Proč se uvnitř necítíme jako venku? Kde se bere pocit čerstvého vzduchu? Objasnění nabízí ionizace

Na jedné straně přesně víme, co znamená užívat si naplno čerstvého vzduchu. To když máme jednou za čas příležitost pobývat třeba na horách. Na druhé straně většinu svého času pocity svěžesti postrádáme. Únava, ztráta energie, snížená pozornost či omezené soustředění – to vše zažíváme v interiérech, které charakterizuje znečištěný vzduch a nedostatek ionizace.

Co je to ionizace?

Dle Wikipedie1 je ionizace proces, při kterém se z elektricky neutrálního atomu nebo molekuly stává iont (také ion, z řečtiny přeloženě také „poutník“).

Co je to iont?

Iont  je dle Wikipedie2 elektricky nabitá částice – buď nabitá kladně (kationt), anebo nabitá záporně (aniont). Může to být atom, molekula, skupina atomů či molekul. Z hlediska fyzikálního to znamená, že počet elektronů se liší od celkového počtu protonů.

Co je to ionizace vzduchu?

Veškeré ovzduší je neustále ionizováno, jde o tzv. ionizaci vzduchu. Ionizací se však rozumí i stav, kdy jsou v ovzduší obsaženy ionty. Ionty mohou být nabité kladně nebo záporně. Vzdušné ionty mohou být lehké (malé a rychlé), střední nebo těžké.

V přírodě probíhá ionizace neustále, ovzduší v přírodě je vždy ionizováno, na rozdíl od vnitřního prostředí budov.

Hory a horský vzduch

Pocit čerstvého vzduchu je výsledkem ionizace

Máme sice k dispozici nejmodernější materiály, technologické vymoženosti, nejrůznější designové kousky pro vylepšení interiéru, ale stejně pociťujeme subjektivní potíže nepohody. Uvnitř budov zaznamenáváme únavu, nedostatek energie, ztrátu koncentrace, pokles výkonnosti.

Není pochyb o tom, že prostor kolem nás ovlivňuje i naše vnitřní rozpoložení a fyzické zdraví. Největší vliv má však vzduch, který nevidíme, mikroklima určené celou řadou faktorů. Jedním z těch nejvýznamnějších je právě ionizace – iontové mikroklima. Iontové či elektroiontové klima je tvořeno negativně či pozitivně nabitými ionty různé velikosti a různé pohyblivosti.

Co definuje příznivé mikroklima?

Příznivý vliv na psychický i fyzický stav člověka mají především záporně nabité ionty s vysokou pohyblivostí. Čerstvý vzduch na horách je definován právě především koncentrací lehkých záporných iontů. Podobně je na tom klima v jeskyních, které se z toho důvodu také využívá v rámci tzv. speleoterapie.

Naše interiéry jsou na tom bohužel opačně, vnitřní klima budov místo léčivých účinků vyvolává mnohé potíže označované pojmem Syndrom nemocných budov.

IONIZACE UVNITŘ BUDOV, VE MĚSTĚ A V PŘÍRODĚ

 • vzduch v městském bytě:  50 – 100 iontů/cm3
 • klimatizované místnosti: 0 – 100 iontů/cm3
 • vzduch na ulici ve městě: 100 – 500 iontů/cm3
 • vzduch v lese nebo u moře: 1 000 – 5 000 iontů/cm3
 • vzduch na horách: 5 000 – 30 000 iontů/cm3
 • jeskynní prostory: 5 000 – 50 000 iontů/cm3
 • vzduch u vodopádu: 10 000 – 50 000 iontů/cm3
 • vzduch po bouřce: 10 000 – 50 000 iontů/cm3

Koncentrace záporných iontů na cm3 je dle čísel vysoká na horách, v jeskyních či u vodopádů. Právě tady také subjektivně pociťujeme, že se nám dobře dýchá.

reklama

Jak vznikají v ovzduší ionty?

K ionizaci je potřeba energie, její zdroje jsou na zemském povrchu neustále aktivní. Jde o:

 • elektromagnetické, zejména kosmické záření,
 •  sluneční záření, především jeho krátkovlnou složku, tzv. ultrafialové záření,
 • a také gama záření radioaktivních látek.

To jsou tři hlavní zdroje ionizace.

Méně významnými zdroji ionizace je alfa a beta záření radioaktivních látek jako je radon a thoron, které se nacházejí v zemské kůře. S ionizací je spojeno i prudké rozstřikování vody, proto je tak svěží vzduch u vodopádů. Ionizace může být i výsledkem různých chemických procesů, výbojů, blesků nebo hoření. I proto může být oheň spojovaný s očistou prostoru.

