Kynismus: Minimalismus ve starořeckém podání

Pozoruhodná filosofická škola antického Řecka je dnes polozapomenutá, přesto na její principy v současné společnosti narážíme téměř na každém kroku. Tuto filosofii totiž svým pojetím notně připomíná moderní pojem minimalismus. Střídmost, skromnost a jednoduchost v životě – to jsou základní parametry minimalismu i kynismu.

Kynismus není cynismus. Kynik není cynik…

Kynik není cynik, přestože pojmy vycházejí ze společného slovního základu. Význam cynik a cynismus je posunutý od významu pojmu kynizmus, který pochází z řeckého slova kyón, v překladu pes. Za název této filosofie může její klíčový představitel Diogenes, který měl žít podobně jako pes v boudě, resp. v sudu. Kynismus založil ve 4. století před naším letopočtem žák slavného Sókrata Antisthenés. Antisthenés přitom vycházel ze Sókratových tezí o skromnosti a střídmosti. Slavný Sókrates měl na tržišti přeplněném všemožnými předměty prohlásit:

Na světě je tolik věcí, které nepotřebuji.

Kynismus tento citát Sókrata převzal jako své motto. Klidně by se dalo označit i jako motto minimalismu, ačkoliv ten přišel až za více než další dva tisíce let.

Již v antice hlásal Antisthenés návrat k přírodě a nabádal k respektu k přírodním zákonitostem- Naopak zavrhoval pravidla otrokářské společnosti, politickou strukturu nebo systém vytvořený člověkem. Inspiraci hledal u zvířat, třeba u psa, který netrpí touhou po moci a nehoní se za majetkem tak, jak to dělá člověk.

Minimalismus, střídmost jako ctnost

Kynikům přitom nešlo o společenský převrat, ale osobní rozvoj každého jediného člověka, který by měl v životě dbát na takové ctnosti, jako je střídmost, v moderní mluvě minimalismus, anebo soběstačnost, která je i ve 21. století jedním z klíčových témat. Antisthenés a jeho následovníci nerozlišovali dobro a zlo. Kladli důraz na skutky člověka, které buď podporují ctnost, anebo naopak brání ctnosti dosáhnout.

Kynická filozofie dala základ dalším, zejména ovlivnila stoicismus, podobné rysy nacházíme i v poustevnictví a klášterním životě, který je také založený na střídmosti. Rétorika kynismu typická energičností, pohotovostí a příkladnými argumenty charakterizuje například i styl Cicera.

The philosophy of cynicism - William D. Desmond

Video: Kynismus (Cynicism), YouTube

Blíž k přírodě a skutečnému štěstí

Kynismus vyzdvihuje vnitřní štěstí člověka. Skutečné štěstí nezávisí na vnějších věcech, za kterými se člověk ve svých marných touhách honí. Nejde o materiální statky, luxusní život nebo politickou moc, nejde o náhodné či pomíjivé věci. Jde o ryzí podstatu člověka, vnitřní naplnění, spokojenost, které může dosáhnout každý, bez ohledu na bohatství, společenské postavení nebo životní styl. A když tohoto stavu vnitřního naplnění a spokojenosti dosáhne, už ho nemůže ztratit, na rozdíl od materiálních věcí, společenského postavení nebo politické moci. Proto se kynikové snaží od materiálna oprostit, to ostatně platí i pro současníky vyznávající minimalismus. Svůj život směřují blíž k přírodě, odpoutávají se od nastavené kultury a straní se zavedenému systému.

Nejvýrazněji kynismus prosazoval a realizoval Diogenes ze Sinopé. Na rozdíl od jiných filosofů opovrhoval každým systémem, včetně filosofického. Tvrdě se stavěl proti všem filosofiím a teoriím, prosazoval praktický život. Ostatně byl to Diagones ze Sinope, který dávno před tím, než svět uchvátil Exuperyho Malý princ prohlásil:

Jenom to, co vidíme, co cítíme a co vnímáme, má smysl.

Diogenes ze Sinopé žil svojí filosofií. Nestaral se o svoji slávu, následovníky či žáky, neměl potřebu své postoje a názory sepisovat, ale chtěl podle nich jednoduše žít. Byl kritikem Platóna, který se snažil postihnout realitu ve slovech, definicích a poučkách. Platón vyzdvihoval možnosti jazyka, Diogenes ze Sinopé možnosti jazyka zpochybňoval. Nejde o to, co říkáme, ale o to, co děláme. Můžeme filosofovat o životě, ale stále to bude jen filosofování, dokud tak nezačneme žít…

Diogenes ze Sinopé

Diogenes po sobě nezanechal žádné dílo. Zakládal si na mluvě a svém životě jako ztvárnění filosofie kynismu. Jeho svéhlavá rétorika, zvláštní styl života a demonstrativní činy se však zachovaly v mnoha (nepodložených) historkách. Například se traduje, že mu Alexandr Makedonský nabídl splnění jakéhokoliv přání. A Diogenes prohlásil: „Odstup mi ze Slunce.“ Jindy měl zase za bílého dne chodit po městě s lucernou a volat: „Hledám člověka.“

Diogenes: The Most Eccentric Philosopher

Video: Diagones ze Sinope (YouTube)

Tak jako kritizoval lidské pokrytectví, všechny lidské obyčeje, zvyky, touhy, třeba touhu po slávě, vyzdvihoval Diagones ze Sinope naopak zvířata, která jsou mírná a spokojená s málem. Jeho vzorem měl být pes, který, není otrokem svých ambicí, pýchy, zármutku, strachu nebo slasti, na rozdíl od člověka. Diogenes zavrhl majetek, aby poukázal na jeho pomíjivost. Údajně žil v sudu jako psí boudě a jedl z psí misky, než zjistil, že pes misku ani nepotřebuje. Moderní psychiatrie přitom paradoxně právě podle tohoto filosofa využívá pojem Diogenův syndrom, který označuje chorobné hromadění věcí.

Literatura

  • Zamarovský, P.: Příběh antické filosofie. Praha: ČVUT, 2005. ISBN: 80-01-03354-6
  • Hadot, P.: Co je antická filosofie? Praha: Vyšehrad, 2017. ISBN: 978-80-7429-680-2
  • Suvák, V. (ed), kol.: Antisthenica Cynica Socratica. Oikoymenh, 2014. ISBN: 978-80-7298-194-6
  • Sasaki, F.: Sbohem, věci. Nový japonský minimalismus. Praha: Pragma, 2019. ISBN: 978-80-7617-200-5
  • Sanderson, A.: Minimalismus do kapsy: Zbavte život zbytečností. Praha: Portál, 2019. ISBN: 978-80-262-1528-8
  • Haunerová, K.: Méně mít, více žít: Najděte si vlastní cestu k minimalismu. Praha: Grada, 2019. ISBN: 978-80-271-2562-3
  • Jak žít minimalisticky: Recyklace, upcyklace, vědomá skromnost. Permakultura, 2019. ISBN: 978-80-906852-2-2

Internetové zdroje

/1/ Díogenés ze Sinopé. Kalimera-Řecko.cz [online]. Kalimera-Řecko.cz, 2021 [cit. 2021-01-30]. Dostupné z: https://www.kalimera-recko.cz/recti-filozofove/diogenes-ze-sinope/

/2/ Svobodová, L.: Malé Sókratovské školy. Antika.avonet.cz [online]. Antika.avonet.cz, 22. listopadu 2014 [cit. 2021-01-30]. Dostupné z: http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1905

/3/ Ježková, H.: Vyhoďte zbytečné věci a žijte minimalisticky. Budete spokojenější. Nazeleno.cz [online]. Praha: Narrative Media, 3. října 2019 [cit. 2021-01-30]. Dostupné z: https://www.nazeleno.cz/bydleni/minimalismus-jako-zivotni-styl.aspx

/4/ Korčák, A.: Co je to minimalismus? Minimalisticky.cz [online]. Minimalisticky.cz, 13. ledna, 2018 [cit. 2021-01-30]. Dostupné z: https://minimalisticky.cz/co-je-to-minimalismus/

/5/ Pojar, P.: Co je minimalismus a co přináší tento umělecký a filosofický směr modernímu bydlení. Českéstavby.cz [online]. České Budějovice: Český internet, 18. srpna 2020 [cit. 2021-01-30]. Dostupné z: https://www.ceskestavby.cz/clanky/co-je-minimalismus-a-co-prinasi-tento-umelecky-a-filosoficky-smer-modernimu-bydleni-28433.html

/6/ Kynismus na wikipedii [online]. Wikipedia.org, 2021 [cit. 2021-01-30]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kynismus

…a vlastní poznatky a zkušenosti

Kynismus: Minimalismus ve starořeckém podání

Antická filosofie, původně kynismus dnes jako minimalismus znovu ožívá. Na minimalismus narážíme téměř na každém kroku. Střídmost, skromnost, udržitelnost a jednoduchost v životě – to jsou základní parametry minimalismu i kynismu. Název kynismus přitom pochází od slova pes.

Redakce U KOCOURA DOMA

Vyznáváme šťastné doma, přinášíme tipy na vrnivou spokojenost a harmonii. Hledáme inspiraci pro útulné bydlení, kde mají své místo domácí mazlíčci nebo pokojové rostliny. Jsme milovníci zvířat a přírody. Více…

5/5 - (2 votes)

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.