Noc kostelů: Letos zve k návštěvě přes 1200 svatostánků. Stěžejním tématem je ekologie

Pátek 28. května 2021 se koná tradiční akce Nos kostelů. Již třináctý ročník se uskuteční i přes složité organizační přípravy, které se musely přizpůsobovat aktuálním pandemickým opatřením. Povedlo se! I přes pandemii se do tradiční akce Noc kostelů zapojuje přes 1220 svatostánků, chrámů, kaplí a věží. Pro návštěvníky se otevírají jindy nedostupné památky, rozhodně nedostupné v tuto denní, resp. noční dobu.

Úvodní foto: Litomyšl, Pixabay.com

Co čeká návštěvníky o Noci kostelů?

Noc kostelů zpřístupňuje i tajemná zákoutí svatostánků, jako jsou sakristie, zvonice nebo krypty, láká také na noční klášterní zahrady. Návštěvníci tuto noc mohou prohlédnout kostely také z výšky jejich věží, uslyší ukázky zvonění nebo si třeba sami zkusí zahrát na varhany. Akci na mnoha místech neprovází jen modlitby anebo duchovní meditace, ale také hudba.

Noc kostelů 2021 – videospot

Video: Noc kostelů na YouTube

Noční otevření kostelů je často spojeno i s doprovodným kulturním programem. Prohlídky tak mohou provázet i hudební koncerty, výstavy, divadelní představení, workshopy nebo různé přednášky. Letošní programy se nesou v duchu ekologie.

Z mnoha a mnoha možností je s tématem ekologie a přírody spojen třeba program v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, mariánské barokní perle v srdci Čech na Svaté hoře. Svatá Hora představuje po celá staletí poutní místo, které leží u královského horního města Příbrami, na úpatí Brd asi 60 km jihozápadně od Prahy. Na Noc kostelů tam připravili open air program s komentářem P. Davida Horáčka, CSsR Příroda jako chrám. Program začíná v 19:30 u Mariánského sloupu a pojímá témata: Kříže a křížky; Stromy, Stvoření.

Svatá Hora Příbram

Video: Svatá Hora u Příbram, YouTube

Na stromy, konkrétně les a lesní zvířata odkazuje také letošní moto, které organizátoři vybrali ze Žalmu 104, stejně jako to pro minulý rok. Žalm 104 je celý oslavou stvoření, tentokrát jde o citaci verše 20.

Motto Noci kostelů 2021

Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří. Žalm 104, 20

Žalm 104 má celkem 35 veršů, je chválou Boha za to, jaký stvořil svět. Žádný jiný žalm nejmenuje tolik zvířat a nevěnuje tolik prostoru přírodě. Žalm sleduje první kapitolu Bible, která pojednává o stvoření světa v sedmi dnech. Nejprve přišlo světlo, až poté se rozdělí voda a souš, která se zazelená rostlinami a stromy. Až po nich se na obloze objevuje Slunce a Měsíc, poté přicházejí na Zemi zvířata. A až nakonec člověk…

Žalm 104

  • 19 Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit.
  • 20 Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří;
  • 21 lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se dožadují stravy.
  • 22 Slunce vychází a stahují se, v doupatech se ukládají k odpočinku.
  • 23 Člověk vyjde za svou prací a koná službu až do večera.
  • 24 Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi učinil moudře; země je plná tvých tvorů.

Pozn.: Český ekumenický překlad

Výklad veršů

Autor první knihy Bible (Genesis) sestavil text snad na základě ústní tradice. Popisuje stvoření nikoli jako historik či fyzik. Ale jako teolog vysvětluje, jaký mají význam ve vztahu k Bohu. Bůh podle něj tvoří Slunce a Měsíc později než Zemi. Nebeská tělesa totiž určují čas a to je jejich úloha. Přestože některé kultury vnímají Slunce, Měsíc a planety jako božstva, tady jsou považovány za stvoření s božským původem jako všechno kolem nás. Že nejde o božstva ostatně potvrzuje fyzika a astronomie.

Noc byla historicky pro člověka časem bez světla. I oheň byl vzácným. Tma znamenala velké nebezpečí. Potkat v noci šelmy, lvi nebo vlky bylo ohrožením samotného života. Tma tak může být vnímána jako ohrožení, dokonce jako vláda zla, ale žalm na ni pohlíží jinak. I tma a vše, co se v ní odehrává, neuniká Boží moci. Nic se neděje bez jeho dopuštění.

Zdroj: Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska Praha, Nockostelů.cz

Internetové zdroje

/1/ Noc kostelů, oficiální webové stránky [online]. Nockostelů.cz, 2021 [cit. 2021-05-28]. Dostupné z: https://www.nockostelu.cz/

/2/ Němeček, M.: Význam motta Noci kostelů 2021. Nockostelů.cz [online]. Nockostelů.cz, 2021 [cit. 2021-05-28]. Dostupné z: https://www.nockostelu.cz/aktuality/884

/3/ Noc kostelů otevře chrámy, kaple i věže. Téma letošního ročníku je ekologie. iDnes.cz [online]. Praha: MAFRA, 28. května 2021 [cit. 2021-05-28]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/noc-kostelu-kostely-kaple-modlitebny-chramy-veze-ekologie.A210528_161713_domaci_ajez

…a vlastní poznatky a zkušenosti.

Noc kostelů: Letos zve k návštěvě přes 1200 svatostánků. Stěžejním tématem je ekologie

Pátek 28. května 2021 se koná tradiční akce Nos kostelů. I přes pandemii se do tradiční akce Noc kostelů zapojuje přes 1220 svatostánků, chrámů, kaplí a věží. Pro návštěvníky se otevírají jindy nedostupné památky, rozhodně nedostupné v tuto denní, resp. noční dobu.

Redakce U KOCOURA DOMA

Vyznáváme šťastné doma, přinášíme tipy na vrnivou spokojenost a harmonii. Hledáme inspiraci pro útulné bydlení, kde mají své místo domácí mazlíčci nebo pokojové rostliny. Jsme milovníci zvířat a přírody. Více…

Hvězdičkujeme...

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *