Co všechno ovlivňuje chování psa? Výchova půjde lépe, budete-li to vědět

Chování psa je z velké části založeno na výchově, které se mu dostává od svého chovatele. Avšak výchova rozhodně není jediným faktorem ovlivňujícím chování psa. Pochopit všechny faktory, základní psí instinkty a vzorce chování je předpokladem pro efektivní výchovu a výcvik psa.

Chování psa je z velké části dáno jeho vrozenými dispozicemi, které si nese od svých předků. A nejde jenom o nejbližší předky. Jde o stovky a tisíce let, ve kterém pes prošel šlechtěním a dlouhodobou domestikací. Na jejím začátku, asi 13 tisíc let zpátky, přitom stál vlk. I toho si pes stále nese v genech, i vlk se zrcadlí v chování psa…

Vlčí geny – Domestikace – Plemena psa – Výchova, výcvik, socializace – Životní styl

Vlčí geny

Každý druh se během svého vývoje profiluje za účelem přežití. Vlkům k přežití pomohla mimořádná schopnost přizpůsobovat se změnám prostředí. Geneticky mají zabudovanou také vyvinutou sociální strukturu. Hierarchie vlčí smečky patří dle specialisty L. Davida Mecha, který se pozorováním vlků zabývá desítky let,  k těm nejdokonalejším způsobům života.

Mimořádná přizpůsobivost i hierarchická struktura, ne nepodobná lidské rodině, je vlastní vlkům a stejně tak i psům. Ani tisíce let domestikace na tom nic nezměnilo.

Video: Vlk, nejbližší příbuzný psa

Dokonalá komunikace, spolupráce a empatie

Vlk, pes i člověk jsou sociální tvorové. Chápou, že společenství je pro ně prospěšné. Spokojenost v životě vlka je spojena se spokojeností soužití v jeho smečce. To platí i pro psa. Smečka pro oba znamená bezpečí, umožňuje přežití, spolupráce je výhodná. Zákonitosti smečky jsou přitom udržovány dokonalou komunikací, využívá se celá řada signálů.

Pes si v genech nese schopnost spolupráce. Jeho chování definuje i schopnost orientace, nejenom ve vnějším prostředí, ale i prostředí vnitřním. Tato vnitřní orientace se pak odráží v mimořádné empatii a vnímavosti vůči lidským emocím, aktuálnímu rozpoložení a vnitřnímu naladění člověka. Pes registruje prožívané lidské emoce někdy lépe než člověk sám, a nejenom emoce. Dokáže detekovat i různé nemoci, pozná, když je s člověkem něco špatně.

Tisíce let domestikace

Přestože je vlk nejbližším příbuzným psa, pes rozhodně není vlk, následkem tisíce let domestikace došlo k jeho proměně. Především se mu zmenšil mozek, který je u psa asi o třetinu menší než u vlka. Zmenšila se také smyslová centra, klesla inteligence. Zhoršila se samostatnost při řešení problémů, ale zlepšila se cvičitelnost zvířete. Pes se stal na člověku závislý. Většina psů by dnes, na rozdíl od vlka, ve volné přírodě nepřežila.

Člověk jako nejlepší přítel

Jeden z klíčových rozdílů mezi psem a vlkem je zvukový rejstřík komunikace, kterou pes přizpůsobuje člověku. Nejrůznější podoby štěkání jsou určeny právě člověku, stejně jako kňučení. Vlk neštěká, ten pouze vije. Vlk se také na člověka nedívá, pohled do očí vnímá jako výhrůžku. Pes se na člověka dívá. Již štěňata zaujatě pozorují lidské tváře a snaží se upoutat pozornost lidí. Reagují také na různá gesta člověka. Nic z toho vlčata nedělají.

Výsledkem domestikace je mimořádná touha psa komunikovat s člověkem, přestože jde o jiný živočišný druh.

Jak upozorňuje maďarský vědec Ádám Miklósi, který se specializuje na psí řeč:

„Pes velmi dobře rozlišuje mezi svým druhem a lidmi. Dokonce upřednostňuje společnost člověka před jinými psy.“

Šlechtění a psí plemena

Člověk a pes se naučili vzájemně spolupracovat, mají zvláštní schopnost porozumět si a vzájemně se respektovat. Po tisíce let pes člověku pomáhal při ochraně majetku, hlídání stáda, při lovu apod. Psi byli šlechtěni, aby co nejlépe zvládali svoji práci, kterou měli být člověku užiteční.

Dnes je minimum psů pracovních, většinu chováme jako domácí mazlíčky. To však neznamená, že psi mávnutím kouzelného proutku změní své chování a odnaučí se vše, co jim bylo šlechtěním do různých psích plemen dáno. Obranář bude obranář, hlídač bude hlídač, lovec bude lovec, i když nemá co lovit, hlídat či bránit, resp. pes si vždycky něco najde. To může jeho chovateli způsobit nejeden problém.

Charakteristika plemene

V současnosti existují stovky psích plemen. Každé z nich bylo vyšlechtěno za konkrétním účelem. Většina je předurčena pro konkrétní práci, to ovlivňuje i chování psa, zvláště tehdy, když tuto práci nemůže vykonávat. Charakteristika konkrétního plemene a jeho historie pomůže k lepšímu pochopení psa. Plemeno totiž není jenom o vzhledu nebo stavbě těla, ale především o chování psa, jeho temperamentu, aktivitě a potřebách.

Hromosvod lidských emocí

Nejde však jen o plemeno, každý pes má svůj vlastní charakter. Povaha a chování psa je individuální, a tak je třeba ke každému psovi individuálně přistupovat. Chování psa je samozřejmě ovlivněno také vnějším prostředím, ve kterém pes vyrůstá a žije. Povaha psa zrcadlí také chování lidí, kteří jsou kolem něho. Ne nadarmo se říká „jaký pán, takový pes“. Pes je hromosvodem lidských emocí. Je mnohem vnímavější než člověk, proto to člověku také často nedochází.

Výchova, výcvik a socializace

Téměř okamžitě po narození psa začíná výchova psa. Nejprve matkou – fenou, sourozenci a krátce nato i chovatelem. nejdříve pes vnímá skrze doteky, asi po dvou týdnech se ke slovu dostává také čich, sluch a zrak. Mezi třetím až sedmým týdnem života pes zažívá období vtiskávání, kdy navazuje kontakt s člověkem. Pokud k němu nedojde, může mít pes v budoucnu s lidmi problém.

  • Výchova psa znamená především začlenění psa do společnosti, ve které žije a pracuje. zajišťuje zdravý psychický vývoj psa.
  • Výcvik je zaměřený na vykonávání konkrétní činnosti. Jde o působení na psa tak, aby se něco konkrétního naučil.

Součástí výchovy je i tzv. socializace psa. Jde zejména o období od sedmého do dvanáctého týdne věku štěněte, tedy po období vtiskávání. V rámci socializace si pes zvyká na člověka a lidskou společnost, osvojuje si chování, které je žádoucí, učí se rozlišovat mezi vhodným a nevhodným chováním. Socializace navazuje na vtiskávání a je základem pro vztah mezi psem a člověkem. Obecně se v rámci socializace pes učí fungovat ve skupině psů i lidí. Poznává společnost a vnější svět.

Video: Socializace psa: jízda MHD

Věk, zdravotní stav a životní styl

Chování psa se odvíjí také od věku. Je jasné, že štěně se chová jinak než dospělý pes. A jinak se chová senior. Chování psa souvisí s životními podmínkami psa, některé nežádoucí chování například vzniká z nedostatku podnětů, nudy nebo ze stresu.

Chování psa je ovlivněno také jeho zdravotním stavem. Nemoc i bolest mění chování psa. To je závislé také na hormonální hladině. Změny hormonální hladiny, například při falešné březosti u fen souvisí se změnami chování.

Změny chování psa jsou také jedním z příznaků potravinové alergie. Obecně je strava jedním z faktorů ovlivňujících chování psa. Je základním zdrojem potřebných živin a energie. Pokud je jí moc nebo málo, psovi pak buď přebývá, nebo chybí. Buď je hyperaktivní, nebo apatický. Strava jde ruku v ruce s životním stylem a s tím souvisí i chování psa. Nejde přitom pouze o energetickou hodnotu, ale také o výživovou hodnotu stravy, dostatek základních makroživin, především kvalitní bílkoviny, potažmo esenciální aminokyseliny, ale také vitamíny, minerály a stopové prvky.

Chování psa je tak mozaikou složenou z mnoha dílků, jisté je, že klíčovou roli hraje chovatel. A klíčem, který odemyká dveře k oboustranné spokojenosti je pochopení a respekt.

Internetové zdroje a další informace: 

/1/ Pes a jeho člověk. Šelmy.cz [online]. Olomouc: Hnutí DUHA, 9. května 2012 [cit. 2019-09-14]. Dostupné z: https://www.selmy.cz/clanky/pes-a-jeho-clovek/

/2/ Příběh domestikace. Šelmy.cz [online]. Olomouc: Hnutí DUHA, 2019 [cit. 2019-09-14]. Dostupné z: https://www.selmy.cz/vlci-a-lide/domestikace/

/3/ Martinová, Z. Záhadná proměna: Jak se z vlka stal pes. Abíčko.cz [online]. Praha: CZECH NEWS CENTER a. s., 23. ledna 2018 [cit. 2019-09-14]. Dostupné z: https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/22592/zahadna-promena-jak-se-z-vlka-stal-pes.html

/4/ David Mech – Život s vlčí smečkou. Ekolist.cz [online]. Praha: BEZK, 4. července 2008 [cit. 2019-09-14]. Dostupné z: https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/david-mech-zivot-s-vlci-smeckou

/5/ Síla emocí díl 25.: Empatie a loajalita. Psí kusy.cz [online]. Praha: Časopisy pro volný čas s.r.o., 2019 [cit. 2019-09-14]. Dostupné z: https://www.psikusy.cz/index.php?rid=clanek&clid=8808 

/6/ Wilková, S. Haf. Rozumíte mi? [online]. Praha: Rodina.cz, 30. září 2011 [cit. 2019-09-14]. Dostupné z: https://www.rodina.cz/scripts/detail.asp?id=8485

/7/ Chování psa. Abeceda psů [online]. 2019 [cit. 2019-09-14]. Dostupné z: https://abeceda-psu.webnode.cz/chovani-psa/

Hvězdičkujeme...

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.