je osobnost, má své kvality a ctnosti. My lidé jsme osobnosti, které přišly na tento svět, aby zde rozvinuly své kvality a ctnosti. A jestli se nám jich prozatím nedostává, máme možnost to změnit. Jsme tady, abychom ze své osobnosti, povahy a postojů odstranily všechno nevhodné, abychom svoji osobnost vylepšily až na samý práh dokonalosti. Můžeme získat veškeré dosažitelné poznatky.

Naše duše přesně ví, jaké podmínky a prostředí nám umožní dosáhnout svého nejlepšího já. Naše duše naši osobnost vždy umístí tam, kde lze tento účel co nejlépe naplnit.

Foto zdroj: Pixabay.com

3. Pravda je…

3. Pravda je, že naše žití není víc než pouhou chvilkou v nekonečném cyklu lidského vývoje. Je nutné přijmout to, že naše krátké putování po této zemi nazývané žitím je jen jediným dnem naší školní docházky. A přestože jsme v současnosti jen stěží schopni pochopit tento den, naše intuice to ví. Naše intuice nám napovídá, že naše zrození je jen kapkou v moři. Začátek našeho života je na míle vzdálený našemu pozemskému počátku. Naše smrt je nesmírně daleko od našeho pozemského konce.

Ve skutečnosti jsme jen duše. Duše je nesmrtelná a tělo, jehož dočasnosti jsme si tak silně vědomi a tak silně se jí bráníme, je pouze nástrojem. Naše tělo je nástroj, který můžeme využít, abychom s ním odvedli kus potřebné práce. Je jako kůň, na kterém jedeme kousek naší cesty.

Foto zdroj: Pixabay.com

4. Pravda je…

4. Pravda je, že soulad duše a osobnosti přinášejí štěstí a zdraví. Pokud jsou naše duše a osobnost v souladu, žijeme v radosti a vnitřním míru. Konflikt nastává tehdy, když sejdeme z cesty, na kterou nás zavedla naše duše. Pokud podlehneme světským touhám anebo svodům zla, přijde rozpor, ten se stane pramenem neštěstí a nemocí.

Je úplně jedno, jaké je naše postavení. Můžeme být panovník i poddaný, boháč nebo chudák, mudrc nebo blázen. Pokud jednáme v souladu s požadavky své duše, všechno je tak, jak má být. Pokud se necháme vést svoji duší, budeme nadále žít v jistotě, že každá životní zastávka má svůj smysl. Je jedno, zda dole nebo nahoře. Pokud jsme v souladu se svoji duší, každá životní zastávka bude lekcí dané chvíle. A pokaždé bude skrývat také tu nejlepší příležitost osobního rozvoje.

…I nemoc je dobro, které přináší možnost přizpůsobit osobnost božské vůli duše. Je to možnost uvědomit si svůj omyl a také ho napravit.

Foto zdroj: Pixabay.com

…Porozumět základním pravdám znamená také přijmout jednotu všech věcí a vpustit do svého srdce lásku ke všem věcem. Je potřeba si uvědomit, že všechno, co vytváří naši skutečnost, je tvořeno jedním stvořitelem. Stvořitelem všeho, co je kolem nás i uvnitř nás, všeho, čeho jsme si vědomi, ať již je to člověk, vesmírné těleso, hrstka písku či kapka rosy, stvořitelem všech, i těch nejnižších forem života, je láska.

Zdroj: přepsaný úryvek z knihy Uzdrav se!/1/

Literatura

/1/ Bach, E. Uzdrav se! (v originále Healt Thyself) Aquamarin, 1999 ISBN: 80-86259-05-6

/2/ Bach, E. Dvanáct léčitelů a další léčivé esence. Konečné vydání z roku 1941 s poznámkami z roku 2011. Mount Vernon: The Bach Centre, 2011.

/3/ Germann, G., Germann, P.: Rostliny pro aromaterapii. 90 vonných rostlin, jejich znaky a způsob využití. Praha: Grada, 2013. ISBN: 978-80-247-4672-2

…a vlastní poznatky a zkušenosti

4 základní pravdy Dr. Edwarda Bacha, na kterých stojí štěstí i zdraví

Dr. Edward Bach, zakladatel Bachovy terapie, vycházel z principů přírodní medicíny a východních nauk. Přestože vystudoval klasickou medicínu, vyznával léčení silou přírody, neseděla mu klasická chemická léčba ani důraz na tělesnou stránku člověka. Toho chápal holisticky.

Redakce U KOCOURA DOMA

Vyznáváme šťastné doma, přinášíme tipy na vrnivou spokojenost a harmonii. Hledáme inspiraci pro útulné bydlení, kde mají své místo domácí mazlíčci nebo pokojové rostliny. Jsme milovníci zvířat a přírody. Více…

BACHOVY ESENCE. KOMPLETNÍ PŘEHLED

Bachovy esence - Beech - buk,

Bachovy květové esence 1 – 5, jedna vedle druhé: Agrimony – Cerato

Bachovy květové esence jsou základem Bachovy terapie, poeticky označované také jako květinoterapie. Jedná se o ucelený soubor 38 esencí z léčivých rostlin, stromů a keřů. Každá esence odpovídá určité negativní emoci, která člověka negativně ovlivňuje a může se odrážet i na fyzické úrovni v podobě konkrétní nemoci. Bachovy esence mají schopnost vyladit emoční nerovnováhu, harmonizují…

Bachovy esence - Clematis

Bachovy květové esence 6 – 10 detailně, Cherry Plum – Crab Apple

Představujeme kompletně všechny Bachovy květové esence, základ Bachovy terapie. Celkem jde o systém 38 esencí, které pocházejí z divoce rostoucích léčivých rostlin, stromů a keřů. Přestože jsou divoké, dokážou zklidnit divoké emoce. Každá esence harmonizuje jednu základní emoci, tu klíčovou, která negativně ovlivňuje nejenom emoce další, ale celkový emocionální, psychický i fyzický stav. Bachovy esence…

Bachovy esence - Holly - cesmína

Bachovy květové esence 11 – 15, jedna vedle druhé: Elm – Holly

Bachova terapie sestává z celkem 38 květových esencí. Ucelený systém esencí léčivých rostlin, stromů a keřů odpovídá negativním emocím člověka. Každou z emocí lze vyladit pozitivním směrem, pro každou emoci je určena právě jedna Bachova esence. Která esence je ta pravá? Jaké účinky jednotlivé esence nabízejí? Vždy působí příznivě na vnitřní rozpoložení člověka, harmonizují pocity,…

Bachovy esence - Mimulus - zimolez

Bachovy květové esence 16 – 20, jedna vedle druhé: Honeysuckle – Mimulus

Bachovy květové esence tvoří ucelený systém, který Dr. Edward Bach sestavil tak, aby za všech okolností dokázal harmonizovat emoce. S harmonizací emočního stavu dochází k harmonizaci celého organismu. S psychickou pohodou přichází i pohoda tělesná. Bachovy esence probouzejí samoléčící a regenerační schopnosti lidského těla tím, že léčí emoce. Každá esence je přitom určena pro konkrétní…

Hvězdičkujeme...