Kynismus: Minimalismus ve starořeckém podání

Pozoruhodná filosofická škola antického Řecka je dnes polozapomenutá, přesto na její principy v současné společnosti narážíme téměř na každém kroku. Tuto filosofii totiž svým pojetím notně připomíná moderní pojem minimalismus. Střídmost, skromnost a jednoduchost v životě – to jsou základní parametry minimalismu i kynismu.

Kynismus není cynismus –⁠ Minimalismus –⁠ Blíž k přírodě –⁠ Diogenes ze Sinopé

Kynismus není cynismus. Kynik není cynik…

Kynik není cynik, přestože pojmy vycházejí ze společného slovního základu. Význam cynik a cynismus je posunutý od významu pojmu kynizmus, který pochází z řeckého slova kyón, v překladu pes. Za název této filosofie může její klíčový představitel Diogenes, který měl žít podobně jako pes v boudě, resp. v sudu. Kynismus založil ve 4. století před naším letopočtem žák slavného Sókrata Antisthenés. Antisthenés přitom vycházel ze Sókratových tezí o skromnosti a střídmosti. Slavný Sókrates měl na tržišti přeplněném všemožnými předměty prohlásit:

Na světě je tolik věcí, které nepotřebuji.

Kynismus tento citát Sókrata převzal jako své motto. Klidně by se dalo označit i jako motto minimalismu, ačkoliv ten přišel až za více než další dva tisíce let.

Již v antice hlásal Antisthenés návrat k přírodě a nabádal k respektu k přírodním zákonitostem- Naopak zavrhoval pravidla otrokářské společnosti, politickou strukturu nebo systém vytvořený člověkem. Inspiraci hledal u zvířat, třeba u psa, který netrpí touhou po moci a nehoní se za majetkem tak, jak to dělá člověk.

Minimalismus, střídmost jako ctnost

Kynikům přitom nešlo o společenský převrat, ale osobní rozvoj každého jediného člověka, který by měl v životě dbát na takové ctnosti, jako je střídmost, v moderní mluvě minimalismus, anebo soběstačnost, která je i ve 21. století jedním z klíčových témat. Antisthenés a jeho následovníci nerozlišovali dobro a zlo. Kladli důraz na skutky člověka, které buď podporují ctnost, anebo naopak brání ctnosti dosáhnout.

Kynická filozofie dala základ dalším, zejména ovlivnila stoicismus, podobné rysy nacházíme i v poustevnictví a klášterním životě, který je také založený na střídmosti. Rétorika kynismu typická energičností, pohotovostí a příkladnými argumenty charakterizuje například i styl Cicera.

The philosophy of cynicism - William D. Desmond

Video: Kynismus (Cynicism), YouTube

Blíž k přírodě a skutečnému štěstí

Kynismus vyzdvihuje vnitřní štěstí člověka. Skutečné štěstí nezávisí na vnějších věcech, za kterými se člověk ve svých marných touhách honí. Nejde o materiální statky, luxusní život nebo politickou moc, nejde o náhodné či pomíjivé věci. Jde o ryzí podstatu člověka, vnitřní naplnění, spokojenost, které může dosáhnout každý, bez ohledu na bohatství, společenské postavení nebo životní styl. A když tohoto stavu vnitřního naplnění a spokojenosti dosáhne, už ho nemůže ztratit, na rozdíl od materiálních věcí, společenského postavení nebo politické moci. Proto se kynikové snaží od materiálna oprostit, to ostatně platí i pro současníky vyznávající minimalismus. Svůj život směřují blíž k přírodě, odpoutávají se od nastavené kultury a straní se zavedenému systému.

Nejvýrazněji kynismus prosazoval a realizoval Diogenes ze Sinopé. Na rozdíl od jiných filosofů opovrhoval každým systémem, včetně filosofického. Tvrdě se stavěl proti všem filosofiím a teoriím, prosazoval praktický život. Ostatně byl to Diagones ze Sinope, který dávno před tím, než svět uchvátil Exuperyho Malý princ prohlásil:

Jenom to, co vidíme, co cítíme a co vnímáme, má smysl.

