Světla nad bunkry: připomínka mobilizace, odvahy a hrdinství, které nemá obdoby

Již následující den po vyhlášení mobilizace v roce 1938 byly nadšení muži na svých pozicích připraveni bránit svoji vlast. Rychlost a odhodlání položit život v boji proti největšímu zlu, s jakým se kdy Evropa setkala, bylo a stále je obdivuhodné. Další politické události bohužel zastínily odvahu československého národa,  jeho hrdinství však nyní připomíná akce Světla nad bunkry.

Pátý ročník akce proběhne v sobotu 26. září 2020 jako připomínka 82. výročí vyhlášení všeobecné mobilizace.

Úvodní foto: Youtube Alcatazar

Hrdinství – Bunkry ožívají – Myšlenka – Jak se zapojit?

Hrdinství, které stojí za připomínku

Psalo se 23. září 1938. Byl pátek Ve 22:30 vyhlásil armádní generál Jan Syrový všeobecnou mobilizaci československé obranných sil v reakci na agresivní projevy nacistického Německa směrem k naší Československé republice. Do zbraně bylo povoláno téměř 1 250 000 mužů, tedy 18 ročníků z první zálohy. Následovalo zřízení MNO Hlavního velitelství operujících armád s krycím jménem Palacký. Za hlavního velitele byl prezidentem jmenován náčelník hlavního štábu československé branné moci Ludvík Krejčí, který sídlil s hlavním štábem československé armády na zámku Račice na Vyškovsku.

Posléze byly režimem, kterému se hrdinství v žádné podobě nikdy nehodilo, všechny dokumenty o všeobecné mobilizaci zničené. O tom, co následovalo po vyhlášení tak neexistují přesné záznamy, jen vzpomínky pamětníků, kteří se na válku připravovali a mobilizaci očekávali dlouhé týdny. Stačilo několik hodin po vyhlášení a první dobrovolníci se hlásili ke svým útvarům. Přestože byla prvním mobilizačním dnem sobota, již následující den mnohé vojenské útvary hlásily téměř sto procentní naplněnost. Celkem měla československá armáda během pár dnů k boji připravených milion a půl mužů.

Czechoslovak mobilization. 09-23-1938 / Všeobecná mobilizace. 23. září 1938

Video: Mobilizace 23. září

Mobilizace byla ukončená již 5. října 1938 v důsledku přijetí Mnichovské dohody. Ta ochotu nasadit vlastní život v boji za to, co je správné, na dlouhá léta zastřela nepříjemným oparem zmaru a příchutí hořkosti. Přesto se nezapomnělo.

Noc, kdy bunkry znovu ožívají

Vyhlášení mobilizace si dnes připomínáme symbolickým osvětlením předválečného opevnění tehdejšího Československa v rámci akce Světla nad bunkry. Bunkry a pevnosti na hranicích se vždy v sobotu po výročí mobilizace na půlhodinu rozsvítí, aby znovu jasně poukázaly na nezměrné odhodlání bránit Československo před nacistickou Třetí říší, aby oslavovaly vlastenectví a hrdost, která mobilizaci vládla.

Cílem akce je vrátit na jednu noc do bunkrů život a připomenout, proč byly zbudovány. Budou nasvíceny objekty předválečného opevnění, které byly postaveny s cílem bránit Československo. Bohužel se z nich na podzim 1938 museli českoslovenští vojáci stáhnout a bunkry tak zůstaly opuštěné. V rámci akce Světla nad bunkry alespoň jednou v roce ožívají. Účastníci se zapojují do vytvoření pomyslného světelného řetězce nad pevnostmi stejně tak, jako se obyvatelé Československa postavili bok po boku k ochraně svého mladého státu a prokázali nebývalé spojenectví.

Světla nad bunkry

Video: Světla nad bunkry

Myšlenka se zrodila náhodou

Myšlenka akce Světla nad bunkry vznikla v roce 2016. Tehdy na sebe ve vedlejších bunkrech zablikali baterkami Tomáš Vrobel a Luboš Očko. Odtud byl kousek k nápadu osvětlit více bunkrů v opevněné linii a vytvořit tak pomyslný světelný řetězec. Nápad se zalíbil komunitě lidí, kteří mají k opevnění blízko, a tak se již v květnu téhož roku při výročí ukončení druhé světové války podařilo osvětlit větší množství bunkrů. V září se pak akce konala znovu, jako první ročník připomínky mobilizace. Akce Světla nad bunkry se poprvé účastnilo přes sedm set lidí, kteří nasvítili více než 170 objektů. Od té doby se akce koná pravidelně, na principu dobrovolnosti. Zapojit se může každý.

Světla nad bunkry - Mobilizace 24.9.2016

Video: Světla nad bunkry, video z prvního ročníku akce

Jak se zapojit?

Společně a najednou na půl hodiny nasvítíme předválečné opevnění v Česku a na Slovensku. Svítit lze libovolným bezpečným zdrojem světla. Více na webu akce: Jak svítit?

Do akce se může zapojit každý člověk starší 18 let, mladší v doprovodu dospělého, občanské sdružení nebo instituce. Podmínkou je respektování apolitičnosti akce. Nezáleží na tom, jestli jste členem spolku věnovaného bunkrům, členem muzea československého opevnění, klubu vojenské historie nebo vás jen zaujala myšlenka akce. Každý si může vybrat bunkr nebo jiný objekt, zaregistrovat se na webových stránkách Světla nad bunkry v přihlašovací mapě a v sobotu po výročí mobilizace se vydat na místo kvůli nasvěcování.

