2 metody meditace proti strachu

Naprostá většina problémů člověka má jediného původce. Tím původcem je strach. Strach nás omezuje, bere nám sílu ke zvládání překážek, snižuje sebevědomí, bera naději i radost ze života.

Strach nikdy sám od sebe nezmizí, rozhodně nezmizí tím, že se ho budeme snažit potlačit. Naopak. Pokud se máme opravdu zbavit strachu, jediným způsobem je postavit se mu čelem, řešit svůj strach.
Existují jen dva druhy strachu, které jsou člověku přirozené. Jde o strach z pádu a strach z výšky.

Všechny ostatní strachy jsou nepřirozené, naučené a osvojené. Všech ostatních strachů se dá zbavit. Jak se zbavit strachu? Strachy se dají nenásilně zmírnit prostřednictvím meditace. Jakákoliv meditace snižuje strach, stres a úzkosti, které jsou také formami strachu. Při meditaci můžeme využít metody vizualizace – rozpustit strach anebo ho nechat odplynout.

1. Jak rozpustit strach?

Meditace znamená práci s myslí. Je to způsob, jak svoji mysl skutečně ovládat a směrovat svoji pozornost s jasným záměrem. Pokud půjde o to, jak se zbavit strach, pozornost zaměřujeme právě na ten strach. Nejprve je třeba zklidnit tok myšlenek, uvolnit se.

Jakmile dosáhneme zklidnění a stavu meditace, můžeme se zaměřit na strach. V představách ho zhmotníme, může vypadat jako koule, která nakonec není ani tak veliká. Vizualizujeme strach jako kouli a postupně ji necháváme rozplynout. Můžeme ji rozfoukat nebo nechat rozpustit na Slunci.

2. Jak nechat strach odplynout?

Ve stavu meditace můžeme strach vizualizovat do podoby koule, resp. balónku. Pokud má strach podobu balónku, který v meditaci vyjmete ze sebe a je mimo vaše tělo, můžete pak balónek jednoduše pustit. S balónkem uletí, odplyne pryč ze života také strach.

Strach byste měli s vizualizací dostat ven ze svého těla. Pokud ho stále cítíte, můžete vizualizaci znovu opakovat. Znovu zkuste dát strachu podobu balónku a nechte ho odplynout. Měla by se dostavit okamžitá úleva. Nakonec meditace si můžete její účinky slovně potvrdit: „Můj strach je pryč. Cítím se lépe, jsem šťastnější. Děkuji.“

Bachovy kapky proti strachu

Terapii proti strachu nabízí prostřednictvím květových esencí i proslulý Dr. Bach. Ten poukazoval na charakterové chyby a negativní emoční stavy, které člověku brání ve šťastném prožívání života. Strach i další negativní emoce se přitom dají znovu napravit a uvést do stavu harmonie. Sám Bach upozorňuje na to, že každý z nás má odpovědnost za svůj život. Každá léčba začíná upřímným přáním a snahou se vyléčit. To platí i v případě, že jde o strach. Pak přicházejí na řadu Bachovy esence, které harmonizaci emocionálních stavů nenásilnou formou povzbuzují.

Existuje několik květových esencí proti strachu, mj. řepík, vřes, devaterník, pávie, kejklířka, slivoň nebo osika. Všechny tyto základní Bachovy esence v sobě nese kombinovaná esence Strach/Fears.

Tyto Bachovy kapky proti strachu pomáhají lidem, kteří se obávají žít v přítomnosti, jsou neklidní, plní úzkostí, strachu až hrůzy. Kapky přinášejí úlevu lidem zneklidněným představou budoucnosti nebo lidem s hrůzou z budoucnosti.

Jak se Bachovy esence užívají?

Bachovy kapky se ředí vodou, pak se standardně dávkují po 4 kapkách 4x během dne. Kapky lze kombinovat s jídlem i nakapat do pití. Pro koncentraci je právě podoba nápoje ideální. Stačí prostě nakapat 4 kapky do nápoje a popíjet ho během učení či jiné mentální činnosti.

Bachovy esence proti strachu

Tyto esence najdete v kombinované esenci Strach: řepík lékařský, vřes obecný, devaterník dvoubarvý, pávie červená, kejklířka skvrnitá, slivoň třešňová, osika obecná

BIO kombinované esence jsou sestaveny ze základních esencí, přísně v souladu s recepturou Dr. Bacha.

Hvězdičkujeme...