24. červen: Svátek Jana Křtitele

Svátek Jana Křtitele vychází z oslav letního slunovratu, ovšem má pevný termín 24. června, několik dnů po termínu letního slunovratu. Svatojánské svátky spojují křesťanskou tradici a rituály pohanských kultur. Ke svátku se váže mnoho lidových zvyků a rituály spojené s vodou a ohněm. Oslavuje se také příroda, zeleň, byliny, konkrétně svatojánské byliny.

Přestože lidové zvyky a rituály mísí prvky různých kultur, je Svátek Jana Křtitele naplněný také bohatou křesťanskou symbolikou. Jan Křtitel je kromě Panny Marie jediný světec, jehož narození se v liturgii slaví.

Úvodní foto: Pixabay.com

Svatojánská postýlka

Svátek Jana Křtitele se připomíná již od 5. století. Jan Křtitel se narodil přesně půl roku před Kristem. Svátek Jana Křtitele má termín přesně 6 měsíců před Vánocemi, dříve se také považoval za „druhé Vánoce.“

Tak jako o Vánocích děti čekají Ježíška, čekaly dříve svatého Jana Křtitele. Pod stolem pro něho chystaly postýlku, stlaly ji mateřídouškou a jinými bylinami, povlékaly do bílého povlečení. Na postýlku pokládaly svaté obrázky, obrázek Svatého Jana Křtitele nemohl chybět. Děti věřily, že svatý Jan si v této postýlce o svatojánské noci odpočine. Ráno také našly postýlku pomačkanou a pod obrázky peníz, odměnu svatého Jana za nocleh. Podobně jako vánoční dárky i pomačkání postýlky a peníz tehdy za Jana pro děti chystali rodiče.

Kdo byl Jan Křtitel?

Jan Křtitel byl prorok. Ježíš ho považoval za největšího ze všech proroků. Podle Nového zákona se narodil sestřenici Panny Marie Alžbětě a knězi Zachariášovi. Narození syna rodičům zvěstoval anděl. I Jan se stal poslem zpráv o Božím království, kterým měl připravit lid na příchod Mesiáše. Sám se považoval za „hlas volajícího na poušti.“

Část života prožil jako poustevník, živil se medem divokých včel, kořínky rostlin a kobylkami. Hlásal význam očištění se od hříchů. Jeho očista využívala element vody. Prováděl ji rituálně omýváním v řece Jordán. Tam také pokřtil Ježíše Krista.

V jednom ze svých kázání se Jan Křtitel dotkl Herodias, manželky krále Galileje Héroda Antipu. Ten totiž kvůli nové ženě zapudil svoji manželku Phasaelis, navíc se oženil s ženou svého bratra. Herodias měla téměř dospělou dceru Salomé. Přestože Hérodes drzého proroka jenom uvěznil a údajně mu projevoval i sympatie, Herodias se postarala o jeho zkázu prostřednictvím své dcery. Právě Salome krále svým tancem okouzlila natolik, že jí slíbil splnit jakékoliv přání. Salome si pod vlivem své matky přála hlavu Jana Křtitele. A tak byl kvůli ženské intrice Jan Křtitel sťat.

Patron sedláků, vinařů nebo domácích zvířat

Dodnes je Jan Křtitel patronem křtu, ale také řeholního života, karmelitánů a maltézských rytířů, také sedláků, zedníků, tesařů a hudebníků. Za svého patrona ho považují i vinaři, Jan Křtitel je také ochráncem vinné révy, ovcí a dalších domácích zvířat. Má chránit stavení před krupobitím, člověka před závratím, bolestem hlavy a strachu.

Ochrana a požehnání Jana Křtitele

Jan Křtitel je patronem Burgundska, Provence, Malty a Florencie. V Česku je v počtu zasvěcených míst příslušejících světcům na šestém místě. Svatému Janu Křtiteli jsou v Česku zasvěceny téměř tři stovky kostelů a kaplí. Nejpamátnějším místem spojeným s Janem Křtitelem je Svatý Jan pod Skálou, původní benediktinský klášter a stejnojmenná obec. Pojí se s působením nejstaršího českého poustevníka Ivana. Tomu se měl svatý Jan zjevit a darovat mu kříž jako ochranu proti zlým duchům. To také připomíná obraz barokního malíře Jana Jiřího Heintsche pro tamní svatojánský kostel.

Poustevník Ivan měl obývat Jeskyni, která byla v 17. století upravena jako sakrální prostor a propojena s místním kostelem. Vzniklo tak zajímavý propojení kostela, kláštera a kaple vytesané ve skále. Součástí tohoto místa je také svatoivanská studánka s pramenem, který má mít léčivé účinky.

Jméno svatého Jana náleží i k pražským památkám. Na Malé Straně v Říční ulici stojí kostel svatého Jana Křtitele na prádle ve stylu burgundské gotiky. Na konci 18. století byl totiž s reformami císaře Josefa II. přeměněn na prádelnu. Přímo na Karlově mostě má Jan Křtitel svoji sochu. Pochází z poloviny 19. století a jejím autorem je sochař Josef Max. Svatý Jan Křtitel na Karlově mostě v jedné ruce drží kříž a druhou žehná kolemjdoucím.

