ZDRAVÉ BYDLENÍ

Zní to jako samozřejmost, ale není. I přesto, že zdravý životní styl patří k těm největším tématům současné společnosti, neřešíme souvislosti.

Hledáme zázračné elixíry, spoléháme na jiné, věříme odborníkům víc než vlastní intuici. Jen těžko si dokážeme přiznat, že zdraví máme ve svých rukou. Své zdraví si však z velké části opravdu ovlivňujeme sami, ano, svým životním stylem. Zdraví zrcadlí to, jak se chováme ke svému tělu a ke svému okolí. Zdraví je odrazem toho, jak žijeme a také kde.

 

Základem života je dech

Základním zdrojem energie pro lidské tělo je primárně kyslík. Tento prvek tvoří 90 % planety Země a dvě třetiny lidského těla. Bez kyslíku není život, lidský organismus bez něho nevydrží déle než několik minut.

Dýchání je nezbytnou podmínkou života, a přece mnoho z nás dýchá jenom mělce. Povrchním dýcháním neposkytujeme svému tělu dostatek kyslíku, nemůže tedy dostatečně fungovat. Dýcháme přirozeně a samovolně, a přeci se vyplatí své dýchání vědomě řídit. Cvičení dechu je nejenom prostředkem očisty organismu, ale také cestou k uvolnění a relaxaci. Vědomé hluboké dýchání přináší tolik potřebný kyslík. Lepší okysličení podporuje funkci všech orgánů a systémů lidského těla. Nejde jenom o to, jak dýcháme, ale také o to, co dýcháme.

Základem zdravého bydlení je čerstvý vzduch

Čísla hovoří jasně – své zdraví ohrožujeme s každým nádechem… Většinu dne totiž dýcháme vzduch plný škodlivin, bohužel. A rozhodně nejde jenom o vzduch venku. Naopak, nevětraný vzduch v interiérech ve znečištění dalece přesahuje vzduch venku. Přitom dle výzkumu INDOOR GENERATION trávíme až 90 % času uvnitř budov, asi 70 % času přímo doma.
Vliv okolního prostředí na naše fyzické zdraví i psychickou pohodu je nesporný. Nejde však jenom o to, jak to kolem nás vypadá. Jedním ze základních faktorů, které definují kvalitu interiéru a to, jak se v daném interiéru cítíme je vzduch. Ten vnímáme jinými smysly než jsou oči.

Jde o složení, čistotu vzduchu, ale také sílu a směr proudění vzduchu. Pocit čerstvosti vyvolává zejména tzv. ionizace, obsah záporných iontů ve vzduchu. K parametrům vzduchu patří i vzdušná vlhkost nebo teplota. Vzduch je také médium pro přenos tepla a chladu, ale také zvuku. Akustická pohoda je pro naše pocity z daného interiéru důležitější než vizuální obraz, ač si to neuvědomujeme. To podstatné není vidět.

Interiér

Co vše doma ohlídat, abychom se cítili dobře? 4 klíčové faktory kvality vnitřního prostředí

Prostor kolem nás bezpochyby ovlivňuje i naše vnitřní pochody. Interiér vnímáme všemi smysly. Ty ovlivňují i naše citové rozpoložení, náladu, psychický stav. A nejenom to. Nejde jenom o smysly. Definovat kvalitní vnitřní prostředí není možné, je to totiž individuální záležitost. Každému vyhovuje něco jiného, každý si své doma utváří podle svého. Někdy si však bohužel…

Les

Inspirováno přírodou: Energie a síla lesa. Jak si doma zařídit svěží vzduch?

Stres a únava na nás útočí ze všech stran. Vyvětrat, vyčistit vzduch a nabít ho novou energií je snadné. Pomůže aromaterapie a esenciální oleje. Inspirací nám může být síla lesa, les, který nabízí novou energii, povzbuzení, posílení i projasnění mysli.

 

Formaldehyd a další škodliviny kolem nás

Uvnitř budov se hromadí nečistoty a toxické látky, mohou mít podobu pevných částic a částeček, ale také těkavých prvků. Naše domácnosti i kanceláře zatěžuje zejména toxický a těkavý formaldehyd, který se uvolňuje dokonce z nábytku a textilií, podlahové dřevotřísky, izolačních materiálů, lepidel nebo nátěrových hmot. Naše zdraví ohrožuje také azbest, benzen, toluen, ftaláty a jiná změkčovadla, vedle nich i oxid uhličitý, oxid uhelnatý a další produkty spalování. To jsou chemické látky, kterými se sami dobrovolně obklopujeme. Pak tu jsou také mikroorganismy, bakterie, viry a plísně, které se v interiéru objevují zejména v důsledku nadbytečné vlhkosti, nezřídka související s nerozumným zateplováním, izolací a snahami o maximální ekonomické úspory.

K tomu všemu máme doma prachové částice, a s nimi i roztoče. Úklid mnohdy prach jen rozvíří, protože nevíme, jak správně uklízet. Úklid nás navíc nebaví, vnímáme ho jako strašáka, přestože může být způsobem očisty prostoru i sebe, skvělou metodou, jak se doma dobrat pohody. Té pohodě však nepřidá ani pyl jako produkt přírody, se kterým se doma musíme potýkat, ani pesticidy jako produkt novodobého zemědělství, avšak ani elektrosmog jako produkt moderního technologického vývoje. To vše definuje náš interiér.

Alergie a další potíže

Nezdravé vnitřní prostředí se odráží v celé řadě potíží, jako jsou bolesti hlavy, únava, nespavost, snížená koncentrace, nepozornost, pálení očí, slzení nebo naopak suché oči, také respirační choroby, astma či alergie. Již v osmdesátých letech tyto potíže Světová zdravotnická organizace definovala jako Syndrom nezdravých budov.

Ruku v ruce se znečištěním zaznamenáváme i nárůst alergií. Dle statistik Státního zdravotního ústavu postihuje alergie čtvrtinu české populace a její výskyt stále stoupá. V každé běžné domácnosti najdeme hned několik alergenů. Mezi ty nejčastější alergeny přitom nepatří jenom sezónní pyl. Jedním z hlavních alergenů je také všudypřítomný prach, resp. prachoví roztoči. Roztočům doma sami vytváříme optimální podmínky pro život a rozmnožování.

Sami sobě škodíme

Na kvalitu vzduchu vnitřního prostředí je vhodné myslet již při návrhu a plánování budov. V praxi se ukazuje, že vedle energetické účinnosti a ekonomické stránky je třeba také počítat s dopadem na zdraví těch, kdo danou budovu obývají. Vzduch však lze vylepšit i v budovách stávajících. Stačí se držet několika základních zásad. První zásadou je dostatečné a správné větrání. Větrání je naprostý základ zdravého bydlení, a přece většina z nás větrá málo anebo špatně.

Jak zlepšit vzduch v interiéru

Zdravý domov: 5 tipů jak zlepšit ovzduší v interiéru

Znečištěné ovzduší? Ano, vzduch ve městech není právě nejčistší. Vzduch uvnitř budov je však až několikrát horší než vzduch venku. V bytech i kancelářích zaznamenáme nejenom nedostatek tolik potřebného kyslíku, ale celý koktejl nebezpečných látek, který je také příčinou mnoha zdravotních potíží. Syndrom nemocných budov. To je fenomén moderní společnosti, který se bohužel negativně odráží…

Otevřené okno

Větrání není žádná věda, a přece to řada z nás neumí. Jak správně větrat?

V současnosti, v době plastových oken a izolačních přestaveb domů i bytů, je větrání ještě důležitější než dříve. Klasické větrání je stále tou hlavní cestou, jak zlepšit ovzduší v místnosti. Přivádí do místnosti kyslík a odvádí oxid uhličitý. Větrání je také nezbytné pro udržení přiměřené vlhkosti. S vyšší vlhkostí totiž dochází i k rozvoji plísní,…

Jak vyčistit vzduch kolem sebe? A jak ho znečistit?

Místo, abychom se snažili vzduch kolem sebe zlepšit, naopak svoje obydlí zamořujeme naprosto zbytečnou chemií, nejenom v podobě nekvalitního nábytku a vybavení s obsahem toxických látek, nejenom v podobě toxických stavebních materiálů, stavební chemie, lepidel, barev či nátěrových hmot. Jedním z těch největších zdrojů chemie v ovzduší jsou paradoxně chemické osvěžovače vzduchu.

Také klasické čistící a úklidové přípravky jsou plné chemie, kterou sami dobrovolně znečišťujeme vzduch kolem sebe. Úklid lze přitom pojmout šetrně, ekologicky a ekonomicky, bez chemie, přitom bude stejně efektivní jako ten klasický úklid založený na agresivních úklidových prostředcích.

Šetrný ekologický úklid klade důraz na mechanické působení, také teplotu a čas. To umožňuje minimalizaci používání chemie, chemických čisticích prostředků, dezinfekce či zmiňovaných osvěžovačů. Jde to!

Jak vytvořit doma příjemnou atmosféru?

Místo chemických osvěžovačů vzduchu můžeme využít stejně dobře přírodní esenciální oleje. Tyto čisté výtažky z různých částí rostlin nesou osvěžující, očistné a dezinfekční účinky a ještě mají i léčivé působení. Ne náhodou jsou základním stavebním kamenem aromaterapie, holistické disciplíny, která pomocí vonných esenciálních olejů zklidňuje i povzbuzuje. Nespočet esencí nabízí nespočet vůní a účinků. Vhodný esenciální olej nebo jejich kombinace doma vytvoří přesně takovou atmosféru, jaká je nám blízká a jakou potřebujeme pro svůj dobrý pocit.

Onu atmosféru spokojenosti a pohodlí zajistí i dokonalý úklid, ovšem bez chemie. Nepořádek kolem sebe se odráží i v nepořádku v myšlenkách a pocitech. Neškodí nám jen prach a další nečistoty! Stále platí okřídlená fráze, že čistota je půl zdraví, toho fyzického i toho psychického. Zdravý domov je domov čistý. K němu může pomoci i čistička vzduchu, ideálně čistička vzduchu s ionizátorem.

Jak si doma vyčistit vzduch?

Větrání je základ. Zlepšit vzduch v domácnosti může i kvalitní čistička vzduchu. Ta obsahuje hned několik filtrů, včetně HEPA filtru, díky kterým zachytí všechny možné typy škodlivin v ovzduší. Poradí si s prachem a prachovými roztoči, také škodlivými mikroorganismy, pylem i toxickými látkami.

Čističku vzduchu navíc může doplňovat ionizátor. Ten podporuje očistné mechanismy, ale také zvyšuje koncentraci záporných iontů ve vzduchu. Právě záporné ionty v ovzduší člověk vnímá jako pocit čerstvého vzduchu nebo lehkého dýchání. Kdo z nás by si doma tyto pocity nechtěl dopřát?

Přinášíme tipy na zdravé bydlení, inspiraci pro dům i zahradu, praktické návody a kouzla aromaterapie nebo články o bylinkování, to aby doma bylo jako doma. #zdravebydleni #kouzlaaromaterapie #aromaterapie #bylinkovani #bylinky

Autor: Radka Křivánková 2019/02/25