Bělověžský národní park, který obývá zubr, dnes slaví narozeniny. Má 90 let

11. srpna 1932 vznikl na obou stranách hranice Polska a Běloruska mezi řekami arewka a Hwoźna Bělověžský národní park. Dostal jméno od malé pohraniční obce Vělověž, kde také sídlí správa polské části Bělověžského národního parku. Bělověžský prales představuje největší komplex přirozených listnatých a smíšených lesů v Evropě. Je reálnou ukázkou toho, jak mírné pásmo Evropy …

Bělověžský národní park, který obývá zubr, dnes slaví narozeniny. Má 90 let Pokračovat ve čtení »