Když se do cesty připlete černá kočka, tedy kocour…

Černá kočka, tedy černý kocour je hlavním hrdinou našeho doma, je to strůjce webu U KOCOURA DOMA a vládce naší smečky. Když se paničce připletl do cesty, začalo velké dobrodružství.

Pověra, nepověra, ti dva spolu ušli velký kus cesty, nahoru, dolů, doleva, doprava, tam zpět a zase tam, zase pokračují v hledání toho svého místa na Slunci. Černý kocour i jeho panička se totiž tuze rádi vyhřívají, a nejsou sami. Podobně je na tom i drobná kočička Rozárka a opravdu velký pes. Vypadá jako pes baskervilský, ale opravdu jenom vypadá.

Pro neznalé ostatně i černá kočka může vypadat různě, dokonce může budit strach, ale nenechte se mýlit. Černá kočka nosí štěstí. Potvrzují to celé roky, kdy černá kočka, resp. černý kocour a panička sdílejí svůj životní příběh.

 

Ach ty pověry


Definice pověry je přesná – pověra je jednoduše konání, které nemá žádné logické zdůvodnění. Přestože se u některých pověr dá vypátrat jejich původ a zdůvodnit, proč existují, stále nemají v moderním světě žádnou rozumovou či dokonce vědeckou oporu. Miliony a miliony věří, že černá kočka nosí smůlu, jsou to ti lidé, kteří černou kočku nejspíš nikdy neměli, protože jinak by takové pověře nikdy nemohli dávat žádný význam.

Pověry pomáhají člověku s pocitem jistoty v nejistém světě, avšak již to hovoří o marnosti tohoto zastaralého pohledu. Ano, jsou součástí lidových tradic, předávají se z generace na generaci, avšak ty negativní pověry jsou založeny na strachu, už to je špatně. Dávají jakousi planou naději, že člověk může uchopit svůj osud do vlastních rukou, může ho ovládat, ale k tomu by měly vést mnohem efektivnější kroky než zcestné podporování nepřirozeného strachu. Pokud by byly pověry jen pozitivní, vyvolávaly by jen pozitivní efekt, měly by pověry přínos i se svou nelogickou podstatou. Tak fungují nejrůznější talismany pro štěstí, prostě fungují, protože jim lidé věří. Jenže pověry nejsou jen pozitivní.

Hon na čarodějnice


Co už si chuděry kočky, a ty černé kočky obzvlášť, vytrpěly kvůli pověrám. Přestože je ve Starém Egyptě uctívali, ve středověku si zažily opravdu zlé časy. Kočky byly oslavovány také v severské tradici, i to však byl důvod, proč si je katolická církev spojila s pohanství a začala na ně razantně útočit. Ve 13. století papež Řehoř IX. označil kočky za Satanovy sluhy. Spustil tak vlnu nenávisti, kdy byly kočky upalovány na hranicích společně s jejich chovatelkami, údajnými čarodějnicemi (anebo opačně). Následkem bylo šíření různých epidemií, mj. velké morové epidemie ve 14. století, která stála mnoho a mnoho lidských životů.

Ať o čarodějnictví prohlašuje církev cokoliv, jisté je, že kočky fungují jako ochránci, od pradávna chrání lidské obydlí před hlodavci a nemocemi, které hlodavci přenášejí. O tom není pochyb. Pochybovat se možná dá o tom, že kočky v sobě nesou ochrannou energii, pozitivní pověry, talismany, symboly a pomocníci se však hodí za všech okolností. Jeden takový talisman najdeme i v Asii, je to kočka pro štěstí – Maneki Neko.

Bílá magie s černou kočkou

Těm, kdo věří, stejně jako slavný Antoine de Saint-Exupery věří, že „to, co je podstatné, je očím neviditelné“, kočky mohou pomoci to podstatné objevit. V jejich očích můžeme hledat tajemství vesmíru, které je sice neviditelné, ale je v těch kočičích očích ukryté. Jen se do nich zadívejte.

Jen se podívejte, jak kočky žijí. Mohou být inspirací, jak si užívat života, můžeme se od nich učit umění odpočinku a spokojenosti. Můžeme se s nimi radovat s těch malých každodenních radostí ve stylu hygge nebo lykke.

Těm, kdo chtějí využít kouzla bílé magie, kočky zajisté přijdou vhod, ano, jako společníci čarodějnic, tedy těch hodných novodobých čarodějnic. Vlastně i panička našeho černého kocoura je tak trochu čarodějnice, možná proto jim to s kocourem tak ladí.:-)

Nejde však jenom o čarodějnice! I moderní vědecké výzkumy ukazují, že kočka má na člověka skutečně léčivé působení. Ne nadarmo se využívá prostřednictvím tzv. felinoterapie. Každá kočka, i ta černá, je prostě takový terapeut. Stačí mu dát šanci. Kdo jednou pozve kočku k sobě domů, pozná, jak to s těmi kočkami ve skutečnosti je.