Dobré zprávy z rezervace Milovice: nově tam hnízdí vlha pestrá, papoušek severu

Rezervace Milovice, která je domovem divokých koní, zubrů a praturů, představuje unikátní přírodní ekosystém. Zdejší krajina se vrací zpět v čase do doby pravěkých lovců a prvních zemědělců, dává prostor pro život celé paletě živočišných a rostlinných druhů včetně těch nejvzácnějších. Nově se tu usídlila také vlha pestrá, klenot přírody.

Na území přírodní památky Mladá, bývalého vojenského prostoru Milovice na Nymbursku žije díky velkým kopytníkům jako ekosystémovým inženýrům mnoho vzácných a chráněných druhů, výjimečná je zejména v rozmanitosti bezobratlých živočichů. Právě množství hmyzu sem dle ornitologů přilákalo nové ptačí obyvatele.

Papoušek severu – Vlhy a hmyz – Národní přírodní památka

Papoušek severu v Česku

Vlha pestrá, lat. Merops apiaster patří k těm nejatraktivnějším druhům ptáků v České republice. Svým pestrým zbarvením připomíná papouška, také se jí říká papoušek severu. Do nedávna však vlha hnízdila zejména na jižní Moravě, ostatně je to také teplomilný ptačí druh. Až v posledních letech se začala šířit po celém Česku. Dle Miloslava Jirků z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích je to i v důsledku oteplování a klimatických změn.

Vlha pestrá byla v milovické rezervaci poprvé pozorována v roce 2017, až v roce 2020 ornitologové zaznamenali tolik vlh, že usuzují na hnízdění. Dokonce hovoří o explozi pozorování v hnízdním období. Vlhy tak rozšiřují počet chráněných druhů, které se v rezervaci Milovice vyskytují. Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina poukázal na to, že zdejší pastviny díky velkým kopytníkům lákají vlhy pestré na bohatou potravní nabídku.

The Life of a Bee Eater | Real Angry Birds

Video: Vlha pestrá, YouTube

Vlhy a hmyz

Vlhy se živí hmyzem, který chytají za letu. Dvě stě hektarů rozkvetlých luk, které pastva velkých kopytníků obnovila, zvyšují jak druhovou pestrost, tak celkové množství hmyzu, který jinak z přírody mizí. Podobně to platí pro druhy ptáků, které se na hmyzí potravu zaměřují.

Martin Šálek z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd k tomu dodává, že pastvou obnovené květnaté trávníky v Milovicích obývá blanokřídlý hmyz jako vosy, sršně, čmeláci, včely, který tvoří téměř polovinu jídelníčku vlh. To platí i pro vážky, které osídlily zdejší tůně. Velcí kopytníci navíc ve svazích kopyty a rohy strhávají drny. Vytvářejí tak holé břehy, kde vlhy pestré s oblibou hnízdí. V kolmých svazích bez vegetace si vyhrabávají hnízdní nory.

Národní přírodní památka

Rezervace divokých koní, zubrů a praturů se letos stala součástí nově vyhlášené Národní přírodní památky Mladá. Národní přírodní památka má  národní nebo mezinárodní ekologický, vědecký, potažmo estetický význam. Památka Mladá na území bývalého vojenského areálu Milovice byla zřízena k ochraně cenných lučních a lesních ekosystémů a biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, jako je například hořec křížatý, listonoh letní, žábronožka letní nebo modrásek hořcový  Rebelův.

Přírodní památka je nyní pod ochranou Agentury ochrany přírody a krajiny, stejně jako další, které se dají najít po celém Česku, např.vodní, luční, rašelinná a lesní společenstva Blanice v Jihočeském kraji, Bezkovské dolomitové jeskyně v Libereckém kraji, skalní step Cikánka v Praze, Stránská skála v Brně nebo stepní porosty Dunajovické kopce v Jihomoravském kraji, také bukojedlý prales Hojná voda v Jihočeském kraji, Hrdibořické rybníky nebo Jeskyně Na Pomezí v Olomouckém kraji, Jánský vrch, Kamenná slunce nebo Pravčická brána v Ústeckém kraji, písečná duna Semínský přesyp v Pardubickém kraji, Skalky skřítků v Karlovarském kraji aj.

Literatura

  • Ume, R.: Ptáci Evropy. Praha: Universum, 2016. ISBN: 978-80-242-5539-2
  • Černý, W., Drchal, K.: Ptáci. Praha: Aventinum. ISBN: 80-7157-258-3
  • Kocourek, J.; Podhorský, M.: Česko krásné, Česko mé. Praha: Freytag & Berndt, 2012. ISBN: 978-80-7445-098-3
  • Krejčí, P.: Krajinou domova. Praha: Edice České televize, 2018. ISBN: 978-80-7404-312-3

Internetové zdroje

/1/ „Papoušci severu“ osidlují rezervaci. Vlha pestrá je novým společníkem divokých koní. Česká-krajina.cz [online]. Kutná Hora: Česká krajina, 15. září 2020 [cit. 2020-09-19]. Dostupné z: https://www.ceska-krajina.cz/2701/papousci-severu-osidluji-rezervaci-vlha-pestra-je-novym-spolecnikem-divokych-koni/

/2/ V Milovické rezervaci se usídlil další chráněný druh. ČeskéNoviny.cz [online]. Praha: ČTK, 15. září 2020 [cit. 2020-09-19]. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-milovicke-rezervaci-se-usidlil-dalsi-chraneny-druh/1933057

/3/ Seznam národních přírodních památek v Česku na wikipedii. [online]. Wikipedia.org, 2020 [cit. 2020-09-19]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_n%C3%A1rodn%C3%ADch_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_%C4%8Cesku

Dobré zprávy z rezervace Milovice: nově tam létá vlha pestrá, papoušek severu

Rezervace Milovice, která je domovem divokých koní, zubrů a praturů, představuje unikátní přírodní ekosystém. Nově se tu usídlila také vlha pestrá, papoušek severu, klenot přírody. Je to atraktivní teplomilný pták, který se živí zejména blanokřídlým hmyzem.

Redakce U KOCOURA DOMA

Vyznáváme šťastné doma, přinášíme tipy na vrnivou spokojenost a harmonii. Hledáme inspiraci pro útulné bydlení, kde mají své místo domácí mazlíčci nebo pokojové rostliny. Jsme milovníci zvířat a přírody. Více…

Jak zlepšit vzduch v interiéru

Zdravý domov: 5 tipů jak zlepšit ovzduší v interiéru

Znečištěné ovzduší? Ano, vzduch ve městech není právě nejčistší. Vzduch uvnitř budov je však až…

Minimalismus

Minimalismus v praxi. Užitečné tipy & triky

Minimalismus vzbuzuje zájem, oprávněně. V jednoduchosti je krása. Hromadění věcí je přitom v moderní době…

5/5 - (2 votes)

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.