Rok 2023 v Zoo Zlín: Druhý nejúspěšnější rok v historii

V roce 2023 vyrazilo do Zoo Zlín přes 700 tisíc návštěvníků. Druhá nejoblíbenější česká zahrada a turistická jednička Zlínského kraje zažila druhou nejlepší sezónu v dosavadní historii. Těší se z přízně návštěvníků, ale i početných odchovů. Celkem se tady v roce 2023 narodilo 339 mláďat.

Mimořádná soběstačnost

Vysoká návštěvnost, konkrétně 770 663 návštěvníků v roce 2023, má podíl na ekonomické prosperitě a soběstačnosti zoo, která podle metodiky Unie českých a slovenských zoo dosáhla v roce 2023 fantastických 91 procent. Jedná se o rekordní výši nejen v historii Zoo Zlín, ale také ve srovnání se všemi ostatními českými i slovenským zahradami, uvedl ředitel zlínské zoo Roman Horský.

Ředitel při bilancování roku 2023 poděkoval městu Zlín jako svému zřizovateli. Poděkování samozřejmě patřilo i příznivcům a návštěvníkům.

„Nesmírně nás tento dlouhodobý zájem návštěvníků těší. Je to pro nás odměna za ty roky, kdy postupně budujeme areál odlišný od tradičního pojetí zoologické zahrady. Vážíme si každého člověka, který projde branou zahrady. A snažíme se, aby měl důvod se vracet. Opětovné překročení hranice sedmi set tisíc návštěvníků potvrzuje, že zoo rozvíjíme správným směrem. Děkujeme návštěvníkům za tak výjimečnou přízeň. Rád bych poděkoval také zřizovateli zoo, městu Zlín, za dlouholetou podporu našich investičních projektů, díky kterým můžeme zoo neustále rozvíjet. Moje poděkování za pomoc patří i Zlínskému kraji, našim sponzorům a všem, kteří Zoo Zlín mají rádi a kteří jí fandí.“

Jediná zoo na světě

Zoo Zlín je výjimečná v mnoha směrech, zcela unikátní na celém světě je v odchovech dvojzoborožce indického. Je jedinou zahradou na světě, která dvojzoborožce indické v posledních letech opakovaně odchovává.

S chovem dvojzoborožce indického (Buceros bicornis) začala zoologická zahrada v roce 2010, postupně se ve Zlíně povedlo sestavit kompatibilní pár a nakonec i prostřednictvím částečného odchovu v lidské péči odchovat z ptáčete, které po narození váží asi 50 gramů, statného ptačího jedince, největšího zástupce čeledi zoborožcovitých s masivní žlutočernou helmicí a obrovským zobákem.

Na celém světě přitom chová dvojzoborožce indické pouze 53 zoologických institucí, populace celkem čítá 193 jedinců. Přes svůj název má dvojzoborožec domov nejenom v pralesech Indie, ale také v Číně a jihovýchodní Asii, na Sumatře, Indonésii a na Malajském poloostrově.

Dvojzoborožec indický, mládě (Buceros bicornis)
Foto: Dvojzoborožec indický, mládě (Buceros bicornis), zdroj: Zoo Zlín

Nejsou to jenom dvojzoborožci

Po 34 letech se v Zoo Zlín dočkali také mláděte tapíra jihoamerického, znovu úspěšně odchovali mořské rejnoky siby ománské, stejně jako dvě mláďata marabu menšího, také mláďata ary hyacintové nebo gaura indického, největšího tura na světě.

K novým přírůstkům patří i černý panter, resp. jaguár americký Akabo. Ve Zlíně se zabydlel i samec slona afrického (Loxodonta africana) nebo raritní hyenky hřívnaté neboli hyeny cibetkové (Proteles cristata), nejmenší ze všech hyen.

Novinky v Zoo Zlín

V roce 2023 otevřeli v Zoo Zlín asijskou Keralu a africkou Gora Ark, nejdelší voliéru pro supy v České republice. Ve voliéře našlo nový domov 5 druhou afrických supů, konkrétně sup bělohlavý, supi Rüppellovi, chocholatí, mrchožraví a kapucíni. Kromě supů je možné ve voliéře vidět také hadilovy písaře, zoborožce hrubozobé a různé druhy turak.

Návštěvníci mají poprvé možnost vidět všechny druhy afrických supů, které Zoo Zlín chová, pohromadě v jednom prostoru, přiblížil při slavnostním otevření voliéry Gora Ark ředitel zoo Roman Horský a dodal:

„Vlastně poprvé můžete všechny druhy afrických supů, které chováme, vidět takto pospolu v jednom prostoru. Voliéra je dlouhá 80 m, v žádné české zoologické zahradě podobnou neobjevíte. A právě prostor je obrovským benefitem této voliéry, umožní totiž těmto dravcům létat. Celé zařízení jsme také koncipovali pro chov a rozmnožování supů, doufáme, že připravené hnízdní niky s vyhříváním budou supům vyhovovat. Mimořádné zážitky nabídne i krmení supů. To bude probíhat naprosto stejně, jako ve volné přírodě.“

V Zoo Zlín však přišli v roce 2023 také s projektem zaměřeným na lvi. S názvem Dejme lvům novou šanci nabídli lidem možnost zapojit se do výstavby prvního záchranného centra pro zabavené lvy v České republice. Vskutku vydařený rok má pokračovat i v roce 2024, kdy se ve Zlíně pustí do výstavby onoho  záchranného centra pro lvy. V plánu je také další etapa Karibuni nebo oprava původní ubikace gibonů a tapírů v asijské oblasti zoo. Začít by měly práce na projektu výstavby expozice pro levharty obláčkové, která má vzniknout poblíž vloni otevřené Keraly.

Ve Zlíně v roce 2024 pokračují i v tématu udržitelnosti, která dostane podobu projektu folovoltaické elektrárny. Ta pokryje podstatnou část spotřeby elektrické energie zoo.

5/5 - (1 vote)

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *