22. duben: Den Země, svátek životního prostředí

22. duben je den, který patří Zemi. Po celé planetě se konají akce, které mají připomenout, že Země není majetkem lidí, ale náleží také zvířatům a rostlinám. Země je přitom ještě víc, tvoří ji živé bytosti, ale má i svou neživou součást.

Negativní vliv člověka na planetu Zemi je neoddiskutovatelný, bohužel jen zřídka si připouštíme, že součástí je každý z nás. Den Země nám to připomíná a také předkládá možnosti, jak to změnit. Zaměřuje se na uhlíkovou stopu a předkládá ekologická řešení. K hlavním tématům patří také odpad a úklid.

 

Den Země 2020, Den Země v karanténě


V roce 2020 slavíme jubilejní padesátý ročník Dne Země. Plánované akce však podstatně ovlivnil koronavirus. I to je důvod, proč se Den Země 2020 zaměřuje na digitální úklid. Znečištění totiž existuje i ve virtuálním světa a k překvapení mnoha z nás toto znečištění ovlivňuje i reálné prostředí.

Heslo pro rok 2020: Digitální úklid

Výzvou pro Den Země 2020 se stává digitální úklid. Vybízí k uspořádání svého digitálního prostředí a vymazání všech nepotřebných dat z elektronických zařízení. I ta jsou totiž odpadem. Stejně jako většina aktivit člověka i působení v online světě zvyšuje uhlíkovou stopu. Úložiště dat totiž potřebují energii (zvláště pro chlazení). Dle odhadů budou úložiště dat do roku 2025 spotřebovávat celou pětinu veškeré vyrobené energie. Stanou se tak jedním z největších znečišťovatelů Země.

Digitální úklid prospěje planetě Zemi, ale má i praktický efekt na každodenní život. Pokud odstraníme digitální odpad na svých digitálních zařízeních, ta se zrychlí a ušetří nám tak drahocenný čas. Úklid pracovního prostředí také prospívá pracovním výkonům, podporuje produktivitu. A kdo ví, možná se mezi zapomenutými daty najde i nějaký ten poklad, který by jinak skončil v křemíkovém nebi.

Letošní úklid je úklid virtuální

Do úklidu se zapojuje i spolek Ukliďme Česko. Miroslav Kubásek Den Země 2020 uvádí takto: ,,Nouzová situace nám letos znemožnila uklidit Česko při organizovaných dobrovolnických úklidech. Proto se rádi přidáváme k digitálnímu úklidu a pomůžeme životnímu prostředí alespoň touto formou.“ Zároveň na Facebooku Ukliďme Česko nabízí i konkrétní tipy na digitální uklízení.

Zapojit se může každý, každý na svém počítači, mobilu, externím úložišti či jiném zařízení jistě najde mnoho nepoužívaných aplikací, filmy, fotografie a soubory, které již nikdy nevyužije a které jen zabírají místo. Každý z nás má i mnoho a mnoho mailů, které již dávno pozbyly platnost a představují jen rušivé a nadbytečné elementy našich virtuálních životů, vlastně i těch reálných. Pokud se do úklidu zapojíte, můžete se zapojit i na webu digital.worldcleanupday.org. Tam je počítadlo gigabajtů, který digitální úklid na Den Země vyslal tam, kam patří, do prázdnoty virtuálního koše.

22.4. Oslavíme Den Země - speciální program na National Geographic

Video: National Geographic: Den Země

O Dni Země


Den Země volně navazuje na oslavy jarní rovnodennosti a příchod jara 21. března, protože právě jaro nabízí to největší představení přírody a planety Země jako takové. V moderním pojetí je Den Země zaměřený na ekologii. Vyzdvihuje přírodní krásy, ale upozorňuje také na dopady lidské činnosti, znečištění a ničení životního prostředí.

V současnosti je Den Země největším nenáboženským svátkem, který slaví lidé na celé planetě, bez ohledu na víru, původ nebo národnost. Poprvé se konal 22. dubna 1970 v americkém San Francisku, tradice vznikla v rámci konference UNESCO konané v roce 1969. Již v roce 1970 dvacet milionů lidí v San Franciscu i celých Spojených státech vyzdvihovali v rámci svátku Země význam životního prostředí, domova nás všech. Cílem kampaně bylo otevřít otázku životního prostředí a ekologická témata na politické úrovni, protože právě tam se rozhoduje o tom, v jaké míře bude postupovat znečišťování planety. Výsledkem bylo několik klíčových ekologických zákonů a také založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí.

Již rok po prvních oslavách svátek přijala i OSN. V roce 1990 se 22. duben stal oficiálně mezinárodním svátkem jako Den Země, v České republice známý také jako Den životního prostředí. Od roku 2010 se k oslavám Mezinárodního dne Země a podpoře ekologických postupů hlásí i Akademie věd České republiky, konkrétně Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i. V rámci Dne Země organizuje v dubnových dnech pestrý program sestávající z odborných i popularizačních přednášek, besed se studenty nebo interaktivních workshopů se simulací geofyzikálních jevů a zemských procesů. Akce pro širokou veřejnost se však konají pod záštitou mnoha organizací, u nás se zapojuje například spolek Ukliďme Česko, také zoologické zahrady po celé ČR, Lesy ČR nebo různé ekofarmy, ekocentra a ekologické organizace. Svátek Země však nezůstává bez povšimnutí ani u zodpovědných komerčních organizací a firem.

Video: Den Země