BACHOVA TERAPIE A BACHOVY ESENCE

Bachovy květové esence čerpají z krásy, vůně a křehkého kouzla květin. Ne náhodou jsou květiny symbolem lásky, úcty a naděje. Jsou také nositeli života, nesou v sobě i léčivé síly přírody. Velmi jemně dokážou vzbudit samouzdravovací schopnosti lidského těla. Ano, jde především o vlastní obranyschopnost.

Bachovy esence napomáhají pozitivnímu vtahu k sobě samému, podporují tvořivé procesy sebepoznání a seberealizace. Napravují nerovnováhu, přinášejí soulad mezi emočním stavem člověka a jeho fyzickým tělem.

Ve stopách Hippokrata

Zdraví jako harmonii těla, duše a ducha chápal i slavný starověký lékař Hippokrates, otec všech lékařů. I dle Hippokrata byla nemoc výsledkem nerovnováhy a jádrem léčby tak bylo obnovení rovnováhy. Lék měl působit na úrovni těla, duše i ducha.

S nárůstem vědeckých metod, které zkoumají člověka pouze jako soubor orgánů a buněk, s rozvojem farmaceutického průmyslu a rozmachem chemických preparátů jako jediného možného léčiva, bohužel došlo k odklonu od tradičních postupů. Na druhé straně dnes zaznamenáváme renesanci holistického přístupu k člověku a návrat k přírodě. Také psychosomatická medicína jako novodobý alternativní směr odpovídá původním myšlenkám Hippokrata i Dr. Edwarda Bacha, zakladatele Bachovy terapie.

Když léčí příroda …

Klasická medicína léčí naše fyzické tělo a bohužel nevnímá souvislosti mezi fyzickou a psychickou stránkou člověka. Bachova terapie naopak zkoumá příčinu problému. Zaměřuje se na symptomy v psychické rovině, aby pomocí vhodné květové esence dokázala vyladit emoční stav člověka spět do rovnováhy. Harmonie psychická se odráží i v harmonii fyzické. Pokud je lidský organismus v souladu, dokáže aktivovat vlastní regenerační schopnosti všech buněk lidského těla, dochází k uzdravení, symptomy sami odezní.

Esence Dr. Bacha v sobě nesou bioenergetickou informaci dané květiny. Dle toho, o jakou květinu se jedná, pomáhá tato esence s konkrétním emočním stavem. Převádí negativní emoce v emoce pozitivní, ulevuje od pocitů, jako je strach, úzkosti, zoufalství, vnitřní nejistota. Tak obnovuje pozitivní vztah k sobě samému, probouzí radost ze života, lásku, motivaci k uzdravení.

Žádný strach

Bachovy esence nenahrazují odbornou lékařkou péči, ale doplňují ji a rozvíjí. Neléčí tělo ani symptomy nemoci, ale harmonizují emoční stav, psychiku pacienta, tak podporují léčivé procesy v jeho těle.

Mohou být prospěšné proti stresu, eliminují strach, úzkosti, deprese nebo nervozitu. Pomáhají zvládnout negativní stránky osobnosti, negativní pocity, které někdy nemají ani zjevnou příčinu nebo souvislost s tělesným problémem.

Co jsou to Bachovy esence?

Bachova terapie využívá k léčení Bachovy esence, Bachovy květové esence, někdy nazývané jen Bachovy květy. Jde o esence z květů divokých rostlin, stromů nebo keřů. Jejich výroba probíhá těmi nejšetrnějšími metodami. Jejich působení je velmi jemné. Jde opravdu pouze o esence bez hmotných částic, nesou pouze bioenergetickou informaci. Jsou tak naprosto neškodné, nemají vedlejší účinky. Jde o čistě přírodní medicínu, bez pylu a dalších možných alergenů. Hodí se i pro ty nejcitlivější jedince, pro děti i seniory, dokonce i domácí mazlíčky.

Užívání Bachových esencí nemusí nutně souviset s nemocí na úrovni fyzického těla. Právě současná rychlá doba a anonymní společnost nezřídka ústí v nevysvětlitelné emoční potíže. Nevysvětlitelná skleslost, smutek, přecitlivělost, pocity zoufalství, strach, úzkosti až deprese, také všudypřítomný stres, únava nebo ztráta koncentrace… to vše mohou být projevem vnitřní nerovnováhy. Bachova terapie je pak příležitostí, jak tuto vnitřní nerovnováhu opět srovnat, jak zlepšit svůj emoční a psychický stav.