Kde se rozsvítí světla?

Na webu Světla nad bunkry je i mapa nasvícených objektů, která je současně pozvánkou pro ty, kteří se nechtějí zúčastnit aktivně. Nasvícený bunkr stojí za podívanou, takže se hodí vědět, kde v okolí akce probíhá. Na mnoha bunkrech a pevnostech se akce koná tradičně, například v Králické pevnostní oblasti.

Provozovatelé Muzea československého opevnění nasvítí pevnostní objekty tvrz Hůrka (včetně dělostřelecké pozorovatelny K – S 12b Utržený) a Bouda již ve 20 hodin. Do daleka je vždy viditelné zejména osvětlení srubu K – S 12b, především z údolí Dolní Moravy. Naopak na tvrzi Bouda nasvícené sruby uvidí jen účastníci Pochodu Cti a odvahy II.

Králická pevnostní oblast

Video: Králická pevnostní oblast

Světla nad bunkry 2020

V roce 2020 akce Světla nad bunkry připadá na sobotu 26. září. Koná se za dodržování ochranných opatření a aktuálně platných vládních nařízení proti Covid-19. Vzhledem k tomu, že nejde o centralizovanou a hromadnou akci, která navíc probíhá venku, nevidí organizátoři důvod pro její zrušení.

Mobilizace v podání Jana Wericha

„Pamatuji se, že osudného dne seděli jsme doma, byl u mne na návštěvě Gustav Schmaus a poslouchali jsme rozhlas, když přerušili program a hlásili důležitou událost: mobilizaci. Byl to jeden z nejsilnějších dojmů mého života…

Já nevím, jestli vás to zajímá nebo ne, ale jednu věc bych chtěl zdůraznit. Ta doba a ta noc, to byla svým způsobem nejhezčí noc tohoto národa, protože tenkrát ten národ stál jako jeden muž a jako jedna žena a nebál se.“

Literatura

  • Mobilisace 1938: Události – Obránci – Zrada. Praha: Extra Publishing, 2018. ISBN: 978-80-7525-171-8

Internetové zdroje

/1/ Světla nad bunkry, oficiální web [online]. Světla nad bunkry, 2020 [cit. 2020-09-26]. Dostupné z: http://svetlanadbunkry.cz/

/2/ FB komunita Světla nad bunkry. [online]. Světla nad bunkry, 2020 [cit. 2020-09-26]. Dostupné z: https://www.facebook.com/groups/svetlanadbunkry

/3/ Světla nad bunkry – dobrovolnická akce k výročí všeobecné mobilizace čs. branné moci 1938. Kudyznudy.cz [online]. Praha: EMPRESA MEDIA, 2020 [cit. 2020-09-26]. Dostupné z: https://www.kudyznudy.cz/akce/svetla-nad-bunkry-dobrovolnicka-akce-k-vyroci-vs

/4/ Všeobecná mobilizace v roce 1938 na wikipedii [online]. Wikipedia.org, 2020 [cit. 2020-09-26]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1eobecn%C3%A1_mobilizace_v_roce_1938

/5/ Lustigová, M.: Nejhezčí noc českého národa podle Jana Wericha. Radio.cz [online]. Praha: Radio Prague Int., 2020 [cit. 2020-09-26]. Dostupné z: https://cesky.radio.cz/nejhezci-noc-ceskeho-naroda-podle-jana-wericha-8095377

…a vlastní poznatky a zkušenosti

Úvodní foto: Youtube Alcatazar, Světla nad bunkry – Mobilizace 24.9.2016

Světla nad bunkry: připomínka mobilizace, odvahy a hrdinství, které nemá obdoby

Vyhlášení mobilizace si dnes připomínáme symbolickým osvětlením předválečného opevnění tehdejšího Československa v rámci akce Světla nad bunkry. Bunkry a pevnosti na hranicích se vždy v sobotu po výročí mobilizace na půlhodinu rozsvítí, aby znovu jasně poukázaly na nezměrné odhodlání bránit Československo.

Redakce U KOCOURA DOMA

Vyznáváme šťastné doma, přinášíme tipy na vrnivou spokojenost a harmonii. Hledáme inspiraci pro útulné bydlení, kde mají své místo domácí mazlíčci nebo pokojové rostliny. Jsme milovníci zvířat a přírody. Více…

Olivové mýdlo

„Obyčejné“ mýdlo má své místo v každé domácnosti. Universální pomocník působí i proti virům

Přírodní olivové mýdlo hýčká pokožku, přitom ji dokonale čistí. Myje od nečistot, poradí si dokonce…

Les

Inspirováno přírodou: Energie a síla lesa. Jak si doma zařídit svěží vzduch?

Stres a únava na nás útočí ze všech stran. Vyvětrat, vyčistit vzduch a nabít ho novou energií je snadné. Pomůže aromaterapie a esenciální oleje. Inspirací nám může být síla lesa, les, který nabízí novou energii, povzbuzení, posílení i projasnění mysli.

4.5/5 - (2 votes)

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *