Den matek

V Česku Den matek připadá na květen, konkrétně se slaví vždy druhou květnovou neděli, ale v různých částech světa a různých tradicích může má i jiné termíny.

Matky jsou uctívány v mnoha kulturách od pradávna. Patří k nim také starořecká matka bohů Rheia (Rhea), kterou Řekové oslavovali v rámci svátku plodnosti a mateřství.

Matkou Rhey byla bohyně země Gaia a otcem bůh nebe Uranos.

 

Matka v mytologii


Den matek vychází z mytologie, kdy odkazuje na matku bohů Rheu. Kronos, manžel Rhey byl svým otcem prokletý. Z trůnu ho mělo svrhnout vlastní dítě, a tak Kronos pět ze svých šesti dětí ihned po narození spolkl. Protože to byly bohové, žili dál v jeho útrobách. Když se narodilo šesté dítě Zeus, Rhea Kronovi podstrčila místo dítěte kámen v poviánku. Zeus tak přežil a skrýval se s pomocí Rhei v jeskyni do doby, než skutečně svého otce dle předpovědi svrhl a osvobodil své sourozence: Hestii, nejlaskavější z bohyň, Démétru, Héru, Háda a Poseidóna.

Římané Rheu uctívali také pod jménem Ops, později pod vlivem východních kultů splývala s Kybelou, maloasijskou Velkou matkou. Jméno Rhea náleží také největšímu ze Saturnových ledových měsíců, který v roce 1672 objevil G. D. Cassini.

Den matek v Česku i jinde


Svátek matek odkazuje na mytologii, ale v různých částech světa čerpá z různých tradic. V arabských zemích se svátek matek pojí s jarem a slaví se v den jarní rovnodennosti, tedy 20. března. Ve Slovinsku ho slaví o pět dnů později, tedy 25. března. V některých zemích (například v Rusku a na Balkáně) Den matek spojují s Mezinárodním dnem žen a slaví ho tedy 8. března. V Norsku se slaví ještě dříve, a to druhou únorovou neděli.

Ve Velké Británii se svátek drží jako jeden ze svátků Velikonoc. Od 16. století se zde slaví jako Mateřská neděle nebo Neděle matek v postní době před Velikonocemi. V ten den dostávali volno služebné. Často pracovali v domácnostech bohatých rodin daleko od domova a díky volnu se mohli podívat domů za svými matkami a rodinou.

V USA byl Den matek věnován Anny Reeves Jarvisové, bojovnici za práva matek. Právě ona při druhém výročí smrti své matky zorganizovala v baptistickém kostele setkání místních matek. Bylo to v roce 1907 a další rok měla setkání opakovat. Postupně se myšlenka začala šířit a definitivně v roce 1914 byla kongresem USA přijata druhá květnová neděle jako Den matek.

Den matek v květnu, ale i dříve a později


Druhou květnovou neděli se Den matek slaví i v Česku. Poprvé se slavil v roce 1923 díky Alici Masarykové. Alice Masaryková, dcera Charlotte Garrigue a Tomáše Garrigua Masaryka, zakladatelka a dlouholetá předsedkyně Československého červeného kříže se významně zasadila o tradici Dne matek v Česku.

Ačkoliv byl Den matek po druhé světové válce režimem potlačován a naopak vyzdvihován Mezinárodní den žen 8. března, dnes se u nás opět slaví veřejně. Druhá květnová neděle je věnována matkám, třetí neděle v červnu pak i otcům jako Den otců.

Druhou květnovou neděli jako Den matek slaví i na Slovensku a v dalších zemích EU, v USA, ale i Kanadě a jinde. Jinak je tomu ve Španělsku, Portugalsku nebo Maďarsku, tam Den matek připadá na začátek května, v Polsku zase až na jeho konec. Poslední neděli v květnu, případně první neděli v červnu, náleží matkám ve Francii a frankofonních zemích. Až na druhou červnovou neděli čekají na svátek matek v Lucembursku.