Co vše doma ohlídat, abychom se cítili dobře? 4 klíčové faktory kvality vnitřního prostředí

Prostor kolem nás bezpochyby ovlivňuje i naše vnitřní pochody. Interiér vnímáme všemi smysly. Ty ovlivňují i naše citové rozpoložení, náladu, psychický stav. A nejenom to. Nejde jenom o smysly.

Definovat kvalitní vnitřní prostředí není možné, je to totiž individuální záležitost. Každému vyhovuje něco jiného, každý si své doma utváří podle svého. Někdy si však bohužel kvalitu svého domova a klíčového prostředí, které ovlivňuje náš psychický i fyzický stav, nevědomky zhoršujeme.

Úvodní foto: Unsplash.com

Ohlídejte si základní faktory určující kvalitu vnitřního prostředí! Jedině tak vám bude doma skutečně dobře. O jaké faktory jde? Na prvním místě je vzduch, s tím souvisí i zvuk a akustická pohoda. Na subjektivních pocitech pohody se odráží také světlo a barvy, anebo materiály a vůbec předměty kolem, také živé prvky jako pokojové rostliny a domácí mazlíčci samozřejmě…

1. Vzduch na prvním místě

Čerstvý vzduch je základní podmínkou pro naše zdraví, fyzickou i mentální kondici, psychickou pohodu. Zaručuje, že naše tělo funguje tak, jak má. Čerstvý vzduch je tím prvním, na co bychom se měli doma zaměřit, a přesto na něho často bohužel zapomínáme. Zapomínáme také na větrání

Nevětráme dostatečně, a tak doma nemáme dostatek kyslíku, který je základním zdrojem energie pro lidské tělo. Nevětraný prostor se nezřídka pojí také s vysokou vlhkostí, a ta je pak živnou půdou pro plíseň a nežádoucí mikroorganismy ve vzduchu.

Co dýcháme v interiérech?

Zdravé bydlení? Kdepak! V interiérech je nezřídka kvalitativně horší ovzduší než venku. Přitom tam trávíme většinu svého života. Vzduch v interiérech bývá vydýchaný a ještě obsahuje mnohé nečistoty jako prach, pyl a další mechanické částice, také bakterie, viry, plíseň a další mikroorganismy, dokonce i toxické těkavé látky jako formaldehyd. V koktejlu škodlivin, který máme v budovách umíchaný najdeme i azbest, benzen, toluen, ftaláty a jiná změkčovadla, v neposlední řadě i oxid uhličitý, oxid uhelnatý a další produkty spalování. I proto se dnes stále více mluví o IAQ – Indoor Air Quality (česky kvalita vzduchu v interiéru).

Kvalitu vzduchu v interiéru přitom neurčuje jen jeho složení, čistota, ionizace, ale také síla a směr proudění vzduchu. Jedním z klíčových faktorů je také vzdušná vlhkost, ale také teplota. Vzduch totiž funguje také jako médium pro přenos tepla a chladu, a také zvuku. I tepelná a akustická pohoda zajišťuje naši psychickou pohodu – anebo naší psychické pohodě brání.

Vodopád

Proč se uvnitř necítíme jako venku? Kde se bere pocit čerstvého vzduchu? Objasnění nabízí ionizace

Na jedné straně přesně víme, co znamená užívat si naplno čerstvého vzduchu, za kterým stojí…

Les

Inspirováno přírodou: Energie a síla lesa. Jak si doma zařídit svěží vzduch?

Stres a únava na nás útočí ze všech stran. Vyvětrat, vyčistit vzduch a nabít ho novou energií je snadné. Pomůže aromaterapie a esenciální oleje. Inspirací nám může být síla lesa, les, který nabízí novou energii, povzbuzení, posílení i projasnění mysli.

2. Zvuk a akustická pohoda

Přestože se při zařizování interiéru mnohem více věnujeme tomu, co vidíme kolem sebe, působení zvuku je mnohem silnější než působení vizuálních podnětů. To se jen málokdo uvědomuje. Pravdou je, že akustická pohoda v interiéru znamená to, že zvuky na nás nepůsobí nijak rušivě. V případě akustické pohody tedy ani nevnímáme, že bychom ji měli nějak řešit.

Moderní budovy, domy, byty a zejména kanceláře tvořené velkými otevřenými prostory s tvrdými povrchy, které odrážejí zvuk, se však bohužel vyznačují akustickou nepohodou, tedy nekvalitní slyšitelností. Velké skleněné plochy, také dlažba nebo plovoucí podlahy vytvářejí efekt ozvěny, s ním souvisí i špatná srozumitelnost řeči, nízká kvalita poslechu hudby, jednoduše nepříjemné pocity z prostoru.

Co slyšíme v interiérech?

