Vědci z liberecké univerzity objevili způsob, jak z přírody dostat pesticidy

Technická univerzita v Liberci o sobě dala vědět v době pandemie, když promptně představila unikátní nanoroušky. Dlouhodobě se však angažuje i v mnoha jiných oblastech, mj. je součástí mezinárodního projektu Lifepopwat, který usiluje o čištění skládkových vod kontaminovaných nebezpečnými pesticidy. Funguje jako kořenová čistička s mokřadem, filtrační nádrže obsahují i železo, rašelinu nebo biouhlí.

Jak vyčistit vodu?

Čištění skládkových vod je komplikované, na některých místech je přitom technicky nemožné postavit aktivní čistírnu vody. V Liberci navrhli technologii založenou na samovolných biologických chemických procesech. Taková unikátní čistička, jejíž součástí je také mokřadní systém, funguje téměř bezúdržbově a poradí si i s těmi nejnebezpečnějšími látkami.

Mokřady zvyšují biodiverzitu prostředí, čistička tak nenarušuje ráz krajiny, naopak ji prospívá. Další filtrační pole jsou ukryty pod úrovni terénu. K výhodám technologie patří i to, že se obejde bez budov a dalšího zařízení, které ještě prohlubují zátěž životního prostředí.

Řada sanačních metod využívá vysoké dávky chemikálií, zatímco tato metoda vedle uměle vytvořeného mokřadu využívá jen sérii filtračních a sorpčních polí se železem. Liberecká čistička našla využití i pro přírodní látky, jako je rašelina nebo biouhlí.

Video: mokřady v Česku (Youtube)

Toxický lom Hájek by již neměl být toxický

Již v lednu roku 2020 odstartoval projekt Wetland+, který má ověřit účinnost liberecké technologie na odstranění pesticidů z drenážních vod. Technická univerzita Liberec v praxi ověřuje svůj objev ve spolupráci odštěpným závodem Správa uranových ložisek státního podniku DIAMO, který je jedním z členů mezinárodního konsorcia pod vedením CxI, a to konkrétně na výsypce lomu Hájek na Karlovarsku.

Letos v areálu výsypky probíhají práce na ověření technologie, začínají se budovat filtrační pole na výtoku drenážních vod. Budou se rozkládat na celkové ploše 0,75 hektaru. Voda do filtrů poteče z výsypky samospádem. V první části filtračního pole dojde k sedimentaci kalů, v další pak voda putuje do nádrží s olovem. Blíže objasňuje Miroslav Černík, vedoucí realizačního týmu projektu Lilfepopwat z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci (CxI):

Při oxidaci železa, což je proces, který známe jako rezivění, se razantně redukují látky v jeho okolí a pesticidy nejsou výjimkou. Máme už bohaté zkušenosti s využíváním železa pro dekontaminaci znečištěných vod, ať už ve formě nanoželeza, nebo ve větších rozměrech. V tomto případě se ukázaly být nejvýhodnější železné špony, ze kterých vytvoříme několikastupňovou průtokovou bariéru.

Profesor Černík, TUL Liberec

Z nádrží se železem voda protéká do nádrží s rašelinou, zde dochází k biologickému odbourávání toxických látek. Finální fází je pak čištění pomocí kořenové čističky v podobě mokřadu. Orobinec a další traviny a dřeviny přirozeně vodu dočistí, aby mohla odtéct do přilehlého potoka.

Poradíme si konečně s pesticidy v přírodě?

Multikomponentní čistící systém se již osvědčil na menším filtračním poli s mokřadem v rámci předchozího pilotního pokusu. I ten přispěl k tomu, že realizaci čištění vody v lomu hájek ve výši asi 18 milionů korun financovala i EU v rámci programu LIFE. Výsledky tohoto projektu, na který dohlíží také Česká inspekce životního prostředí, mohou posloužit při čištění starých deponií pesticidů, kterých bohužel jenom v Evropě najdeme asi čtyři desítky. Spolu s těmi menšími je v nich dle odhadů uloženo kolem 250.000 tun nebezpečného lindanu a dalších pesticidních látek. Představují ekologickou zátěž, které bychom se snad díky unikátní technologii Wetland+ konečně mohli zbavit.

