Svatojakubská poutní cesta přitahuje moderní poutníky skoro stejně jako pradávné

Pouť do Jeruzaléma, do Říma, nebo dokonce až na samý konec světa byla ve středověku povinností každého křesťana. Právě Santiago de Compostela ve španělské Valencii, kterému papež Alexandr II. udělil titul Svaté město (stejně jako má Jeruzalém nebo Řím), pomyslný konec světa na pobřeží Atlantského oceánu a místo hrobu apoštola Jakuba Většího, se stalo nejvýznamnějším …

Svatojakubská poutní cesta přitahuje moderní poutníky skoro stejně jako pradávné Pokračovat ve čtení »