Diogenes ze Sinopé žil svojí filosofií. Nestaral se o svoji slávu, následovníky či žáky, neměl potřebu své postoje a názory sepisovat, ale chtěl podle nich jednoduše žít. Byl kritikem Platóna, který se snažil postihnout realitu ve slovech, definicích a poučkách. Platón vyzdvihoval možnosti jazyka, Diogenes ze Sinopé možnosti jazyka zpochybňoval. Nejde o to, co říkáme, ale o to, co děláme. Můžeme filosofovat o životě, ale stále to bude jen filosofování, dokud tak nezačneme žít…

Tuhé mýdlo v kostce Tierra Verde

 

Diogenes ze Sinopé

Diogenes po sobě nezanechal žádné dílo. Zakládal si na mluvě a svém životě jako ztvárnění filosofie kynismu. Jeho svéhlavá rétorika, zvláštní styl života a demonstrativní činy se však zachovaly v mnoha (nepodložených) historkách. Například se traduje, že mu Alexandr Makedonský nabídl splnění jakéhokoliv přání. A Diogenes prohlásil: „Odstup mi ze Slunce.“ Jindy měl zase za bílého dne chodit po městě s lucernou a volat: „Hledám člověka.“

Diogenes: The Most Eccentric Philosopher

Video: Diagones ze Sinope (YouTube)

Tak jako kritizoval lidské pokrytectví, všechny lidské obyčeje, zvyky, touhy, třeba touhu po slávě, vyzdvihoval Diogones ze Sinope naopak zvířata, která jsou mírná a spokojená s málem. Jeho vzorem měl být pes, který, není otrokem svých ambicí, pýchy, zármutku, strachu nebo slasti, na rozdíl od člověka. Diogenes zavrhl majetek, aby poukázal na jeho pomíjivost. Údajně žil v sudu jako psí boudě a jedl z psí misky, než zjistil, že pes misku ani nepotřebuje. Moderní psychiatrie přitom paradoxně právě podle tohoto filosofa využívá pojem Diogenův syndrom, který označuje chorobné hromadění věcí.

 

  • Zamarovský, P.: Příběh antické filosofie. Praha: ČVUT, 2005. ISBN: 80-01-03354-6
  • Hadot, P.: Co je antická filosofie? Praha: Vyšehrad, 2017. ISBN: 978-80-7429-680-2
  • Suvák, V. (ed), kol.: Antisthenica Cynica Socratica. Oikoymenh, 2014. ISBN: 978-80-7298-194-6
  • Sasaki, F.: Sbohem, věci. Nový japonský minimalismus. Praha: Pragma, 2019. ISBN: 978-80-7617-200-5
  • Sanderson, A.: Minimalismus do kapsy: Zbavte život zbytečností. Praha: Portál, 2019. ISBN: 978-80-262-1528-8
  • Haunerová, K.: Méně mít, více žít: Najděte si vlastní cestu k minimalismu. Praha: Grada, 2019. ISBN: 978-80-271-2562-3
  • Jak žít minimalisticky: Recyklace, upcyklace, vědomá skromnost. Permakultura, 2019. ISBN: 978-80-906852-2-2

Antická filosofie, původně kynismus dnes jako minimalismus znovu ožívá. Na minimalismus narážíme téměř na každém kroku. Střídmost, skromnost, udržitelnost a jednoduchost v životě – to jsou základní parametry minimalismu i kynismu. Název kynismus přitom pochází od slova pes.

Křivánková, R.: Kynismus: Minimalismus ve starořeckém podání. ukocouradoma.cz [online]. U Kocoura doma, 30. ledna 2021 [cit. 2021-01-30]. Dostupné z: https://ukocouradoma.cz/kynismus-minimalismus/

Minimalismus

Minimalismus představuje vědomé vytváření prázdného prostoru, který je pro člověka zdrojem energie a psychické pohody. Zdůrazňuje význam úklidu a zbavení se všeho, co je nadbytečné. Naopak vyzdvihuje to, co je skutečně důležité. Hodnocení je na každém. Minimalismus není soutěž, ani nejde o minimalizaci všeho. Kvantita však ustupuje kvalitě.

ZDRAVÝ DOMOV · DOMÁCNOST BEZ CHEMIE · PRAKTICKÁ AROMATERAPIE · OBJEVUJTE!

Dárkový balíček Tierra Verde Relaxační

OBJEVUJTE!

Přes veškeré moderní technologie a nebývalý vědecký pokrok zůstává člověk stále součástí přírody. Ani za tisíce let se na tom nic nezměnilo. Příroda lidem stále nabízí lék na všechny možné neduhy. Umožňuje nám lidem načerpat zdraví a moudrost v nekonečné studnici, na dosah každému z nás. Příroda nám ukazuje směr, cestu k tělesné i psychické pohodě, vstříc klidu a spokojenosti, radosti, prožitkům smyslů i meditaci projasňující mysl. Inspirujte se přírodou, nechte se okouzlit její mocí, oddejte se vonným esencím. Spolehněte se na jemnost i sílu přírody. Objevujte její (ne)obyčejné dary.

5/5 - (8 votes)

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.