Vodopád, zdroj ionizace

Co ovlivňuje ionizaci vzduchu?

Ionizace je ovlivněna takovými faktory, jako je:

 • atmosférický tlak,
 • teplota,
 • vlhkost
 • nebo proudění vzduchu.

Počet záporných iontů se zvyšuje s teplotou, proto je vyšší v létě než v zimě. Naopak klesá s nárůstem vlhkosti. K výkyvům dochází během roku, měsíce i během dne.

Maximum koncentrace vzdušných iontů pozorujeme kolem šesté hodiny ranní nebo během úplňku, ačkoli přesně nevíme proč.

Vzhledem k neustále působícím zdrojům ionizace se v přírodě vždy vyskytuje jen více či méně ionizované prostředí. Ionizace je výsledkem dynamické rovnováhy aktivními zdroji a současně působícími destrukčními ději. Tyto destrukční děje bohužel zdaleka převažují v uzavřených stavebních prostorech.

Video: Přednáška Ing. Zdeněk Buřival – Fyzika iontových polí

Ionizace v budovách

Iontové mikroklima budov se zásadně odvíjí od typu konstrukce.

 • Tradiční cihlové domy nebo dřevěné chalupy ionizaci ovlivňují minimálně.
 • Zatímco železobetonové konstrukce, tedy panelové domy a stavby s ocelovým skeletem a betonovým pláštěm ionizaci výrazně omezují.

Ionizaci uvnitř budov ovlivňují veškeré materiály, povrch stěn, stropu i podlahy, stejně jako vnitřní vybavení a zařízení.

V moderních budovách často kvůli konstrukci a použitým materiálům zaznamenáváme vysoký úbytek iontů. Určitý pocit iontů je přitom nezbytný proto, aby člověk pociťoval komfort, ačkoli doposud není jednoznačně vědecky dokázáno jak.

Ionty = vitamíny vzduchu

Člověk nedokáže koncentraci vzdušných iontů pociťovat svými smysly, nemá na to vhodné receptory. Údajně jde o podprahové podněty, které se shromažďují v centrálním nervovém systému a v organismu se odrážejí prostřednictvím hladiny hormonu serotoninu, který je také známý jako hormon štěstí. Serotonin je vnímaný jako stabilizátor nálady, tlumí deprese a úzkosti, příznivě ovlivňuje pocity, ale také spánek, trávení, motorické schopnosti nebo zdraví kostí.

Ionty jsou zachycovány skrze dýchání v dýchacích orgánech člověka, kde také odevzdávají svůj náboj. Ionizaci lze pak zaznamenat v aktivitě dýchacích sliznic, tvorbě hlenu, ale také rychlosti dýchání, změnách krevního tlaku, pH krve nebo bazálního metabolismu. O subjektivních pocitech svěžesti a energie, nebo naopak únavy již byla řeč.

Jak vnímáme ionty ve vzduchu obecně?

 • Vzduch s vysokou koncentrací záporných iontů vnímáme jako lehký, svěží a příjemný. Dýchá se nám subjektivně dobře.
 • Vzduch s převahou kladných iontů vnímáme jako těžký a vydýchaný.
reklama

Ionizace vzduchu doma?

Zlepšit doma své ovzduší můžete mnohem snadněji, než by se mohlo zdát. I doma si můžete vytvořit podobné klima jako je na horách, alespoň z hlediska koncentrace záporných iontů. Stačí si pořídit ionizátor, který bývá zpravidla součástí důmyslné čističky vzduchu. Takovou čističku nabízí i česká značka Eta.

Ionizátor napomáhá očistě vzduchu, podporuje ionizaci, tím vytváří zdravé prostředí, ve kterém se nám lépe dýchá. S lepším dýcháním přichází i lepší okysličení všech buněk a orgánů lidského těla, tím i jejich lepší fungování. Mj. slibuje i příznivé účinky na naši psychiku.

Každá hvězdička je dobrá! Ušlo to.Bylo to fajn, ale...Článek se líbil.Super článek.Super článek, chválím. (Hvězdičkujte!)

Loading…

Zdroje: vlastní poznatky a zkušenosti, literatura, internetové zdroje, více…

Internetové zdroje a další informace: 

/1/ Ionizace. Wikipedie. [online]. Wikipedia.org, 2019 [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ionizace

/2/ Iont/Ion. Wikipedie. [online]. Wikipedia.org, 2019 [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ion

/3/ LAJČÍKOVÁ, A. Elektroiontové mikroklima. SZU.cz [online] Praha: Státní zdravotní ústav, 13. listopadu 2007 [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/elektroiontove-mikroklima

/4/ PONČÍK, V. Sledování koncentrace vzdušných iontů – bakalářská práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2009. 39 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Zdeněk Buřival, CSc. [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: https://dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/1367/SLEDOVANI%20KONCENTRACE%20VZDUSNYCH%20IONTU.pdf?sequence=1&isAllowed=y

/5/ HRADECKÝ, J. Iontové pole v pobytových prostorech – diplomová práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2004. 74 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Zdeněk Buřival, CSc.