Bachovy esence, zvlášť krizová esence jsou prospěšné i při náročných situacích, šoku nebo životních změnách (stěhování, rozvod, změna práce, klimakterium, těhotenství aj).

Princip Bachovy terapie

Bachova terapie je holistický systém, který za zdraví považuje soulad mezi tělem, duchem a duší. Na nemoc se pohlíží jako na nesoulad a cílem léčby je pak návrat k rovnováze.

Dr. Edward Bach vystudoval klasickou medicínu, ale čerpal především z přírodní medicíny a východních nauk. Bachova terapie odpovídá tradici lidového léčitelství nebo poznatkům homeopatie. Na rozdíl od homeopatie si však neklade za cíl léčit symptomy nemoci na tělesné úrovni.

Sám Bach se ve své lékařské praxi soustředil na pacienta, jeho osobnost, chování, projevy, náladu, emoční stav. To vše vnímal jako symptomy související s nemocí a léčbu vždy prováděl individuálně s ohledem na konkrétního pacienta. Hledal individuální metody uzdravení. Vždy pátral po pravé příčině nemoci skryté uvnitř, která pramení z nerovnováhy organismu. Tuto nerovnováhu napravují právě Bachovy květové esence.

Přestože Bachova terapie nesklízí uznání ve vědeckých kruzích, zkušenosti těch, kteří poznali její účinky, mluví za vše. Základním krokem k uzdravení je přijetí odpovědnosti za své uzdravení, přijetí a touha uzdravit svůj vlastní vnitřní problém.

Bachova terapie prakticky

Bachova terapie se zaměřuje nikoliv na nemoc, tělesný symptom, problém, ale na podstatu problému. Hledá přitom na emoční úrovni, zkoumá psychické rozpoložení člověka, dle toho pak vybírá vhodnou esenci. Bachova květová esence pomáhá změnit danou emoci na pozitivní, harmonizuje emoce, a tím celkový psychický i fyzický stav.

BACHOVY ESENCE. KOMPLETNÍ PŘEHLED

Bachovy esence - Beech - buk,

Bachovy květové esence 1 – 5, jedna vedle druhé: Agrimony – Cerato

Bachovy květové esence jsou základem Bachovy terapie, poeticky označované také jako květinoterapie. Jedná se o ucelený soubor 38 esencí z léčivých rostlin, stromů a keřů. Každá esence odpovídá určité negativní emoci, která člověka negativně ovlivňuje a může se odrážet i na fyzické úrovni v podobě konkrétní nemoci. Bachovy esence mají schopnost vyladit emoční nerovnováhu, harmonizují…

Bachovy esence - Clematis

Bachovy květové esence 6 – 10 detailně, Cherry Plum – Crab Apple

Představujeme kompletně všechny Bachovy květové esence, základ Bachovy terapie. Celkem jde o systém 38 esencí, které pocházejí z divoce rostoucích léčivých rostlin, stromů a keřů. Přestože jsou divoké, dokážou zklidnit divoké emoce. Každá esence harmonizuje jednu základní emoci, tu klíčovou, která negativně ovlivňuje nejenom emoce další, ale celkový emocionální, psychický i fyzický stav. Bachovy esence…

Bachovy esence - Holly - cesmína

Bachovy květové esence 11 – 15, jedna vedle druhé: Elm – Holly

Bachova terapie sestává z celkem 38 květových esencí. Ucelený systém esencí léčivých rostlin, stromů a keřů odpovídá negativním emocím člověka. Každou z emocí lze vyladit pozitivním směrem, pro každou emoci je určena právě jedna Bachova esence. Která esence je ta pravá? Jaké účinky jednotlivé esence nabízejí? Vždy působí příznivě na vnitřní rozpoložení člověka, harmonizují pocity,…

Bachovy esence - Mimulus - zimolez

Bachovy květové esence 16 – 20, jedna vedle druhé: Honeysuckle – Mimulus

Bachovy květové esence tvoří ucelený systém, který Dr. Edward Bach sestavil tak, aby za všech okolností dokázal harmonizovat emoce. S harmonizací emočního stavu dochází k harmonizaci celého organismu. S psychickou pohodou přichází i pohoda tělesná. Bachovy esence probouzejí samoléčící a regenerační schopnosti lidského těla tím, že léčí emoce. Každá esence je přitom určena pro konkrétní…

Autor: Radka Křivánková 2019/10/02