Nejistota, nervozita, neklid a další zásadní chyby ve výcviku psa

Není lehké si přiznat, že ne pes, ale chovatel stojí za neúspěchy při výcviku. Každý pes by měl ovládat alespoň základní povely, například bezpodmínečně, okamžitě a bez zaváhání přiběhnout na zavolání. Jenže v praxi narážíme na mnoho psů, kteří jako by povel ani neslyšeli. Nemusí to být tím, že by jim chyběl výcvik. Potíž nezřídka bývá v tom, že se chovatelé při výcviku dopouštějí zásadních chyb.

Chyby při výcviku psa popisuje ve své knize Výcvik psa podle jeho temperamentu německá psí trenérka, specialistka na problémové chování a propagátorka výcviku metodou pozitivní motivace Antje Hebel.

5 chyb při výcviku psa dle Antje Hebel

Chyba č. 1: Nejistota chovatele

Když pes nenaplní představu chovatele a na povel reaguje jinak, než je žádoucí, chovatel znejistí. Snadno pak trénink vzdá s tím, že pes to nechápe. Ale právě v ten okamžik se pes pána snaží pochopit a je otevřený učení.

Chyba č. 2: Nervozita a neklid

Ve chvíli, kdy chovatel nemá psa plně pod kontrolou, bývá neklidný. Než si pes osvojí poslušnost a základní povely, nejde to hladce. V těch momentech je však nadmíru důležitý klid chovatele. Rozpoložení chovatele pes intuitivně vnímá a také na něho reaguje. Reaguje na klid chovatele, bohužel stejně tak jako na jeho nervozitu.

Chyba č. 3: Neporozumění

Pes neumí lidskou řeč a člověk tu psí, jejich úkolem je najít řeč společnou. Čím jednodušší tato řeč bude, tím snáze si ji pes osvojí. Verbální signály, intonace a řeč těla chovatele bývají pro psy často matoucí. Chovatel si mnohdy neuvědomuje, kolik signálů směrem k psovi vysílá a jak moc jsou pro něho nečitelné. Pes vždy potřebuje jasné instrukce, ne vždy je však dostává.

Potíž je i v tom, že člověk má sklony přehánět při neúspěchu. Umí zapáleně nadávat, ale s pochvalami bývá strohý a bez emocí. Přitom právě pochvaly psa motivují ke spolupráci.

Chyba č. 4: Nevědomost chovatele

Mnoho chovatelů si také neuvědomuje, že pes při výcviku zohledňuje i vnější okolí, konkrétní lokalitu, třeba i teplotu vzduchu, okolní zvuky. Je tak možné, že si daný povel spojí s konkrétním místem a situací. Jinde je pak třeba učit ho povel znovu.

Chovatel musí psa opakovaným tréninkem naučit, že povel je platný v každé situaci. To pro psa není samozřejmost.

Chyba č. 5: Špatné načasování

Pes při tréninku potřebuje jednoznačně vědět, co dělat. Při pozitivním tréninku je nutné spojit odměnu s požadovaným úkonem přesně, jinak si pes může odměnu přiřadit k jiné akci, než požaduje jeho chovatel. V praxi se chovatelům spojení odměny a konkrétního úkonu ve stejný čas nedaří. To bývá jedna z jejich největších chyb.

Psi reagují pudově

Přestože je každý pes jiný, má jedinečnou povahu a v daném okamžiku navíc i nějakou náladu, všechny psy spojují pudové reakce. Některý více a některý méně, ale všichni psi při výcviku reagují identicky – pudově. A právě na tom lze dle německé psí trenérky výcvik stavět. Pudové vzorce chování jsou naprogramovány k užitku. Pes jednoduše dělá to, co je mu přínosné nebo příjemné. Proto trénink metodou pozitivní motivace sklízí takový úspěch.

Pes: Jak prospívá našemu zdraví?

Video: Margit Slimáková: Jak pes prospívá zdraví? (Youtube)

Psí trenérka a psycholog psů. Seznamte se s Antje Hebel

Antje Hebel pracuje více než 25 let jako instruktorka psů a jejich chovatelů. Působí v Německu jako trenérka a terapeutka problémových psů. Část roku však tráví na Bali, aby zde pomáhala budovat pozitivní vztah ke psům. Ten tam zatím chybí, stejně jako postupy, jak zacházet se služebními psy. Věnuje se tak i výcviku profesionálních cvičitelů psů.

Kvalitní krmivo: základ péče o psa

Chovatel neodpovídá jenom za výchovu a výcvik psa, musí zajistit také jeho základní životní potřeby, pitný režim a především kvalitní stravu. Strava je pro psa primárním zdrojem energie, kterou potřebuje každý den. Při výběru konkrétního krmiva je třeba zvažovat obsah živin a složení krmiva, stravitelnost a také chutnost. Výběr krmiva pro psa zdaleka není jednoduchou záležitostí, chovatelé by se měli zaměřit jak na chutnost, tak především vysokou stravitelnost krmiva. Složení by mělo reflektovat přirozené potřeby zvířecího organismu a obsah živin je sestaven tak, aby uspokojil potřeby každého psa, ať už vypadá jeho tréninkový plán jakkoli.

Literatura:

  • Hebel, A.: Výcvik psa podle jeho temperamentu. Praha: Grada, 2011. ISBN: 9788024734767
  • Kitchenhamová, K.: Pes – člen rodiny. Praha: Esence, 2020, ISBN: 978-80-242-6534-6
  • Bucksch, M: Jak správně krmit psa: Praktické rady a tipy na základě nejnovějších poznatků. Praha: Grada, 2018. ISBN: 978-80-2710-746-9

…a vlastní poznatky a zkušenosti

Nejistota, nervozita, neklid a další zásadní chyby ve výcviku psa

Každý pes by měl ovládat alespoň základní povely, v praxi však bohužel ani nepřiběhnou na zavolání. Často jsou příčinou chyby ve výcviku psa, tedy chyby chovatele, psího trenéra.

Autor: Redakce U KOCOURA DOMA

Vyznáváme šťastné doma, přinášíme tipy na vrnivou spokojenost a harmonii. Hledáme inspiraci pro útulné bydlení, kde mají své místo domácí mazlíčci nebo pokojové rostliny. Jsme milovníci zvířat a přírody. Více…

5/5 - (14 votes)

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *