Jaro z pohledu slovanské mytologie: Dvě souputnice rozhodují o osudu Slunce

Jaro je obdobím probuzení z dlouhého zimního spánku. Květiny rozevírají barevné květy a živočichové dávají za vznik novým generacím. Kdo ale podle slovanské mytologie za tímto zmrtvýchvstání stojí? Které dvě bohyně bojují o moc? Vesna a Morana, prosím, seznamte se!

Slovanští bohové

Ve slovanské mytologii existuje řada božstev, z nichž mnohá mají dvojí aspekt. Božstvo Svarog neboli Rod je velkým stvořitelem. Svarog je považován za otce mnoha dalších postav slovanské mytologie. Jeho protipólem je Veles, který je bohem moře a chaosu. Společně přinášejí světu rovnováhu.

Nás ale zajímají bohové či bohyně spjaté s jarem. Jako bohyně jara a znovuzrození je nejčastěji označována Vesna, jejím opakem je pak bohyně Morana, která ztělesňuje zimu a smrt.

Bohyně zimy Morana

Morana, někdy také Morena, je většinou zobrazována jako žena děsivého vzhledu, s bledou pletí, dlouhými tmavými vlasy a někdy s drápy a tesáky vlka. V jiných tradicích je to mladá dívka oblečená v bílém. Z tohoto zobrazení mladé dívky pochází oblékání její podobizny v rituálu pálení Morany. Tradičně se koná na Květnou neděli, tj. čtvrtou postní neděli. Podobizna ze slámy a bílé látky je někdy pálena, jindy topena, někde ji dokonce čeká obojí. Symbolická smrt bohyně urychluje příchod jara a zajišťuje prosperující úrodu v nadcházejícím roce.

Morana - Vyznání přírodě

Video: Morana, bohyně smrti, YouTube

Bohyně jara Vesna

V některých tradicích je Vesna známá také jako Devana, bohyně, která je více spojována s lovem a plodností. Někdy je také nazývána Diva nebo Živa. Vesna je bohyně jara, která se rodí po smrti slovanské bohyně Morany. Proto je Vesna úzce spjata s rituály, které doprovázejí procesí smrti Morany.

Staří Slované zobrazovali Vesnu jako úplný opak bohyně Morany. Byla představována jako krásná žena, která byla plná života, její pleť byla světlá a tváře růžové, tělo měla zakryté jen několika listy a květy. Na některých vizuálních vyobrazeních drží v ruce hrozny a jablko, na jiných je zobrazena s vlaštovkou a kyticí květů (obojí představuje jaro a manželství). V křesťanských dobách byl příchod jara spojován s Květnou nedělí, kdy lidé přinášeli do kostela snopy jako symbol požehnání.

Jaro a bohyně Vesna

Video: Bohyně Vesna, YouTube

Zrada plodí následky

Zatímco většina tradic poukazuje na roli Morany jako bohyně smrti, jiná zdroje uvádí, že dříve byla bohyní plodnosti a života, ale brzy se z ní stala zlá stařena. Morana svedla Dazboga, boha Slunce. Poté co zjistila, že je jí nevěrný, otrávila jeho milenku.

Dazbog se pomstil tím, že nechal Moranu spálit a zahnat do podsvětí Nav. Starověcí Slované věřili, že Slunce v zimě sestupuje do podsvětí, kam ho zatáhne Morana. Poté co ho Dazbog osvobodí, přijde jaro.

Rivalita mezi Vesnou a Moranou

V některých verzích mýtu byla Vesna tou, která svou mocí Moranu zničí. Vesna se nechávala unášet větry boha větrů Striborga, aby bojovala s Moranou. Na její cestě ji měl také chránit bůh Jarilo.

Smrt Morany znamenala oficiální konec zimy a předznamenala příchod teplého jara a jiskry nového života a prosperity. Slunce se mohlo vrátit znovu na oblohu.

Internetové zdroje

/1/ Wigington, P.: Introduction to Slavic Mythology. Thoughtco.com [online]. New York: ThoughtCo, 16. září 2019 [cit. 2022-05-1]. Dostupné z: https://www.thoughtco.com/slavic-mythology-4768524

/2/ Parkes, V.: A Cycle of Life and Death: Slavic Goddesses Morana and Vesna. Ancient-origins.net [online]. Dublin: Ancient Origins, 29. červen 2021 [cit. 2022-05-1]. Dostupné z: https://www.ancient-origins.net/myths-legends/morana-vesna-006984

/3/ Vesna: Goddess of Spring. Meettheslavs.com [online]. Meettheslavs.com, 29. březen 2014 [cit. 2022-05-1]. Dostupné z: https://meettheslavs.com/slavic-goddesses-vesna-morana/

Jaro z pohledu slovanské mytologie: Spojení dvou protipólů či souboj dvou bohyní

Konečně je tady květen! Jaro je ve vzduchu a pociťujeme to všichni, lidé i živočichové, kteří dávají v tento krásný čas vznik novým generacím. Znovuzrození se dle slovanské mytologie pojí s bohyní jménem Vesna. Ovšem i Vesna má svůj protipól. Bez bohyně Morany by nebyla Vesna, ani jaro.

Hvězdičkujeme...

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *