Co vše doma ohlídat, abychom se cítili dobře? 4 klíčové faktory kvality vnitřního prostředí

Prostor kolem nás bezpochyby ovlivňuje i naše vnitřní pochody. Interiér vnímáme všemi smysly. Ty ovlivňují i naše citové rozpoložení, náladu, psychický stav. A nejenom to. Nejde jenom o smysly.

Definovat kvalitní vnitřní prostředí není možné, je to totiž individuální záležitost. Každému vyhovuje něco jiného, každý si své doma utváří podle svého. Někdy si však bohužel kvalitu svého domova a klíčového prostředí, které ovlivňuje náš psychický i fyzický stav, nevědomky zhoršujeme.

Ohlídejte si základní faktory určující kvalitu vnitřního prostředí! Jedině tak vám bude doma skutečně dobře. O jaké faktory jde?

1. Vzduch na prvním místě

Čerstvý vzduch je základní podmínkou pro naše zdraví, fyzickou i mentální kondici, psychickou pohodu. Zaručuje, že naše tělo funguje tak, jak má. Čerstvý vzduch je tím prvním, na co bychom se měli doma zaměřit, a přesto na něho často bohužel zapomínáme. Zapomínáme také na větrání…

Nevětráme dostatečně, a tak doma nemáme dostatek kyslíku, který je základním zdrojem energie pro lidské tělo. Nevětraný prostor se nezřídka pojí také s vysokou vlhkostí, a ta je pak živnou půdou pro plíseň a nežádoucí mikroorganismy ve vzduchu.

Co dýcháme v interiérech?

Zdravé bydlení? Kdepak! V interiérech je nezřídka kvalitativně horší ovzduší než venku. Přitom tam trávíme většinu svého života. Vzduch v interiérech bývá vydýchaný a ještě obsahuje mnohé nečistoty jako prach, pyl a další mechanické částice, také bakterie, viry, plíseň a další mikroorganismy, dokonce i toxické těkavé látky jako formaldehyd. V koktejlu škodlivin, který máme v budovách umíchaný najdeme i azbest, benzen, toluen, ftaláty a jiná změkčovadla, v neposlední řadě i oxid uhličitý, oxid uhelnatý a další produkty spalování. I proto se dnes stále více mluví o IAQ – Indoor Air Quality (česky kvalita vzduchu v interiéru).

Kvalitu vzduchu v interiéru přitom neurčuje jen jeho složení, čistota, ionizace, ale také síla a směr proudění vzduchu. Jedním z klíčových faktorů je také vzdušná vlhkost, ale také teplota. Vzduch totiž funguje také jako médium pro přenos tepla a chladu, a také zvuku. I tepelná a akustická pohoda zajišťuje naši psychickou pohodu – anebo naší psychické pohodě brání.

5 tipů jak zlepšit ovzduší v interiéru

5 tipů jak zlepšit ovzduší v interiéru

Znečištěné ovzduší? Ano, vzduch ve městech není právě nejčistší. Vzduch uvnitř budov je však až několikrát horší než vzduch venku.…

To mě zajímá!

Jak správně větrat?

Jak správně větrat?

V současnosti, v době plastových oken a izolačních přestaveb domů i bytů, je větrání ještě důležitější než dříve. Klasické větrání…

To mě zajímá!

reklama

2. Zvuk a akustická pohoda

Přestože se při zařizování interiéru mnohem více věnujeme tomu, co vidíme kolem sebe, působení zvuku je mnohem silnější než působení vizuálních podnětů. To se jen málokdo uvědomuje. Pravdou je, že akustická pohoda v interiéru znamená to, že zvuky na nás nepůsobí nijak rušivě. V případě akustické pohody tedy ani nevnímáme, že bychom ji měli nějak řešit.

Moderní budovy, domy, byty a zejména kanceláře tvořené velkými otevřenými prostory s tvrdými povrchy, které odrážejí zvuk, se však bohužel vyznačují akustickou nepohodou, tedy nekvalitní slyšitelností. Velké skleněné plochy, také dlažba nebo plovoucí podlahy vytvářejí efekt ozvěny, s ním souvisí i špatná srozumitelnost řeči, nízká kvalita poslechu hudby, jednoduše nepříjemné pocity z prostoru.

Co slyšíme v interiérech?

Stavební akustika zahrnuje zvuk vnější, který v budově působí rušivě, ale také zvuk, který pochází přímo z interiéru a také se zde šíří. Tzv. prostorová akustika posuzuje chování zvuku při dopadu na konkrétní prvek prostoru, hodnotí, zda je slyšitelnost v prostoru dobrá nebo špatná, definuje akustickou pohodu, také akustický komfort, anebo akustickou nepohodu.

Požadavky na akustický komfort musí splňovat zejména některé typy interiérů, jako jsou divadla, kina či nahrávací studia, ale také kanceláře, učebny, restaurace, kavárny. Akustický komfort je však neméně důležitý i v domácím prostředí. Jakýkoliv hluk, tedy zvuk, který vnímáme jako rušivý, vede k vnitřnímu napětí, psychickému tlaku, který se projevuje například jako bolesti hlavy, poruchy spánku, zažívací potíže aj.

Video: Přednáška Vojtěch Zítek – Akustická pohoda v interiéru

3. Světlo a barvy

Dostatek přirozeného denního světla je nezbytný pro pocit komfortu v interiéru. Denní světlo má pozitivní vliv na zdraví člověka, protože udržuje jeho biorytmy. Člověk pak dokáže lépe řídit svůj čas, dělit ho mezi práci a odpočinek. Přesto interiéry nezřídka přirozené světlo postrádají, výsledkem je pak mj. nevysvětlitelná únava, stres, náladovost, snížená pozornost a nižší produktivita.

Prostorotvorným prvek je i umělé světlo, jeho množství, intenzita či barva. Stejně jako denní světlo i světlo umělé má zásadní vliv na lidský organismus, mj. se zrcadlí v hormonální soustavě člověka. Souvisí se změnami v metabolismu a imunitním systému.

Co vidíme v interiérech?

Se světlem souvisejí i barvy, resp. vlnové délky světla, které odráží použité materiály. Barvy vyvolávají různé pocity a mají vliv i na celkový dojem z prostoru, mohou ho opticky zesvětlit či ztmavit, také zvětšovat či zmenšovat. V interiéru jsou barvy základním výrazovým prostředkem. Velmi jednoduše umožňují změnit interiér, nejenom s ohledem na trendy, ale i aktuální nálady a postoje.

4. Materiály

Estetické a psychologické působení jdou ruku v ruce. Materiály v interiéru navíc ovlivňují současně hned několik našich smyslů, nejde jenom o zrak, ale také o dotyk.

Čeho se dotýkáme v interiérech?

Materiály v interiérech mají vliv i na akustiku, tedy zvukové dojmy z interiéru. Hrají roli i v tom, jaké složení má vzduch v místnosti. Některé materiály mohou do ovzduší uvolňovat i nebezpečné chemické látky. Zatímco některé materiály jsou zdrojem věčného prachu, další díky snadné omyvatelnosti podporují snadný úklid, tedy hygienu a čistotu.

Materiály se také spolupodílejí na iontovém mikroklimatu prostředí. Drsné, nerovné a porézní materiály snižují koncentraci záporných iontů v ovzduší, a tím také negativně ovlivňuje pocity čerstvého vzduchu. Takové sklo naopak odráží ionty do prostoru, takže v blízkosti oken nebo zrcadel zaznamenáváme nárůst ionizace.

Na rozdíl od pevně daných prostorových dispozic, proporcí a rozměrů představují materiály flexibilní prvek, kterým lze jednoduše změnit celkový dojem z daného interiéru. Může jít o drobnost, i ta však v konečném důsledku dotvoří to, jak se doma cítíme.

A něco navíc! Živé prvky

Fyzikální prostředí v interiéru významně určují i lidé a pokojové rostliny, které se v něm nacházejí. Jde o živé prvky, které přímo netvoří fyzikální prostředí, ale velkou měrou ho ovlivňují. Nejenže mají významný estetický vliv a prostor oživují, pokojové rostliny se spolupodílejí také na parametrech ovzduší. Odráží se ve vlhkosti i složení vzduchu. Fungují jako přírodní čističky vzduchu.

Mezi živé prvky architekti řadí i oheň. Oheň má nemalý vliv na naše základní pudy, tedy i prožívané pocity. Přestože může při špatném hoření zatěžovat vzduch odpadními produkty spalování, nese oheň i očistné účinky. Z hlediska ezoterického se mu přisuzuje schopnost čistit prostor od negativních energií. Z hlediska fyzikálního je dokázáno, že oheň je zdrojem ionizace. Ta jde ruku v ruce i s očistou vzduchu.

reklama

Každá hvězdička je dobrá! Ušlo to.Bylo to fajn, ale...Článek se líbil.Super článek.Super článek, chválím. (Hvězdičkujte!)

Loading…

Zdroje: vlastní poznatky a zkušenosti, literatura, internetové zdroje, více…

Internetové zdroje a další informace: 

/1/ KOTLÍK, K., MIKEŠOVÁ, M. Vnitřní ovzduší. SZU.cz [online] Praha: SZU, Centrum hygieny životního prostředí, Odborná skupina hygieny ovzduší, 2019 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/konz_dny_a_seminare/2007/kurs_ovzdusi_1/4_vnitrni_ovzdusi.pdf

/2/ Seriál Zdravá kancelář: #2 Vzduch a kvalita vnitřního prostředí. CZGBC.cz [online] Praha: Česká rada pro šetrné budovy, 2019 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: http://www.czgbc.org/zpravy/zprava/455/serial-zdrava-kancelar-2-vzduch-a-kvalita-vnitrniho-prostredi-

/3/ Zbytečně si ubližujeme. Kvalitu vzduchu, který doma dýcháme, můžeme přitom snadno zlepšit. Dumplnyuspor.cz [online] Praha: Dům plný úspor, 26. září 2017 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://www.dumplnyuspor.cz/bd/zbytecne-si-ublizujeme-kvalitu-vzduchu-ktery-doma-dychame-muzeme-pritom-snadno-zlepsit/

/4/ Světový den alergie a astmatu. ZZMV.cz [online] Praha: Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra, 2019 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://www.zzmv.cz/svetovy-den-alergie-a-astmatu

/5/ Syndrom nezdravých budov. proalergiky.cz cz [online] Brno: Cyril & Metoděj, 13. listopadu 2014 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://www.proalergiky.cz/magazin/specialy/clanek/syndrom-nezdravych-budov

/6/ Zdravé a nezdravé budovy. Jak si udržovat zdravé vnitřní prostředí. Praha: Agentura Koniklec, 2018. ISBN 978-80-907277-0-0 Dostupné z: https://koniklec.cz/zdrave-a-nezdrave-budovy/

/7/ Čechům hrozí zdravotní rizika. Tráví příliš času zavřeni v budovách, aniž by si to uvědomovali. [online] Brno: Asociace dodavatelů montovaných domů, 2019 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://www.admd.cz/cechum-hrozi-zdravotni-rizika-travi-prilis-casu-zavreni-v-budovach-aniz-by-si-to-uvedomovali

/8/ BRANDEJSKÝ, P. Přirozené světlo v interiéru – syndrom nemocných budov. ESTAV.cz [online] Praha: Topinfo, 20. července 2016 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://www.estav.cz/cz/3657.prirozene-svetlo-v-interieru-syndrom-nemocnych-budov

/9/ Nedostatek přirozeného světla v interiéru – syndrom nezdravých budov. tzbinfo.cz [online] Praha: Topinfo, 23. srpna 2016 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://stavba.tzb-info.cz/okna-dvere/119474-nedostatek-prirozeneho-svetla-v-interieru-syndrom-nezdravych-budov

/10/ Akustická pohoda – aneb pryč se zvukem, který nechcete slyšet! CZGBC.cz [online] Praha: Česká rada pro šetrné budovy, 6. září 2016 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: http://www.czgbc.org/zpravy/zprava/461/akusticka-pohoda-aneb-pryc-se-zvukem-ktery-nechcete-slyset

/11/ Akustická pohoda v dřevostavbě. Dřevostavby.cz [online] Praha: PRO VOBIS, 11. července 2018 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://www.drevoastavby.cz/drevostavby-archiv/bydleni-nejen-v-drevostavbe/podlahy/5036-2018-07-10-20-43-37

/12/ BAXA, J. Efektivní řízení budov – energetický management vs. vnitřní prostředí. tzbinfo.cz [online] Praha: Topinfo, 6. února 2019 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://vetrani.tzb-info.cz/vnitrni-prostredi/18601-efektivni-rizeni-budov-energeticky-management-vs-vnitrni-prostredi

Obrázky:

Zdroj ilustračních obrázků: Pixabay.com

Upozornění: žádné informace na tomto webu nemají odborný charakter…

Pečlivě studujeme všechny dostupné zdroje, hledáme na internetu, v herbářích a další literatuře, v odborných časopisech. Čerpáme z rad veterinářů i zkušenějších chovatelů, a nejenom jich. Přesto nejsme (ani nemůžeme být) náhradou odborné péče.

