Sezónní aktivita klíšťat. Jak se mění během roku a jaký vliv hraje počasí?

Klíšťata jsou nenápadní parazité, a právě v tom je také jejich nebezpečí. Představují riziko nákazy celé řady závažných chorob, jak pro člověka, tak pro zvířata. Toto riziko se dá snížit tím, že se přizpůsobíte momentální aktivitě klíšťat.

Možnost, že člověk, pes, kočka či jiné zvíře budou napadeni klíštětem, existuje téměř během celého roku. Výjimkou jsou mrazivé a zasněžené dny. Přesto se vyplatí sledovat předpověď aktivity klíšťat, která vypovídá o tom, jak vysoké riziko napadení je v aktuální době…

Úvodní foto: Pixabay.com

Co to je aktivita klíšťat? – Předpověď ČHÚ – Stupeň aktivity klíšťat – Rizika a doporučení

Aktivita klíšťat – co to vlastně je?

Jako aktivita klíšťat se označuje parametr vypovídající o množství klíšťat, která jsou připravena napadnout hostitele, ať již to bude pes, člověk, kočka či jiné zvíře. Zjednodušeně jde o počet aktivních klíšťat k celkové populaci klíšťat v dané lokalitě.

Právě daná lokalita pochopitelně určuje celkové množství klíšťat, ale i množství infikovaných klíšťat. Interaktivní mapu s výskyty infikovaných klíšťat najdete například na webu Klíště.cz, kde pracují s více než 10 tisíci analyzovanými vzorky z laboratoře. Mapa zobrazuje celkovou promořenost klíšťat, ale dá se vyfiltrovat i dle jednotlivých infekcí: klíšťová encefalitidy, borelióza, ehrlichióza, babesióza, tularémie, neoehrlichióza.

Druhým faktorem, který ovlivňuje riziko dané aktivitou klíšťat je roční období, resp. počasí, teplota a vlhkost vzduchu. Dle wikipedie je ideálním počasím pro klíšťata období přeháněk a teplot mezi 15 až 30 °C.

 • Klíšťatům vyhovuje mírné počasí. Při teplotách pod 15 °C se jejich aktivita snižuje, od 5 °C jejich aktivita zcela ustává.
 • Nesvědčí jim však ani sucho. Při teplotách nad 30 °C jim hrozí vyschnutí, proto se při vysokých teplotách a suchu schovávají. Vylézají za dostatečné vzdušné vlhkosti.
 • Aktivitu klíšťat během sezóny ovlivňuje i počasí v zimě. Krutou zimu přežije méně klíšťat. Pokud je zima jenom mírná, dá se další rok čekat jejich vyšší množství, a tím i aktivita.
Klíště obecné - The castor bean tick (Ixodes ricinus)

Video: Klíště obecné (Youtube)

Jak proti klíšťatům chránit své kočky a psy? Jaké jsou možnosti prevence nebo EKO tipy proti klíšťatům? Komplexní informace najdete v celé sérii našich článků…

7 EKO tipů proti klíšťatům. A nejde jen o přírodní repelenty!

S klíšťaty můžete přijít do kontaktu na těch nejdivnějších místech, zdaleka nežijí jen v lesích,…

Klíště. Jak bojovat proti klíšťatům?

Co funguje proti klíšťatům? Jak chránit kočky a psy?

Sezóna klíšťat je tady! Je tady vlastně téměř pořád. Příroda je plná života, bohužel mnohdy…

Předpověď aktivity klíštěte obecného

Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR vydává každé pondělí a čtvrtek do 14 hodin předpověď aktivity klíštěte obecného (Ixodes ricinus) pro území České republiky. V pondělí jde o výhled na celý týden, ve čtvrtek pak upřesňuje předpověď na prodloužený víkend, tedy od pátku do dalšího pondělí. Tuto předpověď najdete na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.

Předpověď aktivity klíšťat je poskytována v období od dubna do října, konkrétní začátek a konec se odvíjí od aktuálního průběhu počasí. Právě to také ovlivňuje aktivitu klíšťat, která se může posunovat i do brzkého jara (březen) či zimy (listopad). V souvislosti se změnami klimatu se sezóna klíšťat prodlužuje. Aktivita klíšťat se pochopitelně mění i v průběhu sezóny, odvíjí se od složení populace, resp. vývojových stádií klíšťat, podléhá i krátkodobým změnám daným aktuální povětrnostní situací.

Od listopadu do března je napadení klíštětem minimální, přesto nelze vyloučit. Vyloučit lze v případě období se sněhovou pokrývkou nebo období s celodenními mrazy.

 

STUPEŇ AKTIVITY KLÍŠŤAT

Pro každý den se v průběhu sezóny stanovuje stupeň aktivity klíšťat, čím vyšší, tím vyšší riziko napadení člověka nebo zvířete. Je-li zvíře infikováno, stoupá i riziko nakažení klíšťovou encefalitidou, lymskou boreliózou a dalšími infekcemi. Změny aktivity klíšťat podmiňují i změny rizika napadení. I s těmito změnami počítá program TICKPRO, který se pro předpovědi využívá. Je založen na dlouholetém monitoringu aktivity klíštěte, přitom pracuje i s korelací mezi předpovědí aktivity klíšťat a předpovědí počasí, tedy s předpovídanou teplotou, srážkami a povětrnostními podmínkami. Úspěšnost předpovědi je tak závislá i na úspěšnosti klasické předpovědi počasí.

Stupeň aktivity klíšťat, resp. riziko napadení se stanovuje na škále od jednoho do deseti stupňů, kde desátý stupeň je ten nejvyšší a znamená nejvyšší možné riziko napadení. Určuje přitom 5 stupňů rizika. Stupeň rizika nemá budit strach, ale naopak nese doporučení, jak se v takovém období chovat. Při návštěvě lokalit s předpokládaným výskytem klíšťat tak můžeme díky předpovědi snížit rizika vhodným chováním.

Aktivita klíšťat: stupeň rizika a doporučené chování

Nízké riziko: stupeň aktivity klíšťat 1 a 2

Doporučení

 • Pro návštěvu listnatých a smíšených porostů a křovin s bylinnou vegetací se doporučuje zvolit oblečení z hladké světlé látky. Světlé materiály dovolují klíšťata lépe vizuálně zachytit. Doporučuje se oblečení občas prohlédnout, zejména kalhoty, a případně odstranit přichycená klíšťata (totéž i v dalších stupních rizika).
 • Večer a ráno by měla proběhnout prohlídka těla, případně odstranění klíšťat.

Mírné riziko: stupeň aktivity klíšťat 3 a 4

Doporučení

 • Při návštěvě rizikových míst se nedoporučuje sedat nebo lehat v porostu. Doporučuje se také použití vhodného repelentu, nemusí být přitom na chemické bázi, existují i přírodní repelenty.
 • Večer a ráno prohlídka těla, případně odstranění klíšťat.

Středně velké riziko: stupeň aktivity klíšťat 5 a 6

Doporučení

 • Stejně jako u nižších rizik se doporučuje použití repelentu, platí doporučení nesedat a nelehat v porostech.
 • Navíc se nedoporučuje vstupovat do křovin.
 • Opět by neměla chybět prohlídka těla dvakrát denně.

Video: Klíště obecné zblízka (Přírodovědci), Youtube

Velké riziko: stupeň aktivity klíšťat 7 a 8

Doporučení

 • Stále platí prohlídka těla, použití repelentu a omezení: nesedat a nelehat v porostech, nevstupovat do křovin a bylinné vegetace, zejména na okraji lesa, na okraji vodních toků a listnatého mlází.

Nejvyšší riziko: stupeň aktivity klíšťat 9 a 10

Doporučení

 • Kvůli vysokému riziku se nedoporučuje volně vstupovat do listnatých a smíšených lesů. Lidé, příp. i zvířata by se měla pohybovat pouze po zpevněných cestách.
 • Prohlídka těla a použití repelentu se považuje za samozřejmost.

 

Není repelent jako repelent

Většina repelentů na trhu je založena na působení toxických chemických látek. Vysokou účinnost tak provází i možná rizika, zvláště pro domácí mazlíčky, psi, nebo kočky, kteří jsou zvyklí si běžně olizovat srst. Existují však i přírodní repelenty a antiparazitika bez chemie, které na principech aromaterapie využívají účinky éterických olejů a jejich směsí. Jedním takovým je i praktický deodorační INSI SPRAY značky AROMAFAUNA. Doporučuje se při zvýšeném výskytu klíšťat, blech a hmyzu.

REKLAMA

Repelent INSI Spray
Přírodní repelenty jsou dostupné jako hotové přípravky, ale můžete si je také vyrobit i doma. Přírodní repelenty jsou natolik pestrou skupinou přípravků, že se jim věnujeme v samostatném článku.

Vratič, rostlina proti hmyzu

Rostliny proti hmyzu. Vyžeňte mouchy a komáry bez chemie

S létem vylétli všichni ti krásní motýly, včelky a čmeláci, aby nám zpestřili hřejivé sluneční…

Venčení

B-komplex jako přírodní repelent

Máme k dispozici nespočet prostředků proti klíšťatům, komárům a dalšímu nepříjemnému hmyzu. Bohužel většina těchto…

AKTUÁLNĚ | KOČKA | PES | ZAHRADA | PROTI KLÍŠŤATŮM

Literatura

 • Bodlák, J.: Příroda léčí – Bylinář s recepty. Praha: Granit, 2017. ISBN: 978-80-7296-105-4
 • Mandžuková, J.: Bylinky – Léčivá moc přírody. Praha: Esence, 2020. ISBN: 978-80-7617-918-9

Internetové zdroje

/1/ Předpověď aktivity klíšťat [online]. 2020 [cit. 2019-09-18]. Dostupné z:  https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edpov%C4%9B%C4%8F_aktivity_kl%C3%AD%C5%A1%C5%A5at

/2/ Mapa aktivity klíšťat na území České republiky. Klíště.cz [online]. České Budějovice: Protean, s.r.o., 2020 [cit. 2019-09-18]. Dostupné z: https://www.kliste.cz/cz/mapa-aktivity

/3/ Předpověď aktivity klíštěte obecného (Ixodes ricinus) pro území České republiky. Český hydrometeorologický ústav. [online]. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2020 [cit. 2019-09-18]. Dostupné z: http://portal.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-republika/predpoved-aktivity-klistat

/4/ Daniel, M., Kříž, B., Zitek, K., Danielová, V., Holubová, J., Valter, J., Vráblík, T. Kott, I.: Předpověď stupně rizika napadení klíštětem – komentář.  SZÚ.cz [online]. Praha: Státní zdravotní ústav, 2020 [cit. 2019-09-18]. Dostupné z:
http://www.szu.cz/tema/prevence/predpoved-stupne-rizika-napadeni-klistetem-komentar

/5/ Aktivita klíšťat se během roku mění. Klíšťová-encefalitida.cz [online]. Praha: MeDitorial +, 2020 [cit. 2019-09-18]. Dostupné z: https://www.klistova-encefalitida.cz/novinky/aktivita-klistat-se-behem-roku-meni-655

/6/ Klíšťata a blechy – jak nejlépe ochránit Vašeho psa a Váš byt? Veterina-info.cz [online]. Praha: Veterina-info.cz, 4. srpen 2004 [cit. 2019-09-18]. Dostupné z: http://www.veterina-info.cz/odborne-clanky/klistata-a-blechy-jak-nejlepe-ochranit-vaseho-psa-a-vas-byt-172.html

/7/ Víchová, T.: Nejlepší ochrana proti klíšťatům: Repelent, náramek nebo bylinky? Vitalia.cz [online]. Praha: Internet Info, 15. květen 2015 [cit. 2019-09-18]. Dostupné z: https://www.vitalia.cz/clanky/ochrana-proti-klistatum-repelent-naramek-nebo-bylinky/

/8/ Vyrobte si přírodní antiparazitika pro psy a kočky. Mall.cz [online]. Praha: Mall Group, 8. března 2018 [cit. 2019-09-18]. Dostupné z: https://blog.mall.cz/hobby/vyrobte-si-prirodni-antiparazitika-pro-psy-a-kocky-688.html

/9/ Vyšínová, R.: Jak se letos vyhnout klíšťatům? Vyrobte si přírodní repelenty. Proženy.cz [online]. Praha: Seznam.cz, 30. červen 2015 [cit. 2019-09-18]. Dostupné z: https://www.prozeny.cz/clanek/jak-se-letos-vyhnout-klistatum-vyrobte-si-prirodni-repelenty-13141

/10/ Klíšťata a jejich vliv na zdraví zvířat. Krmení.cz (Moje kočka) [online]. 2020 [cit. 2019-09-18]. Dostupné z: https://krmeni.cz/klistata-a-jejich-vliv-na-zdravi-zvirat

/11/ Klíšťata jsou tady! Dejte si pozor na své psy a kočky. Týden.cz [online]. Praha: Impression Media, 2. březen 2012 [cit. 2019-09-18]. Dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/klistata-jsou-tady-dejte-si-pozor-na-sve-psy-a-kocky_226893.html

…a vlastní poznatky a zkušenosti

Sezónní aktivita klíšťat. Jak se mění během roku a jaký vliv hraje počasí?

Klíšťata jsou nenápadní parazité, a právě v tom je také jejich nebezpečí. Představují riziko jak pro člověka, tak pro zvířata, kočku, psa i jiná. Toto riziko se dá snížit tím, že se přizpůsobíte momentální aktivitě klíšťat. Možnost, že člověk, pes, kočka či jiné zvíře budou napadeni klíštětem, existuje téměř během celého roku. Pravděpodobnost se však mění stejně jako předpověď aktivity klíšťat.

Redakce U kocoura doma

Vyznáváme šťastné doma, přinášíme tipy na vrnivou spokojenost a harmonii. Hledáme inspiraci pro útulné bydlení, kde mají své místo domácí mazlíčci nebo pokojové rostliny. Jsme milovníci zvířat a přírody. Více…

Jsme pisálci, fotografové a designéři života. Jsme také autoři, redaktoři, tvůrci obsahu, správci a provozovatelé webu.

Chceme být otevření a pravdiví. Přestože web U KOCOURA DOMA primárně slouží jako osobní blog, nevylučujeme ani placené formy spolupráce tak, abychom alespoň částečně pokryli náklady na provoz, správu webu a tvorbu obsahu.

Sdílíme své vlastní zkušenosti, čerpáme ze zkušeností jiných, jako zdroj využíváme i odborníky a experty z oboru, z nekomerční i komerční sféry. Nebráníme se různým formám #spolupráce, pokud nám umožní zachovat si autenticitu webu.

Tento článek vznikl na základě spolupráce.

Hvězdičkujeme...