Svatojakubská poutní cesta přitahuje moderní poutníky skoro stejně jako pradávné

Pouť do Jeruzaléma, do Říma, nebo dokonce až na samý konec světa byla ve středověku povinností každého křesťana. Právě Santiago de Compostela ve španělské Valencii, kterému papež Alexandr II. udělil titul Svaté město (stejně jako má Jeruzalém nebo Řím), pomyslný konec světa na pobřeží Atlantského oceánu a místo hrobu apoštola Jakuba Většího, se stalo nejvýznamnějším poutním místem středověku. Svatojakubská poutní cesta (Camino de Santiago, cesta do Santiaga) v současnosti zažívá své znovuzrození. Kdy jindy než v den, kdy má svátek Jakub stojí za povšimnutí…

Svatojakubská pouť – Svatojakubská mušle a cesta hvězdy – Moderní putování

Slavná svatojakubská pouť a slavný poutník Jan Pavel II.

Santiago de Compostela přitahovalo v minulosti více poutníků než Jeruzalém nebo Řím, avšak Svatojakubská poutní cesta, lemovaná mnoha poutními místy, kostely, kláštery či kaplemi, přitahuje i moderní poutníky, bez ohledu na to, zda jsou křesťany, anebo ne.

Zájem o svatojakubskou cestu přesto vzrostl koncem osmdesátých let 20. století, kdy pouť absolvoval papež Jan Pavel II. Její kouzlo podpořilo také zapsání na seznam světového dědictví UNESCO v roce 1993.

Galicia, Spain: Santiago de Compostela - Rick Steves’ Europe Travel Guide - Travel Bite

Video: Santiago de Compostela (Youtube)

Poutník, který dorazí a sem, k Jakubovu hrobu, má dosáhnout očisty od svých hříchů a také tady má znovu najít své zdraví. Jakubovy ostatky mají totiž mít zázračnou schopnost uzdravovat. I moderní poutníci se zde uzdravují od neduhů moderního světa a očišťují od výdobytků 21. století, které vedle nesporných přínosů mají i své stinné stránky. Poutníci si na své cestě dočkají se očištění od nadbytečných myšlenek.

Čím delší cesta, tím důkladnější očista a větší poznání sebe sama, tím větší batoh budete mít. Avšak svatojakubskou cestu provází i minimalistický princip, k životu vlastně stačí jen málo. Na své pouti si poutník nese vše potřebné, nepotřebné vybavení se s přibývajícími kilometry ukáže jako zbytečná zátěž.

Velmi dlouhá cesta, kterou vedle krásných scenérií, architektonických perel i energií nabitých míst přináší i mnoho puchýřů, umožňuje otestovat svou fyzickou kondici. Poutníkům přináší sebepoznání na úrovni tělesné i duševní.

Svatojakubská mušle a cesta hvězdy

Symbolem svatojakubské cesty, který poutníky provází jako značení, je mušle hřebenatka. Na cestě se objevuje skutečná, ale i v podobě poutního odznaku, který může být proťatý i dvěma poutními holemi. Poutníci lastury nosí při sobě jako talisman a svůj odznak, ale také jako nádoby na pití nebo talíře na jídlo.

Mušle odkazuje na křesťanskou legendu o rytíři, kterému se splašil kůň, protože ostatky světce vydávaly velkolepou záři. Kůň skočil do moře, ale rytíř se zázračně zachránil. Jeho brnění na znamení záchrany pokrylo nespočet lastur.

Dvojice lastur má symbolizovat lásku k Bohu i lásku k bližnímu. Jako galicijská mušle se pojí i s římskou bohyní lásky a plodnosti Venuší. Venuše s mušlí je také námětem slavného Botticelliho malby 15. století Zrození Venuše. Mušle obecně odkazuje také na ženská božstva. Na svatojakubské cestě se dokonce nacházejí také starověké svatyně zasvěcené ženským božstvím. Říká se jí proto také cesta hvězdy. Hvězda je symbolem velké bohyně, která měla provázet poutníky i na původní starověké pouti.

Legenda vypráví také o tom, že jasně zářící hvězdy vedly k objevení hrobu apoštola Jakuba v 9. století. Právě odtud také pochází název Compostela. Vychází z latinského označení Mléčné dráhy, tedy hvězdného pole.

Camino de Santiago Full Doumentary (The Way of St. James )

Video: Camino de Santiago (dokument, angličtina), Youtube

Moderní putování v Evropě i v Česku

Do Santiaga de Compostela dnes vede několik hlavních tras přes celou Evropu. K obnovení svatojakubské cesty dochází i v České republice. I v Česku se dají najít mušle jako značky, že tudy prochází svatojakubská pouť. Zpravidla odpovídají turistickým cestám, Klub českých turistů se také podílí na jejich vytyčení a značení, spolu s Ultreia o.s. a sdružením Cesta hvězdy.