Náš web má pouze informativní charakter. Nemůžeme nahradit lékařskou či veterinární péči. V případě zdravotních potíží vás musíme odkázat na odborníky, v jejich rukou by měla být i léčba zvířat. Samozřejmě chápeme, že nejvíce pro své miláčky může udělat zejména jejich majitel.

Nejsme a nechceme se tvářit jako odborníci. Jsme jenom nadšení chovatelé, milovníci přírody a bylinek, co se snaží sdílet zkušenosti a získané informace s ostatními. 

Jsme pisálci, fotografové a designéři života. Chceme se podělit o své poznatky, zkušenosti a zážitky ze života s chlupáči. Chceme sdílet svoji radost. Více…

Přinášíme tipy na zdravé bydlení, inspiraci pro dům i zahradu, praktické návody a kouzla aromaterapie nebo články o bylinkování, to aby doma bylo jako doma.

#zdravebydleni #kouzlaaromaterapie #aromaterapie #bylinkovani #bylinky

Naší smečce vládne černý kocour. Máme i kočičku a nechybí nám ani pes.

  • Černý kocour se svým sametově něžným kožíškem přímo vybízí k pohlazení. Jen si ho pohlaďte! Jen se podívejte do jeho magických očí a nechte všechny starosti zmizet.
  • Máme i kočičku. Je to potvora, ale hlavně je to radost!
  • Největší mazel sice vypadá jako pes baskervillský, ale jenom vypadá, opravdu. Náš pes, tedy fenka je doslova ten největší mazel.:-)

Hledáme inspiraci pro útulné bydlení, vrnivou spokojenost a harmonii. Náš web U KOCOURA DOMA má být útočištěm pro všechny milovníky zvířat a přírody. Jsme tady pro všechny vyznavače šťastného domova, věčné hledače krásy, i pro ty, kterým voní bylinky nebo jim přirostla k srdci zahradaVíce o nás…

Buďte s námi v kontaktu na sítích:  Facebook instagram pinterest youtube 

Kontaktujte nás na emailu ukocouradoma/zavináč/seznam.cz anebo využijte kontaktní formulář.

Jsme otevřeni různým formám spolupráce.

© 2016 – 2019 U KOCOURA DOMA Všechna práva vyhrazena. Pokud čerpáte z našeho obsahu, nezapomeňte nás uvést jako zdroj. Spolupráci se nebráníme.

Stojíme si za svým.

Aby tento web za něco stál.

Píšeme o tom, co se nás týká. Jsme osobní. Jsme chovatelé, ale nejsme odborníci. V případě zdravotních potíží vás musíme odkázat na odbornou pomoc, ať již lékařskou či veterinární v případě, že půjde o zvíře.

Nejsme eshop. Pouze doporučujeme, doporučujeme produkty, které známe, máme rádi a sami používáme. Naše tipy jsou skutečně naše tipy. Představujeme to, co se nám fakt líbí, nejenom na oko.

Affiliate Disclaimer

Když něco doporučujeme, tak to doporučujeme z vlastní vůle, nikoli proto, že nám za to někdo zaplatil.

Náš web má pouze informativní charakter, nejsme a netváříme se jako odborníci. Nemůžeme nahradit odbornou lékařskou či veterinární péči. V případě zdravotních potíží vás musíme odkázat na odborníky. Nedáváme odborná ani obchodní doporučení. Tím však nevylučujeme partnerskou spolupráci.

NĚCO PRO PANIČKY A PÁNÍČKY

Udělejte něco pro spokojenost svých mazlíčků, dopřejte jim spokojené paničky a páníčky. Inspirujte se u chlupáčů, radujte se ze života, relaxujte, nedejte šanci stresu.