Stavební akustika zahrnuje zvuk vnější, který v budově působí rušivě, ale také zvuk, který pochází přímo z interiéru a také se zde šíří. Tzv. prostorová akustika posuzuje chování zvuku při dopadu na konkrétní prvek prostoru, hodnotí, zda je slyšitelnost v prostoru dobrá nebo špatná, definuje akustickou pohodu, také akustický komfort, anebo akustickou nepohodu.

Požadavky na akustický komfort musí splňovat zejména některé typy interiérů, jako jsou divadla, kina či nahrávací studia, ale také kanceláře, učebny, restaurace, kavárny. Akustický komfort je však neméně důležitý i v domácím prostředí. Jakýkoliv hluk, tedy zvuk, který vnímáme jako rušivý, vede k vnitřnímu napětí, psychickému tlaku, který se projevuje například jako bolesti hlavy, poruchy spánku, zažívací potíže aj.

Akustická pohoda v interiéru

Video: Přednáška Vojtěch Zítek – Akustická pohoda v interiéru (Youtube)

3. Světlo a barvy

Dostatek přirozeného denního světla je nezbytný pro pocit komfortu v interiéru. Denní světlo má pozitivní vliv na zdraví člověka, protože udržuje jeho biorytmy. Člověk pak dokáže lépe řídit svůj čas, dělit ho mezi práci a odpočinek. Přesto interiéry nezřídka přirozené světlo postrádají, výsledkem je pak mj. nevysvětlitelná únava, stres, náladovost, snížená pozornost a nižší produktivita.

Prostorotvorným prvek je i umělé světlo, jeho množství, intenzita či barva. Stejně jako denní světlo i světlo umělé má zásadní vliv na lidský organismus, mj. se zrcadlí v hormonální soustavě člověka. Souvisí se změnami v metabolismu a imunitním systému.

Co vidíme v interiérech?

Se světlem souvisejí i barvy, resp. vlnové délky světla, které odráží použité materiály. Barvy vyvolávají různé pocity a mají vliv i na celkový dojem z prostoru, mohou ho opticky zesvětlit či ztmavit, také zvětšovat či zmenšovat. V interiéru jsou barvy základním výrazovým prostředkem. Velmi jednoduše umožňují změnit interiér, nejenom s ohledem na trendy, ale i aktuální nálady a postoje.

4. Materiály

Estetické a psychologické působení jdou ruku v ruce. Materiály v interiéru navíc ovlivňují současně hned několik našich smyslů, nejde jenom o zrak, ale také o dotyk.

Čeho se dotýkáme v interiérech?

Materiály v interiérech mají vliv i na akustiku, tedy zvukové dojmy z interiéru. Hrají roli i v tom, jaké složení má vzduch v místnosti. Některé materiály mohou do ovzduší uvolňovat i nebezpečné chemické látky. Zatímco některé materiály jsou zdrojem věčného prachu, další díky snadné omyvatelnosti podporují snadný úklid, tedy hygienu a čistotu.

Materiály se také spolupodílejí na iontovém mikroklimatu prostředí. Drsné, nerovné a porézní materiály snižují koncentraci záporných iontů v ovzduší, a tím také negativně ovlivňuje pocity čerstvého vzduchu. Takové sklo naopak odráží ionty do prostoru, takže v blízkosti oken nebo zrcadel zaznamenáváme nárůst ionizace.

Na rozdíl od pevně daných prostorových dispozic, proporcí a rozměrů představují materiály flexibilní prvek, kterým lze jednoduše změnit celkový dojem z daného interiéru. Může jít o drobnost, i ta však v konečném důsledku dotvoří to, jak se doma cítíme.

Foto zdroj: Pixabay.com

A něco navíc! Živé prvky

Fyzikální prostředí v interiéru významně určují i lidé, domácí mazlíčci a pokojové rostliny, které se v něm nacházejí. Jde o živé prvky, které přímo netvoří fyzikální prostředí, ale velkou měrou ho ovlivňují. Nejenže mají významný estetický vliv a prostor oživují, pokojové rostliny se spolupodílejí také na parametrech ovzduší. Odráží se ve vlhkosti i složení vzduchu. Fungují jako přírodní čističky vzduchu.

Mezi živé prvky architekti řadí i oheň. Oheň má nemalý vliv na naše základní pudy, tedy i prožívané pocity. Přestože může při špatném hoření zatěžovat vzduch odpadními produkty spalování, nese oheň i očistné účinky.

  • Z hlediska ezoterického se mu přisuzuje schopnost čistit prostor od negativních energií, proto se také využívá prostřednictvím vykuřování a dalších metodách aromaterapie.
  • Z hlediska fyzikálního je dokázáno, že oheň je zdrojem ionizace. Ta jde ruku v ruce i s očistou vzduchu.

Kouzla aromaterapie po francouzsku: hojivá vůně levandule

Romantická levandule se svými stříbřitými listy a jemně fialovými kvítky přináší potěšení na první pohled.…

Energizující atmosféra borovice. Naplňte vzduch svěžestí lesa!

