17. červen: Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha

Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha stanovila OSN na termín 17. června v roce 1994. Je to den, který připomíná význam životního prostředí, poukazuje na biosféru a boj proti suchu, který lidstvo zatím bohužel prohrává. Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha má přinášet nové podněty k akci, inspirovat a motivovat ke smysluplným počinům zaměřeným na to, abychom nepřicházeli o vodu a netrpěli jejím nedostatkem.

s