Svatojakubské trasy v Česku mají severojižní směr přes Prahu k Českému Krumlovu nebo směřují na západ a jihozápad k městům Železná a Všeruby. Na Moravě vede první vyznačená trasa Brno – Mikulov, představuje napojení na moravskoslezskou trasu z Polska, která protíná Opavu, Olomouc a také Moravský kras.

REKLAMA

TIP OD KOCOURA

Svatojakubská cesta spojuje fyzickou i duchovní stránku člověka. Není to jen ohromný počet nachozených kilometrů, rozměrů této cesty je mnoho.

Poutníkům přijde vhod na cestu i pryskyřice stromu boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý, jednoduše „bylinka na klouby“. Jde přitom o tutéž pryskyřici, která se využívá při náboženských obřadech a jistě ji znáte jako vůni z kostelů. Kadidlo (olibanum) představuje jedno z nejdůležitějších vykuřovadel mnoha kultur. Jeho vznešená balzamická vůně má silné dezinfekční o očistné účinky, na úrovni duchovní i fyzické. Jako doplněk stravy pak kadidlovník pomáhá očistit tělo od zánětů, klouby od otoků, cévy od překážek bránících proudění.

Chystáte se na pouť a přemýšlíte, jaké vybavení budete potřebovat? Možná vám přijde vhod i bylinka na klouby. Klouby totiž na pouti budete opravdu potřebovat. Jako prášek z pryskyřice nebo jako doplněk stravy v kapslích bylinku boswellia serrata najdete například v eshopu Botanic.

Svatojakubská pouť

Svatojakubská cesta míří tradičně do španělského Santiaga de Compostela. Svatojakubské trasy protínají celou Evropu, výjimkou není ani Česko. Vydat se můžete odkudkoliv a dokonce nemusíte ujít ani až na samý okraj světa, jak se Santiago na pobřeží Atlantiku nazývá. Záleží na každém poutníkovi, jak dlouhá bude jeho pouť, zda půjde o desítky, stovky nebo dokonce tisíce kilometrů.

Literatura

  • Šebesta, O.: Pouť do Santiaga de Compostela. Praha: Epocha, 2016. ISBN: 978-80-7557-016-1. 128 s.
  • Bímová, S.: Portugalskou cestou do Santiaga de Compostela: Matka a syn na posvátné pouti. Středokluky: SUSA, 2015. ISBN: 978-80-86057-99-6. 120 s.
  • Ježková, A.: Poutnice – Tři cesty do Santiaga. Praha: Tichá srdce, 2018. ISBN: 978-80-905851-7-1. 240 s.
  • Myslín, P.: Všechny cesty vedou do chrámu aneb Svatojakubská pouť. Praha: Togga, 2016. ISBN: 978-80-7476-109-6. 234 s.
  • Rufin, J. Ch.: Nesmrtelná túra do Compostely: Poutníkem chtě nechtě. Praha: Prostor, 2015. ISBN: 978-80-7260-314-5. 252 s.

Internetové zdroje

/1/ Svatojakubská cesta na wikipedii. [online]. Wikipedia. org, 2020 [cit. 2020-07-25]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatojakubsk%C3%A1_cesta

/2/ Očistná pouť do Santiaga de Compostela: výlet, kde si každý uvědomí hodnoty. Deník.cz [online]. Praha: VLTAVA LABE MEDIA, 10. května 2020 [cit. 2020-07-25]. Dostupné z: https://www.denik.cz/cestovani/pout-santiago-compostela-camino-koleckach-reziserka-toulova.html

…a vlastní poznatky a zkušenosti

Svatojakubská poutní cesta přitahuje moderní poutníky skoro stejně jako pradávné

Santiago de Compostela přitahovalo v minulosti více poutníků než Jeruzalém nebo Řím, avšak Svatojakubská poutní cesta, cesta do Santiaga, lemovaná mnoha poutními místy, kostely, kláštery či kaplemi, přitahuje i moderní poutníky, bez ohledu na to, zda jsou křesťany, anebo ne.

Autor: Redakce U KOCOURA DOMA

Vyznáváme šťastné doma, přinášíme tipy na vrnivou spokojenost a harmonii. Hledáme inspiraci pro útulné bydlení, kde mají své místo domácí mazlíčci nebo pokojové rostliny. Jsme milovníci zvířat a přírody. Více…

Jsme pisálci, fotografové a designéři života. Jsme také autoři, redaktoři, tvůrci obsahu, správci a provozovatelé webu.

Chceme být otevření a pravdiví. Přestože web U KOCOURA DOMA primárně slouží jako osobní blog, nevylučujeme ani placené formy spolupráce tak, abychom alespoň částečně pokryli náklady na provoz, správu webu a tvorbu obsahu.

Sdílíme své vlastní zkušenosti, čerpáme ze zkušeností jiných, jako zdroj využíváme i odborníky a experty z oboru, z nekomerční i komerční sféry. Nebráníme se různým formám #spolupráce, pokud nám umožní zachovat si autenticitu webu.

Tento článek vznikl na základě spolupráce.

5/5 - (2 votes)

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.