Čistý vzduch je klíčovou podmínkou života. Bohužel, aniž bychom si to uvědomovali, většina z nás…

AKTUÁLNĚ | DŮM & ZAHRADA | ZDRAVÉ BYDLENÍ | ZDRAVÍ

 

Literatura

  • Mondell, E.: Alergie. Praha: Omega, 2016. ISBN: 978-80-7390-412-8
  • Bylinková lékárna. Ottovo nakladatelství 2011. ISBN: 978-80-7360-931-3

Internetové zdroje

/1/ KOTLÍK, K., MIKEŠOVÁ, M. Vnitřní ovzduší. SZU.cz [online] Praha: SZU, Centrum hygieny životního prostředí, Odborná skupina hygieny ovzduší, 2019 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/konz_dny_a_seminare/2007/kurs_ovzdusi_1/4_vnitrni_ovzdusi.pdf

/2/ Seriál Zdravá kancelář: #2 Vzduch a kvalita vnitřního prostředí. CZGBC.cz [online] Praha: Česká rada pro šetrné budovy, 2019 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: http://www.czgbc.org/zpravy/zprava/455/serial-zdrava-kancelar-2-vzduch-a-kvalita-vnitrniho-prostredi-

/3/ Zbytečně si ubližujeme. Kvalitu vzduchu, který doma dýcháme, můžeme přitom snadno zlepšit. Dumplnyuspor.cz [online] Praha: Dům plný úspor, 26. září 2017 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://www.dumplnyuspor.cz/bd/zbytecne-si-ublizujeme-kvalitu-vzduchu-ktery-doma-dychame-muzeme-pritom-snadno-zlepsit/

/4/ Světový den alergie a astmatu. ZZMV.cz [online] Praha: Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra, 2019 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://www.zzmv.cz/svetovy-den-alergie-a-astmatu

/5/ Syndrom nezdravých budov. proalergiky.cz cz [online] Brno: Cyril & Metoděj, 13. listopadu 2014 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://www.proalergiky.cz/magazin/specialy/clanek/syndrom-nezdravych-budov

/6/ Zdravé a nezdravé budovy. Jak si udržovat zdravé vnitřní prostředí. Praha: Agentura Koniklec, 2018. ISBN 978-80-907277-0-0 Dostupné z: https://koniklec.cz/zdrave-a-nezdrave-budovy/

/7/ Čechům hrozí zdravotní rizika. Tráví příliš času zavřeni v budovách, aniž by si to uvědomovali. [online] Brno: Asociace dodavatelů montovaných domů, 2019 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://www.admd.cz/cechum-hrozi-zdravotni-rizika-travi-prilis-casu-zavreni-v-budovach-aniz-by-si-to-uvedomovali

/8/ BRANDEJSKÝ, P. Přirozené světlo v interiéru – syndrom nemocných budov. ESTAV.cz [online] Praha: Topinfo, 20. července 2016 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://www.estav.cz/cz/3657.prirozene-svetlo-v-interieru-syndrom-nemocnych-budov

/9/ Nedostatek přirozeného světla v interiéru – syndrom nezdravých budov. tzbinfo.cz [online] Praha: Topinfo, 23. srpna 2016 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://stavba.tzb-info.cz/okna-dvere/119474-nedostatek-prirozeneho-svetla-v-interieru-syndrom-nezdravych-budov

/10/ Akustická pohoda – aneb pryč se zvukem, který nechcete slyšet! CZGBC.cz [online] Praha: Česká rada pro šetrné budovy, 6. září 2016 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: http://www.czgbc.org/zpravy/zprava/461/akusticka-pohoda-aneb-pryc-se-zvukem-ktery-nechcete-slyset

/11/ Akustická pohoda v dřevostavbě. Dřevostavby.cz [online] Praha: PRO VOBIS, 11. července 2018 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://www.drevoastavby.cz/drevostavby-archiv/bydleni-nejen-v-drevostavbe/podlahy/5036-2018-07-10-20-43-37

/12/ BAXA, J. Efektivní řízení budov – energetický management vs. vnitřní prostředí. tzbinfo.cz [online] Praha: Topinfo, 6. února 2019 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://vetrani.tzb-info.cz/vnitrni-prostredi/18601-efektivni-rizeni-budov-energeticky-management-vs-vnitrni-prostredi

Co vše doma ohlídat, abychom se cítili dobře? 4 klíčové faktory kvality vnitřního prostředí

Kvalita vnitřního prostředí? Někdy si bohužel kvalitu svého interiéru nevědomky zhoršujeme. Ohlídejte si základní faktory určující kvalitu vnitřního prostředí! Jedině tak vám bude doma skutečně dobře. O jaké faktory jde?

Redakce U KOCOURA DOMA

Vyznáváme šťastné doma, přinášíme tipy na vrnivou spokojenost a harmonii. Hledáme inspiraci pro útulné bydlení, kde mají své místo domácí mazlíčci nebo pokojové rostliny. Jsme milovníci zvířat a přírody. Více…

5/5 - (1 vote)

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *