FENG SHUI – UČENÍ HARMONIE

Čínské umění Feng Shui (počeštěně také Feng šuej) nabízí metody, jak vnést do svého okolí harmonii a do svého života spokojenost. Umí podpořit vitalitu, zdraví, prosperitu i vztahy, jednoduše tak, že pročistí a posílí energii čchi, životní energii, která neustále proudí kolem nás. Tato energie nás může posilovat, ale i oslabovat. Vhodným uspořádáním domu, bytu domu, kanceláře nebo zahrady podpoříme její pozitivní vliv.

S principy Feng Shui kolem sebe můžeme vytvořit příjemnější, šťastnější a zdravější prostředí. Přinášíme jednoduché návody jak na to.

Vítr a voda


Feng Shui se dá přeložit jako vítr a voda. Východní učení staré tisíce let čerpá z pozorování přírodních zákonitostí. Vítr dle Feng Shui energii rozptyluje, zatímco voda energii sdružuje. Mezi oběma živly přitom musí být rovnováha. Nerovnováha se vždy v nějaké rovině negativně projeví.

Základním principem Feng Shui je právě rovnováha, rovnováha v životním prostoru, rovnováha mezi protichůdnými silami jang a jin. Obě jsou součástí přirozené síly čchi. Vzájemně se doplňují, podobně jako pět základních elementů, se kterými Feng Shui pracuje – dřevo, kov, oheň, voda a země. Společně vytvářejí celý svět, svět, kde je vše vzájemně propojené, ať chceme nebo ne.

Jedině harmonické spojení všech elementů života, ona blažená rovnováha a plynulé proudění životní energie dovolí naplno využít potenciál ve všech oblastech života.

Starobylé umění v moderním světě

Filosofie Feng Shui představuje velmi složitý systém, který pracuje i s kompasem, světovými stranami a přírodním symbolem popsaným v Knize proměň I ´ting – Bagua (ba-gua) – 8 trigramů. Přesto nabízí i celou řadu jednoduchých a praktických rad, jak vylepšit svůj domov, a tím i svůj život. Spojuje symbolické významy s intuitivními a praktickými doporučeními.

Dle Feng Shui je náš život nedílně spojený s prostředím, ve kterém žijeme. Každodenní prostředí na nás může působit destruktivně, ale také posilovat kladnou životní energii tak, aby jemně plynula a sebou odnášela všechny překážky našich těl i našich životů. Smyslem Feng Shui je najít kolem sebe překážky bránící volnému proudění životní energie, vyčistit prostor, napravit toky negativní energie.

 

Feng Shui prakticky a jednoduše

Základním kamenem Feng Shui je dokonalá očista prostoru a úklid, který odstraní překážky bránící proudění energie v prostoru, ze života tak zmizí nepotřebné harampádí. Klíčovým nástrojem pro úklid je voda a řádné větrání, tedy vítr. Úklid naplňuje oba základní prvky Feng Shui – vodu a vítr.

Po očistě a úklidu se dá využít hned devět praktických prostředků pro harmonizaci prostoru. Jsou to jasné předměty, barvy, zvuky, pohybující se předměty, těžké kompaktní předměty, duté předměty, elektrické předměty, živé objekty, zejména domácí mazlíčci a pokojové květiny. Devátým prvkem pro harmonizaci prostoru je intuice. Nemá cenu řídit se radami jiných, pokud s nimi není člověk vnitřně ztotožněn. Pokud chce prostřednictvím svého okolí změnit něco ve svém životě, měl by naslouchat především sám sobě.

Feng Shui pracuje zejména se světlem. Světlo je pro vše živé základním zdrojem pozitivní energie. Využívá běžné prvky každého domu či bytu, vedle osvětlení jsou to i zrcadla, které pomáhají prosvětlit prostor. Harmonizaci prostoru podporují také zmiňované pokojové rostliny, které mj. fungují jako čističky vzduchu, vedle nich se do prostoru umísťují i kameny a krystaly. V interiéru dle Feng Shui najde uplatnění i křišťálová koule, mořská sůl, zvonkohra či svíčky. Velký význam se přikládá čistému ovzduší a vůním, které dotvářejí příznivou atmosféru. Feng Shui se dá spojit s prvky aromaterapie.

Autor: Radka Křivánková 2019/03/08

Bydlení podle Feng Shui