Návrat divokých koní: Rezervace Milovice je nově národní přírodní památka

Bývalý vojenský prostor u Milovic na Nymbursku má v posledních letech nadmíru užitečné využití. Jako přírodní rezervace Milovice a součástí Evropsky významné lokality Milovice-Mladá se stal domovem velkých kopytníků, divokých koní, zubrů a praturů. Zdejší pastviny se posunuly zpátky v čase, do doby pravěkých lovců a prvních zemědělců. Nyní je živou ukázkou toho, jak divoká evropská příroda vypadala, než ji člověk začal přetvářet k obrazu svému.

Příroda v celé své kráse

Lokalita, zachovaná otevřená step, se však pyšní celou řadou vzácných rostlin a živočichů. Výjimečná je zejména v rozmanitosti bezobratlých živočichů, vzácných a ohrožených brouků chroustků, drabčíků, střevlíků nebo chrobáků. Pro některé chrobáky totiž je přítomnost velkých býložravců, resp. jejich trusu nepostradatelná. Vyskytuje se zde však i chrobák ozbrojený, charakteristickým nápadným rohem na hlavě. Miniaturní nosorožec z říše brouků žije v podzemních houbách, například na lanýžích.

Ve vysychajících tůních tu ožívají korýši listonoh letní a žábronoška letní, vzhledem přitom připomínají pravěké trilobity. Oko potěší i pestrá paleta motýlů, například zde žije unikátní modrásek hořcový Rebelův, jehož jedinou živnou rostlinou je silně ohrožený hořec křížatý, který se v Milovicích díky velkým spásačům rozšířil.

Modrásek hořcový Rebelův Maculinea alcon rebeli

Video: Modrásek hořcový Rebelův (Youtube)

Obratlovce v milovické rezervaci prezentuje například ropucha obecná a zelená, skokan štíhlý, čolek obecný a čolek velký, žijí tu také ještěrky, užovky nebo ptáci jako strnad luční a strnad zahradní, pěnice vlašská, bramborníček černohlavý a bramborníček hnědý, krutihlav obecný, chřástal polní, kalous pustovka, křepelka polní, koroptev polní, moták pilich, včelojed lesní a ťuhýk obecný. Společnost jim dělá minimálně deset druhů netopýrů a mnoho dalších. To vše díky velkým spásačům, tzv. ekosystémovým inženýrům.

Ekosystémoví inženýři

Divocí koně, zubři a pratuři vytvářejí prostor pro život mnoha organismů. V minulosti se starali o tvář evropské krajiny, z které se bohužel vlivem člověka vytratili. Na farmách sice můžeme vidět koně nebo krávy (tury), v zoo i zubry, ale jejich divocí předkové byli vyhubeni. V Milovicích vrací divoké koně, pratury a zubry zpět do přírody. V tomto složení jde o vůbec první pastvinu na světě, od června 2020 je navíc jako národní přírodní památka pod speciální ochranou.

Divocí koně - zachránci mizejících stepí

Video: Divocí koně, Rezervace Milovice (Youtube)

Národní přírodní památka

Rezervace divokých koní, zubrů a praturů se stala součástí nově vyhlášené Národní přírodní památky Mladá. Ta se nachází v bývalém vojenském prostoru Milovice na území o rozloze 1245 hektarů. Je zřízena k ochraně cenných lučních a lesních ekosystémů a biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, jako je například hořec křížatý, listonoh letní, žábronožka letní nebo modrásek hořcový  Rebelův. Přírodní památka je nyní pod ochranou Agentury ochrany přírody a krajiny.

Národní přírodní památky v ČR

Národní přírodní památka je přírodní útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů ve fragmentech ekosystémů. Má národní nebo mezinárodní ekologický, vědecký nebo estetický význam. V Česku k národním přírodním památkám patří vedle Rezervace Milovice, resp. Národní přírodní památky Mladá například vodní, luční, rašelinná a lesní společenstva Blanice v Jihočeském kraji, Bezkovské dolomitové jeskyně v Libereckém kraji, skalní step Cikánka v Praze, Stránská skála v Brně nebo stepní porosty Dunajovické kopce v Jihomoravském kraji, také bukojedlý prales Hojná voda v Jihočeském kraji, Hrdibořické rybníky nebo Jeskyně Na Pomezí v Olomouckém kraji, Jánský vrch, Kamenná slunce nebo Pravčická brána v Ústeckém kraji, písečná duna Semínksý přesyp v Pardubickém kraji, Skalky skřítků v Karlovarském kraji aj.

Jak zlepšit vzduch v interiéru

Zdravý domov: 5 tipů jak zlepšit ovzduší v interiéru

Znečištěné ovzduší? Ano, vzduch ve městech není právě nejčistší. Vzduch uvnitř budov je však až…

Energizující atmosféra borovice. Naplňte vzduch svěžestí lesa!

Čistý vzduch je klíčovou podmínkou života. Bohužel, aniž bychom si to uvědomovali, většina z nás…

Literatura

  • Studie Dostál et al.: Divoký kůň (Equus ferus) a pratur (Bos primigenius): klíčové druhy pro formování české krajiny. Kutná hora: Česká krajina, 2014
  • Kocourek, J.; Podhorský, M.: Česko krásné, Česko mé. Praha: Freytag & Berndt, 2012. ISBN: 978-80-7445-098-3
  • Kholová, H.: Putování českou přírodou. Praha: Esence, 2019. ISBN: 978-80-7617-710-9

Internetové zdroje

/1/ Rezervace divokých koní se dnes stala součástí nově vyhlášené národní přírodní památky. Česká-krajina.cz [online]. Kutná Hora: česká krajina, 1. července 2020 [cit. 2020-07-21]. Dostupné z: https://www.ceska-krajina.cz/2660/rezervace-divokych-koni-se-dnes-stala-soucasti-nove-vyhlasene-narodni-prirodni-pamatky/

/2/ Rezervace divokých koní, zubrů a praturů v Milovicích. Kudyznudy.cz [online]. Praha: EMPRESA MEDIA, 2020 [cit. 2020-07-21]. Dostupné z: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/rezervace-divokych-koni-v-milovicich

Návrat divokých koní: Rezervace Milovice je nově národní přírodní památka

Rezervace Milovice, rezervace divokých koní, zubrů a praturů se stala součástí nově vyhlášené Národní přírodní památky Mladá. TJe zřízena k ochraně cenných ekosystémů a vzácných a ohrožených druhů, jako je například hořec křížatý, listonoh letní, žábronožka letní nebo modrásek hořcový  Rebelův.

Redakce U KOCOURA DOMA

Vyznáváme šťastné doma, přinášíme tipy na vrnivou spokojenost a harmonii. Hledáme inspiraci pro útulné bydlení, kde mají své místo domácí mazlíčci nebo pokojové rostliny. Jsme milovníci zvířat a přírody. Více…

4.8/5 - (5 votes)

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *