Meteorologové varují před bouřkami. Na riziko bouřek upozorňuje i OSN, ovšem těch písečných

Česko zažívá tropické léto. Teploty, které trhají rekordy, provází i riziko bouřek. Zatímco sobota 15. července se stala nejteplejším dnem v roce, v pondělí 17. července vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) výstrahu před bouřkami. Výstraha současně snižuje riziko vzniku a šíření požárů, které bylo o víkendu kritické. Aktuálně se v Česku jako největší nebezpečí jeví lijáky s kroupami a silný vítr. Z globálního hlediska však člověka sužují i písečné a prachové bouře.

Tuny pevných částic poháněné silou větru

Silné písečné a prachové bouře (SDS), které jsou kvůli změnám klimatu a nevhodným zemědělským postupům, stále častější, jsou definovány jako bouře způsobené intenzivními větry nad oblastmi vyprahlé půdy, které zachycují velké množství zemního materiálu v atmosféře.

K písečným a prachovým bouřím dochází, když silné větry zvednou do atmosféry velké množství písku a prachu ze suchých a vyprahlých půd. Často přenášejí tyto částice na velké vzdálenosti, někdy stovky nebo dokonce tisíce kilometrů. Následky těchto bouří jsou rozsáhlé a často ničivé. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že každý rok zemře 7 milionů lidí na špatnou kvalitu ovzduší, která je alespoň částečně připisována prachu.

… popisuje nebezpečí SDS přímo OSN.

Podle koalice OSN pro boj proti desertifikaci se do atmosféry každý rok dostanou přibližně dvě tuny písku a prachu. Tyto částice unášené větrem mohou cestovat tak daleko, že se někdy dostanou až do Česka. SDS ohrožuje životní prostředí, zemědělství, lidské zdraví a dopravní infrastrukturu, což může zkomplikovat úsilí o dosažení mezinárodně dohodnutých cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs), zejména v Africe a na Středním východě, kde je dezertifikace nejčastější.

Vysoké množství pevných částic v atmosféře může také způsobit srdeční poruchy, podráždění očí a kůže a snadnější šíření respiračních onemocnění, jako je meningitida. Dopady strategie udržitelného rozvoje na zemědělství dále ohrožují zabezpečení potravin v populacích, které se již potýkají s rozsáhlou desertifikací a suchem.

Písek a prach v atmosféře jako globální hrozba

Problémy související se změnou klimatu zvýšily frekvenci a intenzitu SDS. V některých regionech se ve skutečnosti počet částic písku a prachu v atmosféře mezi lety 1900 a 2000 zdvojnásobil . Tento trend pokračoval, protože se klimatická změna způsobená člověkem stále zhoršuje.

Rostoucí obavy vedly Valné shromáždění OSN k vyhlášení 12. července 2023 vůbec prvním Mezinárodním dnem boje s písečnými a prachovými bouřemi (přitom na 17. června již dříve vyhlásila Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští). Prostřednictvím vzdělávacích a osvětových kampaní se OSN na Mezinárodní den boje s písečnými a prachovými bouřemi snaží podporovat udržitelné zemědělské strategie a strategie hospodaření s půdou, zvyšovat bezpečnost potravin a pomáhat v boji proti změně klimatu.

Hvězdičkujeme...

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *