BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE

Bachovy květové esence využívají léčivou sílu divoce rostoucích rostlin, keřů a stromů. Jsou založeny na principu jednoty těla, mysli a duše. Příznivě ovlivňují emocionální hladinu, negativní pocity mění na pocity pozitivní, odstraňují stres, strach, úzkosti, nervozitu apod. Tím, že ovlivňují psychický stav, ovlivňují také způsob myšlení a fyzický stav organismu. Psychická pohoda přispívá i k pohodě fyzické, dopomáhá k celkovému zdraví.

Bachovy esence jsou čistě přírodní. Působí bioenergeticky, neobsahují žádné hmotné částice, proto jsou také zcela hypoalergenní. Fungují jemně a nenásilně, hodí se tak i pro nejcitlivější jedince, těhotné a kojící ženy, také děti, seniory nebo domácí mazlíčky.

38 esencí pro rovnováhu těla, mysli a duše

Bachovy esence jsou základem Bachovy terapie, terapie, která hledá pravé příčiny nemocí a negativní emoce vnímá především jako symptomy nerovnováhy. Obnovením rovnováhy dochází ke spuštění samouzdravovacích procesů těla, odchází negativní emoce, symptomy nemoci i nemoc. Bachovy esence se však vždy zaměřují primárně na emoce, i proto vhodně doplňují klasickou léčbu na úrovni těla.

Jedná se o ucelený systém 38 esencí, každá z nich odpovídá určitému emočnímu rozpoložení, které také dokáže pozitivně ovlivnit. Esence, resp. negativní emoce jsou přitom rozděleny do sedmi základních skupin: strach, nejistota, nezájem o okolí, osamělost, přecitlivělost na cizí vlivy, skleslost a zoufalství, přílišná péče o druhé.

Původně se tyto emoce objevovaly jako reakce na nemoc, byly symptomy nemoci a vypořádat se s nimi znamenalo vypořádat se na psychické úrovni s nemocí. Dnes se s těmito emocemi setkáváme obecně, nemusí se přitom nutně odrážet v konkrétní nemoci těla. I proto jsou dnes Bachovy esence tak užitečné, jako jeden z mála prostředků dokážou obnovit rovnováhu v psychické rovině. Uzdravující účinky se však projeví na úrovni těla, mysli i duše.

Bachovy květové esence + esence krizová

37 bachových esencí pochází z rostlin, jedinou výjimkou je esence nazvaná Rock Water – voda z léčivého pramene. Všech 38 bachových esencí je jednodruhových.

Sám Dr. Edward Bach vytvořil kombinací pěti esencí univerzálně použitelnou esenci pro krizové situace – Rescue Remedy. Tato specifická, 39. esence je mezi ostatními dlouhodobě nejoblíbenější, bývá označovaná jednoduše jako Bachovy krizové kapky. Slouží jako první pomoc v krizových situacích, při stresu, náhlém strachu, šoku, duševních otřesech. Krizové kapky pomohou také jako příprava na psychicky náročné zátěžové situace – před náročnou zkouškou, jednáním, pohovorem nebo lékařským zákrokem.

Kombinované esence

Výběr konkrétní esence není zrovna jednoduchý, je potřeba najít skutečnou příčinu problému a původní emoci, která může být nositelem emocí dalších. Proto je často lepší obrátit se na odborného terapeuta. Na druhé straně nemůže žádná z Bachových esencí ublížit a také má schopnost přizpůsobit se tak, jak je potřeba. Bachovy esence se navíc dají mezi sebou různě kombinovat.

Bachova terapie nabízí i jednoduché řešení, které představují kombinované esence. Kombinují v sobě hned několik květových esencí tak, aby pomohly s řešením konkrétního problému. Opět zde platí, že každá z esencí má vlastní inteligenci, a tak i společně budou pracovat tak, jak je pro danou situaci a daný lidský organismus nejlepší.

Dr. Edward Bach

Autorem tohoto systému je Dr. Edward Bach, který ho vytvořil již ve 30. letech minulého století. Dodnes Bachova terapie čerpá z myšlenek, principů a metod doktora Bacha. Ten vycházel z přírodní medicíny a východních nauk. Bachova terapie potvrzuje poznatky lidového léčitelství nebo homeopatie. Přestože byl Bach vystudovaným lékařem klasické medicíny, neseděla mu klasická chemická léčba ani důraz na tělesnou stránku člověka.

Jako lékař se nezaměřoval pouze na samotnou nemoc, ale především na její symptomy na psychické úrovni. Jednu nemoc tak léčil různými způsoby dle chování, postojů, nálady, psychického stavu a osobnosti každého jediného pacienta. Hledal individuální metody uzdravení. Pátral po pravé příčině nemoci, která pramení z nerovnováhy organismu.

Nerovnováha organismu se odráží na fyzické i psychické úrovni.Tuto nerovnováhu pomáhají napravit právě Bachovy květové esence.

„ Zdraví je naším dědictvím, naším základním právem. Je to kompletní jednota mezi duší, myslí a tělem. A není to žádný těžce dosažitelný ideál, ale právě naopak tak jednoduchý a přirozený, že mnoho z nás ho jednoduše přehlíží.“ Dr. Edward Bach

Autor: Radka Křivánková 2019/10/02