Obrázky:

Zdroj ilustračních obrázků: Pixabay.com

Upozornění: žádné informace na tomto webu nemají odborný charakter…

Pečlivě studujeme všechny dostupné zdroje, hledáme na internetu, v herbářích a další literatuře, v odborných časopisech. Čerpáme z rad veterinářů i zkušenějších chovatelů, a nejenom jich. Přesto nejsme (ani nemůžeme být) náhradou odborné péče.

Náš web má pouze informativní charakter. Nemůžeme nahradit lékařskou či veterinární péči. V případě zdravotních potíží vás musíme odkázat na odborníky, v jejich rukou by měla být i léčba zvířat. Samozřejmě chápeme, že nejvíce pro své miláčky může udělat zejména jejich majitel.

Nejsme a nechceme se tvářit jako odborníci. Jsme jenom nadšení chovatelé, milovníci přírody a bylinek, co se snaží sdílet zkušenosti a získané informace s ostatními. 

Jsme pisálci, fotografové a designéři života. Chceme se podělit o své poznatky, zkušenosti a zážitky ze života s chlupáči. Chceme sdílet svoji radost. Více…

Přinášíme tipy na zdravé bydlení, inspiraci pro dům i zahradu, praktické návody a kouzla aromaterapie nebo články o bylinkování, to aby doma bylo jako doma.

#zdravebydleni #kouzlaaromaterapie #aromaterapie #bylinkovani #bylinky

Naší smečce vládne černý kocour. Máme i kočičku a nechybí nám ani pes.

 • Černý kocour se svým sametově něžným kožíškem přímo vybízí k pohlazení. Jen si ho pohlaďte! Jen se podívejte do jeho magických očí a nechte všechny starosti zmizet.
 • Máme i kočičku. Je to potvora, ale hlavně je to radost!
 • Největší mazel sice vypadá jako pes baskervillský, ale jenom vypadá, opravdu. Náš pes, tedy fenka je doslova ten největší mazel.:-)

Hledáme inspiraci pro útulné bydlení, vrnivou spokojenost a harmonii. Náš web U KOCOURA DOMA má být útočištěm pro všechny milovníky zvířat a přírody. Jsme tady pro všechny vyznavače šťastného domova, věčné hledače krásy, i pro ty, kterým voní bylinky nebo jim přirostla k srdci zahradaVíce o nás…

Buďte s námi v kontaktu na sítích:  Facebook instagram pinterest youtube 

Kontaktujte nás na emailu ukocouradoma/zavináč/seznam.cz anebo využijte kontaktní formulář.

Jsme otevřeni různým formám spolupráce.

© 2016 – 2019 U KOCOURA DOMA Všechna práva vyhrazena. Pokud čerpáte z našeho obsahu, nezapomeňte nás uvést jako zdroj. Spolupráci se nebráníme.

Stojíme si za svým.

Aby tento web za něco stál.

Píšeme o tom, co se nás týká. Jsme osobní. Jsme chovatelé, ale nejsme odborníci. V případě zdravotních potíží vás musíme odkázat na odbornou pomoc, ať již lékařskou či veterinární v případě, že půjde o zvíře.

Nejsme eshop. Pouze doporučujeme, doporučujeme produkty, které známe, máme rádi a sami používáme. Naše tipy jsou skutečně naše tipy. Představujeme to, co se nám fakt líbí, nejenom na oko.

Affiliate Disclaimer

Když něco doporučujeme, tak to doporučujeme z vlastní vůle, nikoli proto, že nám za to někdo zaplatil.

Náš web má pouze informativní charakter, nejsme a netváříme se jako odborníci. Nemůžeme nahradit odbornou lékařskou či veterinární péči. V případě zdravotních potíží vás musíme odkázat na odborníky. Nedáváme odborná ani obchodní doporučení. Tím však nevylučujeme partnerskou spolupráci.

NĚCO PRO PANIČKY A PÁNÍČKY

Udělejte něco pro spokojenost svých mazlíčků, dopřejte jim spokojené paničky a páníčky. Inspirujte se u chlupáčů, radujte se ze života, relaxujte, nedejte šanci stresu.