Kynismus: Minimalismus ve starořeckém podání

Pozoruhodná filosofická škola antického Řecka je dnes polozapomenutá, přesto na její principy v současné společnosti narážíme téměř na každém kroku. Tuto filosofii totiž svým pojetím notně připomíná moderní pojem minimalismus. Střídmost, skromnost a jednoduchost v životě – to jsou základní parametry minimalismu i kynismu.