Čištění vody a TUL

Technická univerzita Liberec se na čištění vody zaměřuje dlouhodobě, mj. ve spolupráci s firmami Diamo, MemBrain nebo BMTO. Využívá přitom přirozené procesy v přírodě, spojuje biologické a chemické postupy. Její unikátní systém dokáže odbourat i pesticidy a další velmi nebezpečné látky, které se jinak likvidují jen velmi těžko.

Jak zlepšit vzduch v interiéru

Zdravý domov: 5 tipů jak zlepšit ovzduší v interiéru

Znečištěné ovzduší? Ano, vzduch ve městech není právě nejčistší. Vzduch uvnitř budov je však až…

Energizující atmosféra borovice. Naplňte vzduch svěžestí lesa!

Čistý vzduch je klíčovou podmínkou života. Bohužel, aniž bychom si to uvědomovali, většina z nás…

Literatura

  • Kocourek, J.; Podhorský, M.: Česko krásné, Česko mé. Praha: Freytag & Berndt, 2012. ISBN: 978-80-7445-098-3
  • Návštěvnost turistických cílů 2019. Praha: CzechTourism, 2020.

Internetové zdroje

/1/ Pirkl, R.: Tisková zpráva. Unikátní technologii na odstranění pesticidů z drenážních vod ověří Technická univerzita v Liberci ve spolupráci se státním podnikem DIAMO na výsypce lomu Hájek na Karlovarsku. TUL.cz [online]. Liberec: TUL, 8. července 2020 [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: https://www.tul.cz/verejnost-a-media/tiskove-zpravy/143/detail

/2/ Sedláčková, I., Krásná, N.: Podzemní vody z výsypky bývalého lomu Hájek na Karlovarsku vyčistí unikátní systém. Rozhlas.cz [online]. Karlovy Vary: Český rozhlas Karlovy Vary, 9. červenec 2020 [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: https://vary.rozhlas.cz/podzemni-vody-z-vysypky-byvaleho-lomu-hajek-na-karlovarsku-vycisti-unikatni-8246985

/3/ Kočárková, J: Využít přirozené biologické procesy při čištění vod kontaminovaných nebezpečnými pesticidy si klade mezinárodní projekt Lifepopwat. Technický týdeník.cz [online]. Praha: Business Media CZ s.r.o., 14. květen 2019 [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: https://www.technickytydenik.cz/rubriky/veda-vyzkum-inovace/vedci-chteji-vyuzit-prirozene-biologicke-procesy-pri-cisteni-vod-od-pesticidu_47147.html

/4/ TU Liberec ověří za 18 milionů technologii Wetland. VodaDnes.cz [online]. VodaDnes.cz, 11. července 2020 [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: https://www.vodadnes.cz/2020/07/13/tu-liberec-overi-za-18-milionu-technologii-wetland/

/5/ Jak čistit skládkové vody plné pesticidů? Liberecká univerzita to umí. Liberecká Drbna.cz [online]. TRIMA NEWS České Budějovice, 4. února 2019 [cit. 2020-07-21]. Dostupné z: https://liberecka.drbna.cz/z-kraje/liberecko/17633-jak-cistit-skladkove-vody-plne-pesticidu-liberecka-univerzita-to-umi.html

Vědci z liberecké univerzity objevili způsob, jak z přírody dostat pesticidy

Technická univerzita v Liberci je součástí mezinárodního projektu Lifepopwat, který usiluje o čištění skládkových vod kontaminovaných pesticidy. Její systém funguje jako kořenová čistička s mokřadem, filtrační nádrže obsahují i železo, rašelinu nebo biouhlí.

Redakce U KOCOURA DOMA

Vyznáváme šťastné doma, přinášíme tipy na vrnivou spokojenost a harmonii. Hledáme inspiraci pro útulné bydlení, kde mají své místo domácí mazlíčci nebo pokojové rostliny. Jsme milovníci zvířat a přírody. Více…

Hvězdičkujeme...

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *