Bachova esence Clematis – bílá lesní réva: motivace, život tady a teď

Nezájem o okolí, nezájem o současnost, nedostatek bdělosti, snění ve dne, stavení vzdušných zájmů a neschopnost kontaktu s realitou. To jsou negativní stránky osobnosti, které negativně ovlivňují celý náš život. Vyladit tyto vlastnosti a posunout negativní emoce pozitivním směrem může pomoci Bachova esence Clematis – bílá lesní réva.

Komu bude esence Clematis užitečná?

Bachova esence Clematis je určena pro ty, kteří nejsou šťastní.

Jsou to lidé, kteří neustále touží po štěstí, ale nedokážou pro to nic udělat. Neustále přemýšlejí, jak změnit život k lepšímu, ale své nápady nikdy nerealizují, místo toho raději sní a stavějí své vzdušné zámky. Zasněnost až netečnost, apatie, nepozornost, nezájem o okolí, neschopnost být tady a teď… to jsou negativní vlastnosti, které může narovnat esence Clematis.

Lidé, kterým zaručeně prospěje esence Clematis, nezřídka sní za bílého dne. Charakterizuje je také špatná paměť, jsou nedůslední, nedbají na detaily. Tito lidé často bývají uzavřeni v sobě a svých vlastních myšlenkách. Bávají to introverti a snílci. Dávají přednost samotě, ačkoliv cítí smutek. Nedokážou vycházet s jinými, nejsou schopni řešit své vztahové problémy. Komunikace je pro ně obtížná. Chybí jim koncentrace, bývají duševně nepřítomni. Utíkají před realitou, bývají bez vitality. Trápí je únava, ospalost, špatná paměť.

Jak funguje Bachova esence č. 9?

Clematis – bílá lesní réva přináší motivaci a pozornost, schopnost žít tady a teď.

Bachova esence bílá lesní réva pomáhá lidem vrátit se zpátky na zem. Uzemňuje v přítomné realitě. Podporuje koncentraci, přináší radost a zájem o okolní svět. Lidé s esencí klematis mohou snáze kontrolovat své myšlenkové pochody, lépe se zaměřují na svůj vnitřní cíl, pochopí, že budoucnost vytváří sami svou přítomností.

Clematis zbavuje negativních pocitů jako je apatie, nevšímavost, lhostejnost, je prospěšná při sklonech k mdlobám, pocitu slabosti až omámenosti, při duševní nepřítomností, vzdálení se od reality, zapomnětlivosti, nepozornosti, nedostatku disciplíny.

Tato esence je vhodná pro umělce, tvořivé povahy, které potřebují zhmotnit své vize, dospět sebepoznání a také odpovědnosti. Clematis pomáhá převzít odpovědnost za svůj život, podporuje sebedisciplínu a pořádek.

Esence pro studenty a nejenom pro ně

Esence Clematis podporuje koncentraci, je to proto vhodná esence pro studenty ve zkouškovém období.

Bílá lesní réva může pomoci ženám otěhotnět. Často jde o ženy, které touží po dítěti natolik, že již žijí v tom, až se jejich dítě narodí. Nejsou dostatečně přítomné, aby mohly otěhotnět.

Bachova esence Clematis vitalba pomáhá zvládnout situace, kdy člověka přepadají mdloby, odstraňuje pocity na omdlení i bezvědomí, proto je také součástí krizové esence Rescue Remedy.

Bachovky - Clematis, bílá lesní réva

Jak se Bachovky užívají?

Bachovy esence v základní podobě představují lahvičku s esencí v alkoholu (brandy) nebo glycerolu, která je určena pro ředění. Pořídíte-li si tedy lahvičku jednodruhové esence, je potřeba ji ředit, nejlépe v čisté pramenité vodě (sycená ani chlorovaná voda z kohoutku se nehodí).

Bachovy kapky se doporučuje ředit v lahvičce o obsahu 30 ml, na tu vystačí 2 kapky esence, která se pak zalije vodou (lze ji zakonzervovat několika kapkami alkoholu). Lahvička přitom může být skleněná i plastová, vyplatí se kapátko.

Naředěné kapky se pak užívají po 4 kapkách 4x denně. V případě potřeby je možné kapky užívat častěji.

Kapky se možné přidat do jakéhokoliv pití nebo jídla, ale lze je užívat i přímo na jazyk (kapátko by se přitom nemělo dotknout jazyka, aby nedošlo ke kontaminaci kapek po vložení kapátka zpět do lahvičky). Doporučuje se ponechat esenci chvíli v ústech a až poté polknout. Ideálně se kapky užívají v průběhu celého dne, jejich účinek se násobí, budou-li prvním, co ústa poznají po probuzení a posledním, co do nich dáme před usnutím.

Bachovky lze užívat kdykoliv, nevadí, pokud se užívají před, po ani během jídla. Lze je kombinovat s léky. Jejich účinky přinášejí dlouhodobý efekt, který však vyžaduje čas a trpělivost. Doba, za kterou začnou účinkovat, je individuální, můžou to být dny i týdny.

Bachovy kapky lze užívat i vně, v ředěném stavu se nanášejí na spánky, ale třeba i poškozenou pokožku, popáleniny, odřeniny, výrony apod.

Video: Bachovy esence: Clematis (video v angličtině)

Bach Flower Remedies - Clematis

Clematis vitalba – seznamte se…

Bachovy esence pocházejí z Anglie a jejich název je tak primárně z angličtiny. Celkem 38 esencí je řazených abecedně, esence Clematis tak patří k číslovce 9.

Z angličtiny se esence Clematis překládá v Bachově systému jako bílá lesní réva. Botanicky jde o plamének plotní, lat. Clematis vitalba. Plamének plotní představuje dřevnatou liánu z čeledi pryskyřníkovitých. Najdeme ji v lužních lesích, svědčí ji teplé klima a dostatek vláhy. Pěstuje se i jako živý plot, vytváří zelená zákoutí s dostatkem soukromí. Zdobí nejenom zelenými listy, ale také bělavými květy, které se objevují od začátku léta až do září. Zdobné jsou i plody plaménku, které vytvářejí zajímavou ochmýřenou nažku.

Video: Wild Clematis – Clematis jako plevel

Wild Clematis Invasion, N11 (Co. Wicklow)

Nedostatečný zájem o současnost a Bachovy esence

Nedostatečný zájem o současnost a o své okolí pomáhá řešit hned několik Bachových esencí, není to jen Clematis. Všechny esence popisuje sám Dr. Edward Bach ve své knize Dvanáct léčitelů a další léčivé esence.

Esence pro ty, kteří nežijí v současnosti

  • Clematis (plamének, bílá lesní réva) – pro ty, kdo jsou zasnění, nemají velký zájem o život, nežijí v přítomnosti
  • Honeysuckle (zimoles kozí list) – pro ty, kteří žijí v minulosti, ve šťastných vzpomínkách
  • Wild Rose (planá růže, růže šípková) – pro ty, kteří rezignovali na to, co se děje, chybí jim snaha něco zlepšit
  • Olive (oliva, olivovník evropský) – pro ty, kteří jsou vyčerpaní a unavení, chybí jim mentální či fyzické síly k tomu, aby žili každodenní život
  • White chestnut (bílý kaštan, jírovec maďal) – pro ty, které sužují nežádoucí myšlenky, dohady a nápady
  • Mustard (hořčice polní) – pro ty, kdo podléhají chmurům, špatné náladě, beznaději, chybí jim radost ze života
  • Chestnut bud (poupě kaštanu, jírovec maďal) – pro ty, kteří se nedokážou ponaučit z lekcí každodenního života

Každá z 38 Bachových esencí souvisí s konkrétní negativní emocí. Každá z esencí má schopnost změnit negativní emoci na pozitivní.

Bachovy esence pomáhají vyladit emoční nerovnováhu. Tím, že harmonizují emoce výrazně přispívají k celkové psychické i fyzické pohodě.

Vylaďte své emoce! Bachovy esence vám pomůžou.

Více o Bachových esencích…
Dr. Edward Bach byl anglickým lékařem, který čerpal i z přírodní medicíny a východních nauk jako je buddhismus. Inspirovala ho homeopatie. Položil základy toho, co dnes nazýváme psychosomatická medicína.

Při své léčbě vždy postupoval individuálně, s ohledem na osobnost, postoje, náladu a aktuální emoční stav daného pacienta. Viděl přímou souvislost mezi psychickou a fyzickou stránkou člověka. Věřil, že nemoc je projevem nerovnováhy v organismu. Vyladěním zpět do rovnováhy se aktivují regenerační schopnosti lidského těla, tím mizí nemoc i její symptomy. Více tady…


Literatura

/1/ BACH, E. Dvanáct léčitelů a další léčivé esence. Konečné vydání z roku 1941 s poznámkami z roku 2011. Mount Vernon: The Bach Centre, 2011.

Internetové zdroje: 

/2/ Clematis. BachCentre.com [online]. 2019 [cit. 20189-2-10]. Dostupné z: https://www.bachcentre.com/centre/38/clematis.htm

/3/ KOSTIC, Milena.  Clematis — Living in The Present Moment Medium.com [online]. 2019 [cit. 20189-2-10]. Dostupné z: https://medium.com/@bachremedies/clematis-remedy-for-daydreaming-36a618e5f30c

/4/ Clematis. BachRemedies.com [online]. 2019 [cit. 20189-2-10]. Dostupné z: https://www.bachremedies.com/en-us/the-remedies/individual-remedies/clematis

/5/ DR. BACH ESENCE CLEMATIS 20 ML BIOOO.cz [online]. 2019 [cit. 20189-2-10]. Dostupné z: https://www.biooo.cz/esence_clematis_dr_bach-p-411.html

BACHOVY ESENCE. KOMPLETNÍ PŘEHLED

Bachovy esence - Beech - buk,

Bachovy květové esence 1 – 5, jedna vedle druhé: Agrimony – Cerato

Bachovy květové esence jsou základem Bachovy terapie, poeticky označované také jako květinoterapie. Jedná se o ucelený soubor 38 esencí z léčivých rostlin, stromů a keřů. Každá esence odpovídá určité negativní emoci, která člověka negativně ovlivňuje a může se odrážet i na fyzické úrovni v podobě konkrétní nemoci. Bachovy esence mají schopnost vyladit emoční nerovnováhu, harmonizují…

Bachovy esence - Clematis

Bachovy květové esence 6 – 10 detailně, Cherry Plum – Crab Apple

Představujeme kompletně všechny Bachovy květové esence, základ Bachovy terapie. Celkem jde o systém 38 esencí, které pocházejí z divoce rostoucích léčivých rostlin, stromů a keřů. Přestože jsou divoké, dokážou zklidnit divoké emoce. Každá esence harmonizuje jednu základní emoci, tu klíčovou, která negativně ovlivňuje nejenom emoce další, ale celkový emocionální, psychický i fyzický stav. Bachovy esence…

Bachovy esence - Holly - cesmína

Bachovy květové esence 11 – 15, jedna vedle druhé: Elm – Holly

Bachova terapie sestává z celkem 38 květových esencí. Ucelený systém esencí léčivých rostlin, stromů a keřů odpovídá negativním emocím člověka. Každou z emocí lze vyladit pozitivním směrem, pro každou emoci je určena právě jedna Bachova esence. Která esence je ta pravá? Jaké účinky jednotlivé esence nabízejí? Vždy působí příznivě na vnitřní rozpoložení člověka, harmonizují pocity,…

Bachovy esence - Mimulus - zimolez

Bachovy květové esence 16 – 20, jedna vedle druhé: Honeysuckle – Mimulus

Bachovy květové esence tvoří ucelený systém, který Dr. Edward Bach sestavil tak, aby za všech okolností dokázal harmonizovat emoce. S harmonizací emočního stavu dochází k harmonizaci celého organismu. S psychickou pohodou přichází i pohoda tělesná. Bachovy esence probouzejí samoléčící a regenerační schopnosti lidského těla tím, že léčí emoce. Každá esence je přitom určena pro konkrétní…

Hvězdičkujeme...