8. červen: Světový den oceánů

Světový den oceánů, který byl vyhlášen v roce 1992 na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru připomíná nenahraditelný význam a životodárnou úlohu oceánů a moří. Připadá příhodně na 8. červen, kdy má svátek Medard.

Oceány ovlivňují celou naši planetu. Život na planetě, také stabilní klima, lidská prosperita a zdraví záleží právě na zdravém oceánu. Přesto v současnosti oceány trpí znečištěním a zásahy člověka.