Literatura

  • Pitrová, P.: Český rok: Lidové tradice a zvyky. Praha: Fragment, 2016. ISBN: 978-80-253-2709-8
  • Langhammerová, J.: České tradice v proměnách času: kroje-zvyky-umění. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN: 978-80-7422-500-0
  • Krolmus, V.: Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy. Praha: Plot, 2013. ISBN: 978-80-7428-200-3
  • Večerková, E.: Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2015. ISBN: 978-80-7429-627-7

Internetové zdroje: 

/1/ Zelnithiusová, Lenka: 1. máj, lásky čas: Tradice, polibky a romantika na každém kroku. ŽENY iPrima.cz [online]. Praha: FTV Prima, 30. dubna 2020 [cit. 2020-05-24]. Dostupné z: https://zeny.iprima.cz/maj-lasky-cas/1-maj-lasky-cas-tradice-polibky-a-romantika-na-kazdem-kroku

Léčení půstem. ČPZP.cz
Ostrava: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
https://www.cpzp.cz/clanek/1355-0-Leceni-pustem.html

Švédová, Z.: Půst jako lék, jako cesta ke ztišení sebe sama
13. 03. 2014

Půst jako lék, jako cesta ke ztišení sebe sama

Jak držet půst. Vladimír Böhm .cz
http://vladimirbohm.cz/2013/01/jak-drzet-pust/

„Heč, už týden jsem nejedl!“ Hladovka je hit, lékaři šílí. Týden.cz
24. listopad 2013
https://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/hec-uz-tyden-jsem-nejedl-hladovka-je-hit-lekari-sili_289888.html
Praha: Impression Media

Šaríková, M.: Půst – vyhladovění, zhubnutí a jojo efekt. Slimming.cz
23. březen 2017

Půst – vyhladovění, zhubnutí a jojo efekt

ZDRAVÍ A KRÁSA 14. 03. 2014
PDF
Jak držet půst, aby upevnil zdraví
https://www.spektrumzdravi.cz/zdravi-a-krasa/jak-drzet-pust-aby-upevnil-zdravi

Jaroslav Dušek: Své choroby léčím půstem, prášky neberu
21. února 2010
Zdroj: https://www.idnes.cz/xman/rozhovory/jaroslav-dusek-sve-choroby-lecim-pustem-prasky-neberu.A100218_151545_xman-styl_fro
Milan Eisenhammer


Lenková, J.: Svátek svatého Jana Křtitele měl podle křesťanů nahradit pohanské oslavy letního slunovratu. Proč právě on? Nášregion.cz
25. červen 2018

Svátek svatého Jana Křtitele měl podle křesťanů nahradit pohanské oslavy letního slunovratu. Proč právě on?


Praha: A 11 ,

Nepomuk Jiřiště, J.: Svatý Jan Křtitel
21. červen 2008
https://temata.rozhlas.cz/svaty-jan-krtitel-8011927

Glet, J.: Připomínáme si svátek sv. Jana Křtitele. Poznejte jeho život i lidové pranostiky. i-senior.cz

Připomínáme si svátek sv. Jana Křtitele. Poznejte jeho život i lidové pranostiky


24. červen 2019

23.6.2020, 0:00 , Radek Tichý

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
https://www.pastorace.cz/aktuality/jan-krtitel-svatek-24-6

Svátek Stětí sv. Jana Křtitele
29. 8. 2020
Veliké svědectví pravdy
Římskokatolické farnosti na Lipně

https://www.farnosti-na-lipne.cz/clanky/duchovni-slovo/promluvy-na-nedele–slavnosti-a-vyznamnejsi-svatky/svatek-steti-sv.-jana-krtitele.html

Jan Křtitel na wikipedii. https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_K%C5%99titel

https://www.maminka.cz/clanek/nejkrasnejsi-ceske-tradice-svatojanska-noc

/3/ Dolejšová Valachová, E.: ŽIVÉ TRADICE: Svatojánská noc a svátek svatého Jana Křtitele. ZakrásnějšíVimperk.cz [online]. ZakrásnějšíVimperk.cz, 2020 [cit. 2020-05-24]. Dostupné z: http://zakrasnejsivimperk.cz/?p=133080

24. červen: Svátek Jana Křtitele

Svátek Jana Křtitele vychází z oslav letního slunovratu, ovšem má termín 24. června. Svatojánské svátky spojují křesťanskou tradici a pohanské rituály, spojené s vodou a ohněm. Oslavuje se také příroda, zeleň, byliny, konkrétně svatojánské byliny.

Autor: Redakce U KOCOURA DOMA

Vyznáváme šťastné doma, přinášíme tipy na vrnivou spokojenost a harmonii. Hledáme inspiraci pro útulné bydlení, kde mají své místo domácí mazlíčci nebo pokojové rostliny. Jsme milovníci zvířat a přírody. Více…